ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kleid

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kleid-, *kleid*, klei
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kleidaria klodanum.มันสายไปแล้ว Slither (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Kleiderschrank(n) |der, pl. Kleiderschränke| ตู้เสื้อผ้า
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleidung {f}wear [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}dress | dresses [Add to Longdo]
Kleid {n}frock [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}gown | gowns [Add to Longdo]
Kleider {pl}; Kleidung {f}; Wäsche {f}clothes [Add to Longdo]
Kleiderbürste {f} | Kleiderbürsten {pl}clothbrush | clothbrushes [Add to Longdo]
Kleidergeschäft {n}clothes shop [Add to Longdo]
Kleiderhaken {m}coat hook [Add to Longdo]
Kleiderschrank {m}wardrobe [Add to Longdo]
Kleiderstange {f}hanging rail [Add to Longdo]
Kleiderständer {m}hallstand; hall stand [Add to Longdo]
Kleiderständer {m}coat-tree [Am.] [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Bekleidung {f}clothing; apparel [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Garderobe {f} | korrekte Kleidung {f}clothes; wardrobe | decent clothes [Add to Longdo]
Kleidung {f}attire [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
冬物[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
既製服[きせいふく, kiseifuku] Kleid_von_der_Stange, Anzug_von_der_Stange [Add to Longdo]
[ふく, fuku] KLEID, KLEIDUNG, DOSIS [Add to Longdo]
服装[ふくそう, fukusou] Kleidung [Add to Longdo]
羽衣[はごろも, hagoromo] Kleid_aus_Federn, Federkleid [Add to Longdo]
[ころも, koromo] Kleid, Kleidung, Gewand [Add to Longdo]
衣服[いふく, ifuku] Kleidung [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] Kleidung, Kleider [Add to Longdo]
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] Kleidung, Nahrung und Wohnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kleid /klait/ 
   dress; frock; gown

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top