ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prickle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prickle-, *prickle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prickle(n) หนาม, Syn. spine, spike
prickle(vt) แทงเบาๆ, Syn. sting, tingle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม, ของแหลม, ขนเม่น, เดือยแหลม, ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ , ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง

English-Thai: Nontri Dictionary
prickle(n) หนาม, ขนเม่น, ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ, แทงด้วยหนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
prickle(v) cause a prickling sensation, Syn. prick
prickle(v) make a small hole into, as with a needle or a thorn, Syn. prick
prickleback(n) small elongate fishes of shallow northern seas; a long dorsal fin consists entirely of spines
spine(n) a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf, Syn. spikelet, sticker, thorn, prickle, pricker
tingle(v) cause a stinging or tingling sensation, Syn. prickle

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prickle

n. [ AS. pricele, pricle; akin to LG. prickel, D. prikkel. See Prick, n. ] 1. A little prick; a small, sharp point; a fine, sharp process or projection, as from the skin of an animal, the bark of a plant, etc.; a spine. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. A kind of willow basket; -- a term still used in some branches of trade. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

3. A sieve of filberts, -- about fifty pounds. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Prickle

v. t. To prick slightly, as with prickles, or fine, sharp points. [ 1913 Webster ]

Felt a horror over me creep,
Prickle skin, and catch my breath. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Pricklefish

{ } n. (Zool.) The stickleback. [ 1913 Webster ]

Variants: Prickleback

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prickle Priss.แม่เสือดุ Loving Annabelle (2006)
Prickling and teasing and prodding to be fed.ตอกย้ำ ยั่วเย้า และกระตุ้น เพื่อได้รับการสนองให้เต็มอิ่ม An Inconvenient Lie (2007)
Tincture of prickle poppy?ทิงเจอร์ ของหนามต้นป๊อปปี้ The Thing with Feathers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม(n) thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai Definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ซ่า(v) tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai Definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนาม[nām] (n) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting  FR: épine [ f ] ; picot [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prickleback
pricklebacks

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prickle
prickled
prickles

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクチク;ちくちく[chikuchiku ; chikuchiku] (n, vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp, v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]
刺状突起[しじょうとっき, shijoutokki] (n) prickle (of plants) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top