ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prick

P R IH1 K   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prick-, *prick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prick[VT] แทง, See also: เจาะ, Syn. pierce, puncture
prick[VT] ยุแหย่, See also: ยุ, แหย่
prick[N] รอยแทง, Syn. stab, puncture
prick[N] อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม), See also: องคชาติ
pricket[N] เหล็กแหลมสำหรับปักเทียน, Syn. candlestick
prickie[N] หนาม, See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickie[VT] แทงเบา ๆ
prickie[VI] รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickle[N] หนาม, Syn. spine, spike
prickle[VT] แทงเบาๆ, Syn. sting, tingle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
prick-eared(พริค'เอียร์ด) adj. หูชันและแหลมตัดผมสั้น
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickly(พริค'ลี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,เต็มไปด้วยปัญหา,เจ็บปวดเหมือนถูกแทง,ไว (อารมณ์,ประสาท), See also: prickliness n. prickliness,n.
prickly heatn. โรคผิวหนังผื่นคัน (เนื่องจากต่อมเหงื่ออักเสบ)

English-Thai: Nontri Dictionary
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ
prick(vt) แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ทำให้เจ็บปวด
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ,แทงด้วยหนาม
prickly(adj) เหมือนหนามแทง,เต็มไปด้วยหนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God damn it, don't stand there like a prick. Get over here.พระเจ้า ด่า มัน ไม่ได้ ยืนอยู่ตรง นั้น Iike หนาม ได้รับมากกว่า ที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
- Prick. Prick!หนาม ทิ่ม ! I Spit on Your Grave (1978)
- Prick! - If I ever see you here again,ทิ่ม ถ้าฉันเคยเห็น คุณมาที่นี่ อีก ครั้ง I Spit on Your Grave (1978)
- The goddamn prick! - But the toy sold, Paul.ฉันไปส่งเขาที่บ้าน พอล Big (1988)
Look, Randy, don't be a prick. The lady's crazy about me.อย่าบ้าไปหน่อยเลย เธอคลั่งฉันจะตาย Punchline (1988)
He sounds like a prick.- ฟังดูเขาห่วยออก Punchline (1988)
This prick again. He says, "What do you want to tell me now?"ไอสัดนี้อีกแล้ว มันพูดว่า "คุณจะบอกอะไรได้หรือยัง" Goodfellas (1990)
You stuttering prick, you!แกไอลูกหมาเอ้ย Goodfellas (1990)
Do you believe this prick?นายเชื่อไอเหี้ยนี่ไหม? Goodfellas (1990)
Do you believe this prick?เชื่อไอเหี้ยนี่ไหม? Goodfellas (1990)
This prick last week asked me to christen his kid.เมื่ออาทิตย์ก่อน ไอเหี้ยนี่ขอให้ฉันตั้งชื่อลูกมัน Goodfellas (1990)
You little prick. I've known you all my life.ไอหำน้อย ที่ฉันรู้จักมาตลอดชีวิต Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prickAt the sound of my voice, my dog pricked up his ears.
prickCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
prickHe felt the pricks of conscience.
prickHis conscience pricked him.
prickI have a pricking pain here.
prickI have a prickling sensation in my left eye.
prickI pricked my thumb with a needle.
prickI pricked up my ears.
prickI pricked up my ears when I heard of the available apartment.
prickIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
prickShe pricked the balloon.
prickThe dog pricked up his ears at the sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ผด[N] prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
ทิ่มแทง[V] stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
บ่ง[V] prick, See also: pick off, Syn. เขี่ย, สะกิด, Example: แม่ใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าจนน้องร้องเสียงดัง, Thai definition: ใช้ของแหลมๆ แทงที่เนื้อเพื่อเอาหนามเป็นต้นที่ฝังอยู่ในเนื้อหรือหนองออก
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
กระเจี๊ยว[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. จู๋, Count unit: อัน, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็กๆ, Notes: (ปาก)
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
สะกิด[V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick   FR: verge [f] ; pénis [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[n.] (makhaen = mākhaen = makhwaen ) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue   
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRICK    P R IH1 K
PRICKS    P R IH1 K S
PRICKED    P R IH1 K T
PRICKLY    P R IH1 K L IY0
PRICKETT    P R IH1 K IH0 T
PRICKLEBACK    P R IH1 K AH0 L B AE2 K
PRICKLEBACKS    P R IH1 K AH0 L B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prick    (v) prˈɪk (p r i1 k)
pricks    (v) prˈɪks (p r i1 k s)
pricked    (v) prˈɪkt (p r i1 k t)
pricker    (n) prˈɪkər (p r i1 k @ r)
prickle    (v) prˈɪkl (p r i1 k l)
prickly    (j) prˈɪkliː (p r i1 k l ii)
prickers    (n) prˈɪkəz (p r i1 k @ z)
pricking    (v) prˈɪkɪŋ (p r i1 k i ng)
prickled    (v) prˈɪkld (p r i1 k l d)
prickles    (v) prˈɪklz (p r i1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat, #100,313 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat, #889,464 [Add to Longdo]
仙人掌果[xiān rén zhǎng guǒ, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˇ, ] prickly pear [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prickeln; kribbeln | prickelnd | geprickeltto prick; to prickle; to tingle | tingling | tingled [Add to Longdo]
prickelnd {adv}tingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チクチク;ちくちく[, chikuchiku ; chikuchiku] (n,vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P) [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, n. [AS. prica, pricca, pricu; akin to LG. prick,
   pricke, D. prik, Dan. prik, prikke, Sw. prick. Cf. {Prick},
   v.]
   1. That which pricks, penetrates, or punctures; a sharp and
    slender thing; a pointed instrument; a goad; a spur, etc.;
    a point; a skewer.
    [1913 Webster]
 
       Pins, wooden pricks, nails, sprigs of rosemary.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is hard for thee to kick against the pricks.
                          --Acts ix. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of pricking, or the sensation of being pricked; a
    sharp, stinging pain; figuratively, remorse. "The pricks
    of conscience." --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark made by a pointed instrument; a puncture; a point.
    Hence:
    (a) A point or mark on the dial, noting the hour. [Obs.]
      "The prick of noon." --Shak.
    (b) The point on a target at which an archer aims; the
      mark; the pin. "They that shooten nearest the prick."
      --Spenser.
    (c) A mark denoting degree; degree; pitch. [Obs.] "To
      prick of highest praise forth to advance." --Spenser.
    (d) A mathematical point; -- regularly used in old English
      translations of Euclid.
    (e) The footprint of a hare. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A small roll; as, a prick of spun yarn; a prick of
    tobacco.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, v. i.
   1. To be punctured; to suffer or feel a sharp pain, as by
    puncture; as, a sore finger pricks.
    [1913 Webster]
 
   2. To spur onward; to ride on horseback. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A gentle knight was pricking on the plain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To become sharp or acid; to turn sour, as wine.
    [1913 Webster]
 
   4. To aim at a point or mark. --Hawkins.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, v. t. [imp. & p. p. {Pricked}; p. pr. & vb. n.
   {Pricking}.] [AS. prician; akin to LG. pricken, D. prikken,
   Dan. prikke, Sw. pricka. See {Prick}, n., and cf. {Prink},
   {Prig}.]
   1. To pierce slightly with a sharp-pointed instrument or
    substance; to make a puncture in, or to make by
    puncturing; to drive a fine point into; as, to prick one
    with a pin, needle, etc.; to prick a card; to prick holes
    in paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix by the point; to attach or hang by puncturing; as,
    to prick a knife into a board. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
       The cooks prick it [a slice] on a prong of iron.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   3. To mark or denote by a puncture; to designate by pricking;
    to choose; to mark; -- sometimes with off.
    [1913 Webster]
 
       Some who are pricked for sheriffs.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Let the soldiers for duty be carefully pricked off.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Those many, then, shall die: their names are
       pricked.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mark the outline of by puncturing; to trace or form by
    pricking; to mark by punctured dots; as, to prick a
    pattern for embroidery; to prick the notes of a musical
    composition. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. To ride or guide with spurs; to spur; to goad; to incite;
    to urge on; -- sometimes with on, or off.
    [1913 Webster]
 
       Who pricketh his blind horse over the fallows.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The season pricketh every gentle heart. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My duty pricks me on to utter that.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To affect with sharp pain; to sting, as with remorse. "I
    was pricked with some reproof." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Now when they heard this, they were pricked in their
       heart.                --Acts ii. 37.
    [1913 Webster]
 
   7. To make sharp; to erect into a point; to raise, as
    something pointed; -- said especially of the ears of an
    animal, as a horse or dog; and usually followed by up; --
    hence, to prick up the ears, to listen sharply; to have
    the attention and interest strongly engaged. "The courser
    . . . pricks up his ears." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To render acid or pungent. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   9. To dress; to prink; -- usually with up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut)
     (a) To run a middle seam through, as the cloth of a sail.
     (b) To trace on a chart, as a ship's course.
       [1913 Webster]
 
   11. (Far.)
     (a) To drive a nail into (a horse's foot), so as to cause
       lameness.
     (b) To nick.
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prick
   n 1: insulting terms of address for people who are stupid or
      irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
      {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
      {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch},
      {SOB}]
   2: a depression scratched or carved into a surface [syn:
     {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}]
   3: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]
   4: the act of puncturing with a small point; "he gave the
     balloon a small prick" [syn: {prick}, {pricking}]
   v 1: make a small hole into, as with a needle or a thorn; "The
      nurse pricked my finger to get a small blood sample" [syn:
      {prickle}, {prick}]
   2: cause a stinging pain; "The needle pricked his skin" [syn:
     {prick}, {sting}, {twinge}]
   3: raise; "The dog pricked up his ears" [syn: {prick up},
     {prick}, {cock up}]
   4: stab or urge on as if with a pointed stick [syn: {goad},
     {prick}]
   5: cause a prickling sensation [syn: {prickle}, {prick}]
   6: to cause a sharp emotional pain; "The thought of her
     unhappiness pricked his conscience"
   7: deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday" [syn:
     {sting}, {bite}, {prick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top