ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walk

W AO1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk-, *walk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk(vi) เดิน, See also: ก้าวเดิน, Syn. pace, pad, toddle
walk(vt) ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า, See also: เดินทางด้วยเท้า
walk(n) การเดินทางโดยทางเท้า
walk(vt) พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน
walk(vt) ช่วยให้เดิน, See also: พยุงให้เดิน
walk(n) ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า
walk(n) ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า
walk(n) ท่วงท่าในการเดิน, Syn. gait
walk(vt) เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน
walk(vt) วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walk(วอล์ค) vi. vt. เดิน, ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน, ระยะที่เดิน, ท่าทางการเดิน, ฐานะ, สภาพ, ทางเดิน, สถานที่เดิม, ไร่นา, กลุ่ม, ฝูง, ทางเร่ขาย, See also: walkable adj.
walk-down(วอล์ค เดาน์) n. ร้านค้าใต้ดิน
walk-in(วอล์ค'อิน) adj. ใหญ่หรือกว้างพอที่เข้าไปเดินได้, มีทางเข้าส่วนตัวโดยตรงจากถนน, n. สิ่งที่ใหญ่โตพอที่เข้าไปได้
walk-on(วอค'ออน) n. การ (ผู้) แสดงประกอบเล็กน้อย
walkathon(วอล์ค'คะธอน) n. การแข่งขันเดินทนในระยะทางที่ไกลมาก
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย, การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap, cinch
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน, ผู้ชอบเดิน, ผู้ชอบเดินเล่น, โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน, อุปกรณ์ช่วยการเดิน
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
walking(วอล์ค'คิง) adj. ซึ่งเดิน, มีชีวิต, เคลื่อนที่ได้ n. การเดิน
walking beamn. คานไม้หรือโลหะที่ใช้ช่วยในการเดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
walk(n) การเดิน, ท่าเดิน, การเดินเล่น, ทางเดิน, ฐานะ
walk(vi) เดิน, เดินเล่น, ดำเนินชีวิต
walk(vt) เดินข้ามไป, พาเดิน, เดินผ่าน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล, ถนนกระดานไม้
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
sidewalk(n) บาทวิถี, ทางเท้า, ทางข้างถนน
sleepwalking(n) การเดินหลับ, การเดินละเมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walkแนวเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
walk outผละงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
walk-in refrigeratorตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
walkthroughการตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Walk outวอล์กเอาต์ [อื่นๆ]
Walk-a--thonsการเดินการกุศล [TU Subject Heading]
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]
Walkingการเดิน [TU Subject Heading]
Walking catfishปลาดุกด้าน [TU Subject Heading]
walkway plankwalkway plank, อาคารแผ่นพื้นทางข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
walker(n) ผีดิบ
walkthrough(slang) เป็นคำที่ใช้ในวงการเกม! โดยสรุปแล้วมันคือคำว่า "บทสรุป" ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม The Great Dictator (1940)
Well, thank heavens they've gone. Now we can have a walk about the place.กลับกันได้เสียที เราจะได้ออกไปเดินเล่นกันบ้าง Rebecca (1940)
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน Rebecca (1940)
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย Rebecca (1940)
Suddenly, she got up, started to walk toward me.จู่ๆ หล่อนก็ลุกขึ้นเเล้วเดินตรงมาหาผม Rebecca (1940)
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
If you want me to walk faster than that, I will.หากคุณต้องการให้ฉันที่จะเดินเร็วขึ้นกว่าที่ฉันจะ 12 Angry Men (1957)
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walkAbout an hour's walk brought us to the lake.
walkA boy is walking across the street.
walkA boy was walking with his hands in his pocket.
walkA fast walker can walk six km in an hour.
walkA few minutes' walk brought him to the zoo.
walkA few minutes' walk brought me to the park.
walkA few minutes' walk brought me to the shore.
walkA few minute's walk brought us to the park.
walkA flight attendant walks up to the boys.
walkA fly can walk on the ceiling.
walkAfter breakfast we went out for a walk.
walkAfter dinner I walk on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตาม(v) walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ
ไปให้พ้น(v) get away, See also: walk away, Example: เขาอยากจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้และเดินออกไปให้พ้นจากตึกหลังนี้, Thai Definition: ไปให้พ้นจากที่ตรงนั้น
เดินเลาะ(v) walk along, See also: skirt, go around, Syn. เดินเลียบ, Example: ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น, Thai Definition: เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ
ผายผัน(v) walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: กลับไป, เดินไป
ย่อง(v) walk stealthily, See also: walk on tiptoe, tiptoe, Syn. ย่องเดิน, Example: ฉันย่องไปบนไม้กระดานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง, Thai Definition: เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบาๆ
โขยก(v) limp, See also: walk lamely, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการโขยกเขยกไปมาอยู่ข้างๆ บ้าน, Thai Definition: เดินหรือวิ่งด้วยอาการคล้ายกระโดด
จงกรม(v) walk back and forth, Syn. เดินจงกรม, Example: เวลาพระท่านจะบริหารร่างกายท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย, Thai Definition: อาการที่เดินไปมาในที่ที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า เดินจงกรม
เราะ(v) skirt, See also: walk along, Thai Definition: เดินไต่ระไปมาผ่านเสา หรือหลักที่ปักไว้เป็นแถวๆ เพื่อหาหนทางเข้าออก
เวียนเทียน(v) walk with lighted candles in hand around a temple, Example: ปีนี้ผู้คนต่างพากันไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลมากมายหลายพัน, Count Unit: รอบ, Thai Definition: อาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา
หย่ง(v) tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai Definition: ทำให้สูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [ m ]
ฉนวน[chanūan] (n) EN: covered walk ; corridor ; cloister  FR: corridor [ m ] ; cloître [ m ]
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินดุ่ม[doēn dum] (v, exp) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air  FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[doēn hāsip kilōmēt] (n, exp) EN: 50 km walk  FR: 50 kilomètres marche [ m ]
เดินเขยก[doēn khayēk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[doēn khayōk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินเล่น[doēn len] (v) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander  FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินเลาะรั้ว[doēn lǿ rūa] (v, exp) EN: walk along the fence  FR: longer la clôture

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WALK W AO1 K
WALK W AA1 K
WALKE W AO1 K
WALKS W AO1 K S
WALKO W AO1 K OW0
WALKIE W AO1 K IY0
WALKED W AO1 K T
WALKEN W AO1 K AH0 N
WALKUP W AO1 K AH2 P
WALKER W AO1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walk (v) wˈɔːk (w oo1 k)
walks (v) wˈɔːks (w oo1 k s)
walked (v) wˈɔːkt (w oo1 k t)
walker (n) wˈɔːkər (w oo1 k @ r)
walkers (n) wˈɔːkəz (w oo1 k @ z)
walking (v) wˈɔːkɪŋ (w oo1 k i ng)
walkout (n) wˈɔːkaut (w oo1 k au t)
walkaway (n) wˈɔːkəwɛɪ (w oo1 k @ w ei)
walkouts (n) wˈɔːkauts (w oo1 k au t s)
walkover (n) wˈɔːkouvər (w oo1 k ou v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行走[xíng zǒu, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ,  ] walk #5,820 [Add to Longdo]
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ,   /  ] walking race (athletics event) #36,291 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] walk with one leg #46,872 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] walk rapidly #56,067 [Add to Longdo]
步话机[bù huà jī, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ,    /   ] walkie-talkie #92,423 [Add to Longdo]
步犁[bù lí, ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ,  ] walking plow #117,653 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] walk back and forth #121,776 [Add to Longdo]
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] walk slowly, stroll #123,550 [Add to Longdo]
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ,     /    ] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride #148,667 [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] walk carefully; hesitate, halter #192,733 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walknochen { m }whale bone [Add to Longdo]
Walküre { f }Valkyrie [Add to Longdo]
Walker { m }fulling [Add to Longdo]
Walkie-Talkie { n }walkie-talkie [Add to Longdo]
walken (Gewebe)to full (cloth) [Add to Longdo]
walken (Leder)to tumble (leather) [Add to Longdo]
Geh hinein!Walk inside! [Add to Longdo]
Walkalb { n } [ zool. ]whale calf [Add to Longdo]
Walkuh { f } [ zool. ]whale cow [Add to Longdo]
Walkung { f }flexing [Add to Longdo]
Walkwiderstand { m }flexing resistance [Add to Longdo]
Walkzone { f }flexing area [Add to Longdo]
Walkzonenbruch { m }flex break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
徒歩[とほ, toho] (n, adj-no) walking; going on foot; (P) #2,650 [Add to Longdo]
攻略[こうりゃく, kouryaku] (n, vs) (1) capture; (2) { comp } walkthrough or specific advice (e.g. in computer games); (P) #4,521 [Add to Longdo]
散歩[さんぽ, sanpo] (n, vs) walk; stroll; (P) #6,676 [Add to Longdo]
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r, vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P) #7,179 [Add to Longdo]
歩行(P);歩こう[ほこう, hokou] (n, vs) walk; (P) #7,375 [Add to Longdo]
歩く[あるく, aruku] (v5k, vi) to walk; (P) #8,262 [Add to Longdo]
歩み[あゆみ, ayumi] (n) (1) walking; (2) progress; advance; (P) #8,896 [Add to Longdo]
歩き[あるき;ありき, aruki ; ariki] (n, adj-no) (1) walk; walking; (n) (2) (あるき only) (arch) foot messenger (of a town, village, etc.) #9,083 [Add to Longdo]
[つえ, tsue] (n) cane; walking stick; staff; (P) #9,477 [Add to Longdo]
夜行[やこう(P);やぎょう, yakou (P); yagyou] (n, vs) walking around at night; night train; night travel; (P) #10,181 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walk \Walk\ (w[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Walked}; p. pr. &
   vb. n. {Walking}.] [OE. walken, probably from AS. wealcan to
   roll, turn, revolve, akin to D. walken to felt hats, to work
   a hat, G. walken to full, OHG. walchan to beat, to full,
   Icel. v[=a]lka to roll, to stamp, Sw. valka to full, to roll,
   Dan. valke to full; cf. Skr. valg to spring; but cf. also AS.
   weallian to roam, ramble, G. wallen. [root]130.]
   [1913 Webster]
   1. To move along on foot; to advance by steps; to go on at a
    moderate pace; specifically, of two-legged creatures, to
    proceed at a slower or faster rate, but without running,
    or lifting one foot entirely before the other touches the
    ground.
    [1913 Webster]
 
       At the end of twelve months, he walked in the palace
       of the kingdom of Babylon.      --Dan. iv. 29.
    [1913 Webster]
 
       When Peter was come down out of the ship, he walked
       on the water, to go to Jesus.     --Matt. xiv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the walk of quadrupeds, there are always two, and
      for a brief space there are three, feet on the ground
      at once, but never four.
      [1913 Webster]
 
   2. To move or go on the feet for exercise or amusement; to
    take one's exercise; to ramble.
    [1913 Webster]
 
   3. To be stirring; to be abroad; to go restlessly about; --
    said of things or persons expected to remain quiet, as a
    sleeping person, or the spirit of a dead person; to go
    about as a somnambulist or a specter.
    [1913 Webster]
 
       I have heard, but not believed, the spirits of the
       dead
       May walk again.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When was it she last walked?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be in motion; to act; to move; to wag. [Obs.] "Her
    tongue did walk in foul reproach." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Do you think I'd walk in any plot?  --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       I heard a pen walking in the chimney behind the
       cloth.                --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   5. To behave; to pursue a course of life; to conduct one's
    self.
    [1913 Webster]
 
       We walk perversely with God, and he will walk
       crookedly toward us.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. To move off; to depart. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He will make their cows and garrans to walk.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To walk} in, to go in; to enter, as into a house.
 
   {To walk after the flesh} (Script.), to indulge sensual
    appetites, and to live in sin. --Rom. viii. 1.
 
   {To walk after the Spirit} (Script.), to be guided by the
    counsels and influences of the Spirit, and by the word of
    God. --Rom. viii. 1.
 
   {To walk by faith} (Script.), to live in the firm belief of
    the gospel and its promises, and to rely on Christ for
    salvation. --2 Cor. v. 7.
 
   {To walk in darkness} (Script.), to live in ignorance, error,
    and sin. --1 John i. 6.
 
   {To walk in the flesh} (Script.), to live this natural life,
    which is subject to infirmities and calamities. --2 Cor.
    x. 3.
 
   {To walk in the light} (Script.), to live in the practice of
    religion, and to enjoy its consolations. --1 John i. 7.
 
   {To walk over}, in racing, to go over a course at a walk; --
    said of a horse when there is no other entry; hence,
    colloquially, to gain an easy victory in any contest.
 
   {To walk through the fire} (Script.), to be exercised with
    severe afflictions. --Isa. xliii. 2.
 
   {To walk with God} (Script.), to live in obedience to his
    commands, and have communion with him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walk \Walk\, v. t.
   1. To pass through, over, or upon; to traverse; to
    perambulate; as, to walk the streets.
    [1913 Webster]
 
       As we walk our earthly round.     --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow
    pace; as, to walk one's horses; to walk the dog. " I will
    rather trust . . . a thief to walk my ambling gelding."
    --Shak.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. [AS. wealcan to roll. See {Walk} to move on foot.] To
    subject, as cloth or yarn, to the fulling process; to
    full. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Sporting) To put or keep (a puppy) in a walk; to train
    (puppies) in a walk. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. To move in a manner likened to walking. [Colloq.]
 
       She walked a spinning wheel into the house, making
       it use first one and then the other of its own
       spindling legs to achieve progression rather than
       lifting it by main force.       --C. E.
                          Craddock.
 
   {To walk one's chalks}, to make off; take French leave.
 
   {To walk the plank}, to walk off the plank into the water and
    be drowned; -- an expression derived from the practice of
    pirates who extended a plank from the side of a ship, and
    compelled those whom they would drown to walk off into the
    water; figuratively, to vacate an office by compulsion.
    --Bartlett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walk \Walk\, n.
   1. The act of walking, or moving on the feet with a slow
    pace; advance without running or leaping.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of walking for recreation or exercise; as, a
    morning walk; an evening walk.
    [1913 Webster]
 
   3. Manner of walking; gait; step; as, we often know a person
    at a distance by his walk.
    [1913 Webster]
 
   4. That in or through which one walks; place or distance
    walked over; a place for walking; a path or avenue
    prepared for foot passengers, or for taking air and
    exercise; way; road; hence, a place or region in which
    animals may graze; place of wandering; range; as, a sheep
    walk.
    [1913 Webster]
 
       A woody mountain . . . with goodliest trees
       Planted, with walks and bowers.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He had walk for a hundred sheep.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Amid the sound of steps that beat
       The murmuring walks like rain.    --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   5. A frequented track; habitual place of action; sphere; as,
    the walk of the historian.
    [1913 Webster]
 
       The mountains are his walks.     --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       He opened a boundless walk for his imagination.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Conduct; course of action; behavior.
    [1913 Webster]
 
   7. The route or district regularly served by a vender; as, a
    milkman's walk. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   8. In coffee, coconut, and other plantations, the space
    between them.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Sporting)
    (a) A place for keeping and training puppies.
    (b) An inclosed area of some extent to which a gamecock is
      confined to prepare him for fighting.
      [Webster 1913 Suppl.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, n. [AS. arm, earm; akin to OHG. aram, G., D., Dan., &
   Sw. arm, Icel. armr, Goth. arms, L. armus arm, shoulder, and
   prob. to Gr. ? joining, joint, shoulder, fr. the root ? to
   join, to fit together; cf. Slav. rame. ?. See {Art},
   {Article}.]
   1. The limb of the human body which extends from the shoulder
    to the hand; also, the corresponding limb of a monkey.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling an arm; as,
    (a) The fore limb of an animal, as of a bear.
    (b) A limb, or locomotive or prehensile organ, of an
      invertebrate animal.
    (c) A branch of a tree.
    (d) A slender part of an instrument or machine, projecting
      from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a
      steelyard.
    (e) (Naut) The end of a yard; also, the part of an anchor
      which ends in the fluke.
    (f) An inlet of water from the sea.
    (g) A support for the elbow, at the side of a chair, the
      end of a sofa, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Power; might; strength; support; as, the secular
    arm; the arm of the law.
    [1913 Webster]
 
       To whom is the arm of the Lord revealed? --Isa. lii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   {Arm's end}, the end of the arm; a good distance off.
    --Dryden.
 
   {Arm's length}, the length of the arm.
 
   {Arm's reach}, reach of the arm; the distance the arm can
    reach.
 
   {To go} (or {walk}) {arm in arm}, to go with the arm or hand
    of one linked in the arm of another. "When arm in armwe
    went along." --Tennyson.
 
   {To keep at arm's length}, to keep at a distance (literally
    or figuratively); not to allow to come into close contact
    or familiar intercourse.
 
   {To work at arm's length}, to work disadvantageously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walk
   n 1: the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of
      exercise" [syn: {walk}, {walking}]
   2: (baseball) an advance to first base by a batter who receives
     four balls; "he worked the pitcher for a base on balls" [syn:
     {base on balls}, {walk}, {pass}]
   3: manner of walking; "he had a funny walk" [syn: {walk},
     {manner of walking}]
   4: the act of walking somewhere; "he took a walk after lunch"
   5: a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled
     the front walk" [syn: {walk}, {walkway}, {paseo}]
   6: a slow gait of a horse in which two feet are always on the
     ground
   7: careers in general; "it happens in all walks of life" [syn:
     {walk of life}, {walk}]
   v 1: use one's feet to advance; advance by steps; "Walk, don't
      run!"; "We walked instead of driving"; "She walks with a
      slight limp"; "The patient cannot walk yet"; "Walk over to
      the cabinet" [ant: {ride}]
   2: accompany or escort; "I'll walk you to your car"
   3: obtain a base on balls
   4: traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul
     walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every
     day"
   5: give a base on balls to
   6: live or behave in a specified manner; "walk in sadness"
   7: be or act in association with; "We must walk with our
     dispossessed brothers and sisters"; "Walk with God"
   8: walk at a pace; "The horses walked across the meadow"
   9: make walk; "He walks the horse up the mountain"; "Walk the
     dog twice a day"
   10: take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers
     held hands while walking"; "We like to walk every Sunday"
     [syn: {walk}, {take the air}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 walk
  n.,vt.
 
   Traversal of a data structure, especially an array or linked-list data
   structure in {core}. See also {codewalker}, {silly walk}, {clobber}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top