ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*主*

   
311 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -主-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[主, zhǔ, ㄓㄨˇ] to own; to host; master; host; lord
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictographic] A lamp 王 with a flame 丶,  Rank: 87
[住, zhù, ㄓㄨˋ] to reside, to live at, to dwell, to lodge; to stop
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who hosts 主; 主 also provides the pronunciation,  Rank: 309
[注, zhù, ㄓㄨˋ] to concentrate, to focus
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 492
[驻, zhù, ㄓㄨˋ] stable; station, garrison
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,288
[柱, zhù, ㄓㄨˋ] to lean on; pillar, post, support
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 1,691
[蛀, zhù, ㄓㄨˋ] termite, bookworm; to bore, to eat into
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,984
[拄, zhǔ, ㄓㄨˇ] post; to lean on; to prod, to ridicule
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 4,240
[炷, zhù, ㄓㄨˋ] candle wick; incense
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A lit 火 candle 主; 主 also provides the pronunciation,  Rank: 5,424
[麈, zhǔ, ㄓㄨˇ] a species of deer
Radical: 鹿Decomposition: 鹿 (lù ㄌㄨˋ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] deer,  Rank: 6,586
[疰, zhù, ㄓㄨˋ]
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 7,626
[駐, zhù, ㄓㄨˋ] stable; station, garrison
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 8,725
[註, zhù, ㄓㄨˋ] to concentrate, to focus
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 9,778

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary, #190 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to own; to host; master; lord; primary, #543 [Add to Longdo]
社会[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] chairperson; premier; chairman, #1,341 [Add to Longdo]
[wéi zhǔ, ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ, / ] to rely mainly on; to attach most importance to, #1,524 [Add to Longdo]
[zhǔ dòng, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] (to take the) initiative, #1,614 [Add to Longdo]
[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject, #1,738 [Add to Longdo]
[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head, #1,740 [Add to Longdo]
[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy, #1,838 [Add to Longdo]
持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, ] tv or radio presenter; host; anchor, #1,914 [Add to Longdo]
[zhǔ tǐ, ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; subject; agent, #2,117 [Add to Longdo]
[zì zhǔ, ㄗˋ ㄓㄨˇ, ] to act for oneself; autonomous, #2,298 [Add to Longdo]
[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible, #2,502 [Add to Longdo]
[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, ] main force; main strength of an army, #2,573 [Add to Longdo]
[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology, #2,620 [Add to Longdo]
[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event), #2,758 [Add to Longdo]
[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, / ] owner; proprietor, #2,766 [Add to Longdo]
[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, ] preside over; direct, #2,769 [Add to Longdo]
[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] master; host, #3,039 [Add to Longdo]
[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter, #3,381 [Add to Longdo]
[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess, #3,470 [Add to Longdo]
[zhǔ zhāng, ㄓㄨˇ ㄓㄤ, / ] to advocate; to stand for; view; position; stand; proposition; viewpoint; assertion, #3,699 [Add to Longdo]
[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] deputy director; assistant head, #3,853 [Add to Longdo]
资本[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]
[zhǔ dǎo, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ, / ] to lead; to manage, #4,102 [Add to Longdo]
[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] vice-chairperson, #4,551 [Add to Longdo]
[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead, #4,617 [Add to Longdo]
马克思[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
帝国[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]
[zhǔ yǎn, ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ, ] main actors (in a movie); starring ..., #6,404 [Add to Longdo]
[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, ] plan; idea; decision, #6,627 [Add to Longdo]
[zuì zhǔ yào, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main, #6,652 [Add to Longdo]
[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, ] landlord; land-owner, #6,790 [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism, #6,974 [Add to Longdo]
[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, / ] editor, #7,138 [Add to Longdo]
[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ, / ] subjective, #7,179 [Add to Longdo]
[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty, #7,246 [Add to Longdo]
[bān zhǔ rèn, ㄅㄢ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] a teacher in charge of a class, #8,132 [Add to Longdo]
修正[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism, #8,202 [Add to Longdo]
[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party, #9,429 [Add to Longdo]
[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] host team (at sports event); host side, #9,490 [Add to Longdo]
爱国[ài guó zhǔ yì, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] patriotism, #9,751 [Add to Longdo]
[zhǔ jī, ㄓㄨˇ ㄐㄧ, / ] core, #10,026 [Add to Longdo]
[diàn zhǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] shop owner, #10,587 [Add to Longdo]
马克思列宁[Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism-Leninism, #11,017 [Add to Longdo]
[Zhēn zhǔ dǎng, ㄓㄣ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Hezbollah (Lebanon Islamic group), #11,491 [Add to Longdo]
[dé zhǔ, ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, ] the recipient (of a prize), #11,492 [Add to Longdo]
东道[dōng dào zhǔ, ㄉㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ, / ] host; official host (e.g. venue for games or a conference), #11,686 [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立憲君[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
飼い[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
立憲君政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) ประชุมผู้ถือหุ้น
[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
[しゅさい, shusai] 1.การอุปถัมภ์ 2.การสนับสนุน 3.การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน
テルテル坊[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน
治医[しゅじい, shujii] แพทย์ประจำตระกูล
市民民化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy , See also: S. PAD,
市民民化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy) , See also: S. PAD,
[みんしゅ, minshu] (n ) ประชาธิปไตย
[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n ) ระบอบประชาธิปไตย
商店[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน
人公[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก
[かぶぬし, kabunushi] ผู้ถือหุ้น
[しゅぶん, shubun] (n ) เนื้อหาหลัก
[しゅちょう, shuchou] การยืนกราน การยืนยันความคิดของตนเอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅじん, shujin] Thai: สามี
[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
[しゅだい, shudai] Thai: แรงบันดาลใจ
[じしゅ, jishu] Thai: โดยอิสระ
[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy
[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人(P);御[ごしゅじん, goshujin] (n) (hon) (See 人) your husband; her husband; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊;照る照る坊;照照坊;照々坊[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
はい作業任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
アリウス[アリウスしゅぎ, ariusu shugi] (n) Arianism [Add to Longdo]
イスラム過激[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム原理[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
エピクロス[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
カルバン義;カルヴァン[カルバンしゅぎ(カルバン義);カルヴァンしゅぎ(カルヴァン義), karuban shugi ( karuban shugi ); karuvan shugi ( karuvan shugi )] (n) Calvinism [Add to Longdo]
キリスト教社会[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
キリスト教民同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
ギルド社会[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
グノーシス[グノーシスしゅぎ, guno-shisu shugi] (n) gnosis; Gnosticism [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケインズ[ケインズしゅぎ, keinzu shugi] (n) Keynesianism [Add to Longdo]
コンゴ民共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
シオン[シオンしゅぎ, shion shugi] (n) (See シオニズム) Zionism [Add to Longdo]
スピノザ[スピノザしゅぎ, supinoza shugi] (n) Spinozism [Add to Longdo]
ソビエト社会義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
トピ[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread) [Add to Longdo]
ドイツ民共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
プラトン[プラトンしゅぎ, puraton shugi] (n) Platonism [Add to Longdo]
プロセッサ処理[プロセッサしょりしゅたい, purosessa shorishutai] (n,adj-no) {comp} processor bound [Add to Longdo]
プロレタリア国際[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism [Add to Longdo]
ポスト構造[ポストこうぞうしゅぎ, posuto kouzoushugi] (n) poststructuralism [Add to Longdo]
マルクスレーニン[マルクスレーニンしゅぎ, marukusure-nin shugi] (n) Marxism-Leninism [Add to Longdo]
マルクス[マルクスしゅぎ, marukusu shugi] (n) Marxism; (P) [Add to Longdo]
マルクス義フェミニズム[マルクスしゅぎフェミニズム, marukusu shugi feminizumu] (n) Marxist feminism [Add to Longdo]
マルクス義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
マルサス[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
モンロー[モンローしゅぎ, monro-shugi] (n) Monroe Doctrine; Monroeism [Add to Longdo]
レーニン[レーニンしゅぎ, re-nin shugi] (n) Leninism [Add to Longdo]
ロマン義;ローマン義;浪漫義(ateji)[ロマンしゅぎ(ロマン義;浪漫義);ローマンしゅぎ(ローマン義;浪漫義), roman shugi ( roman shugi ; rouman shugi ); ro-man shugi ( ro-man shugi ; rouman sh] (n) romanticism [Add to Longdo]
愛国[あいこくしゅぎ, aikokushugi] (n) nationalism; patriotism [Add to Longdo]
愛他[あいたしゅぎ, aitashugi] (n) altruism [Add to Longdo]
愛他義者[あいたしゅぎしゃ, aitashugisha] (n) altruist [Add to Longdo]
悪戯坊;いたずら坊[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
悪魔[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
安定株[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder [Add to Longdo]
[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
暗黙の[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject [Add to Longdo]
意味上の[いみじょうのしゅご, imijounoshugo] (n) sense subject [Add to Longdo]
一家の[いっかのあるじ, ikkanoaruji] (n) master of the household [Add to Longdo]
一国一城の[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
一国一党[いっこくいっとうしゅぎ, ikkokuittoushugi] (n) one-party system [Add to Longdo]
印象[いんしょうしゅぎ, inshoushugi] (n,adj-no) impressionism [Add to Longdo]
印象義音楽[いんしょうしゅぎおんがく, inshoushugiongaku] (n) musical impressionism [Add to Longdo]
印象義者[いんしょうしゅぎしゃ, inshoushugisha] (n) an impressionist [Add to Longdo]
[いんじゅ, inju] (n) head of a temple [Add to Longdo]
営利[えいりしゅぎ, eirishugi] (n) commercialism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」婦は言った。「ジョージって・・・。誰?」
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」婦は悲しみの涙を流しながら言った。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の要な論点を要約することだ。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対義」とはどういう意味ですか。
What were the chief events of 1990?1990年のな出来事は何でしたか。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会義共和国連邦を表しています。
The man standing over there is the owner of the store.あそこに立っている人が店の人です。
When you don't know what to do, ask the host.あなたがどうしていいかわからないときには、人にたずねなさい。
Is your husband a picky eater?あなたのご人は食事にうるさいのかな?
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の義の問題だ。
I see your point.あなたの旨はわかる。
Are you the owner of this house?あなたはこの家の人ですか。
You must act according to your principles.あなたは自分の義に従って行動をとらなければならない。
You must not lose sight of your main object.あなたは自分の要な目的を見失っては行けない。
It is a pity that a man of your ability should remain unknown to the world.あなたほどの才能の持ちが世間に知られずにいるのは惜しいことです。
The owner of that building is living on the 5th floor of this building.あのビルの持ちはこのビルの5階に住んでいる。
She wears the trousers in that house.あの家は女房が亭をしりに敷いている。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭が女房の尻にしかれるのも当然だ。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの修正論義者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
America likes to claim that it is a "classless" society.アメリカは自国が「階級の無い」社会であると張したがる。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、共産義を受け入れないのと同じだ。
The Americans are a democratic people.アメリカ人は民的な国民である。
Alfred was made captain of the team.アルフレッドはそのチームの将になった。
The worried housewife sprang to the telephone when it rang and listened with relief to the kindly voice in her ear.あれこれ苛々している婦は、電話が鳴るとすぐさま受話器を取った。
When did Democracy come into existence?いつ民義は生まれましたか。
The dog rebelled against his master.イヌは飼いに反抗した。
John claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.インチキなセールスマンにだまされて、役立たずの機械を買わされたとジョンは張した。
It is against my principles to tell a lie.うそをつくことは私の義に反する。
My husband isn't quite the provider he should be.うちの亭は甲斐性がない。
The major result from recent investigations of Emmet's theory has been that it can be applied to biochemistry as well.エメット理論が生化学にも適用できるということか、最近の研究の要な成果である。
It is against my principles to borrow money.お金を借りる事は私の義に反する。
The servants tried to carry out their master's order.お手伝いさんたちは人の命令を実行しようと努めた。
Galileo argued that the earth moves.ガリレオは地球は動いていると張した。
Greek philosophers placed value on democracy.ギリシャの哲学者達は民義を高く評価した。
Kate has been given an opportunity to play a major role in a movie.ケイトは映画で役を演じる機会を与えられました。
Democracy will be victorious in the long run.けっきょく、民義が勝利を得るだろう。
Coffee is Brazil's main product.コーヒーはブラジルの要産物である。
Coffee is one of the staples of Brazil.コーヒーはブラジルの要産物の一つである。
They live on potatoes around here.このあたりではジャガイモを食としている。
Does anyone claim this knife?このナイフの持ちはいませんか。
The owner of this bar never sells liquor on credit.このバーの持ちは酒を決して掛け売りしない。
This movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.この運動は、フェミニストたち(女性の権利を張する人たちのこと)が女性問題について論じるための話の広場ないし演壇のようなものである。
Who is the owner of this house?この家の持ちはだれですか。
What is the chief aim of this society?この会のな目的はなんですか。
What is the central aim of this plan?この計画のなねらいは何ですか。
What is the main purpose of this plan?この計画のな目的はなんですか。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の要な特徴はまだ曖昧です。
From this standpoint history can be divided into two main epochs.この見地から歴史は2つの要な時期に分けられる。
One of the main products of this country is coffee.この国のな産物の1つはコーヒーだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Head cinematographer EDUARD TISSE[CN] 摄影: 埃都尔德. 提斯 Battleship Potemkin (1925)
Good idea.[CN] 好意. Eight Legged Freaks (2002)
in which our Lord Jesus Christ...[CN] 隱忍痛苦的 我們的耶穌基督 Applause (1929)
They said they couldn't hold anyone unless there was a crime committed. Isn't cracking skulls a crime?[JA] ナンバーから 車の持ち調べられるか? Too Late for Tears (1949)
Princess![CN] 公 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
FARMAN: Skipper, the chief's been murdered.[JA] 艦長、任が殺されました Forbidden Planet (1956)
Say, I got a bright idea.[CN] 聽著,我有個好 Applause (1929)
A criminal with a brain like U N Owen can think rings around you, anytime he wants to.[JA] U N オウエンのような頭脳の持は 自由自在に周囲にベルを 張りめぐらせることができる And Then There Were None (1945)
"For him, a single night is as long as 100 years on Earth." "Night and day he must carry out his master's business."[CN] "对于他来说,1天就像地球上的100年 他不得不日以继夜地为 他人的生意驱车奔波" The Phantom Carriage (1921)
Thomas and Ethel Rogers:[JA] トーマスおよびエセル・ロジャース あなたがたは病弱な And Then There Were None (1945)
Hello.[CN] 盧 Always on My Mind (1993)
They wonder where the owner is.[JA] 持ちを調べるの Detour (1945)
Yes.[CN] 对 您是个好编 Yes. The Whisky Priest (1982)
If you were an innocent housewife with nothing to hide but the iceman, you'd never let me in here. You'd be screaming for that warrant and sending wires to your congressman, so let's cut the small talk.[JA] 普通の婦なら 俺を招き入れたりしない Too Late for Tears (1949)
You said it provided a motive. So did the prosecution. That wasn't a very strong motive.[JA] 動機になると 検事も張したが 薄弱だな 12 Angry Men (1957)
Batteries, cease fire.[JA] 砲 撃ち方止め Forbidden Planet (1956)
Ha ha. You all came to a house and you don't know the host![JA] は、は、知らない人の家へ みなさんそろってやって来た And Then There Were None (1945)
Yes, Master[CN] 是  The Promise (2005)
Her dad says he's coming now.[CN] 手机的人现在晕过去了 什么 Episode #1.4 (2004)
Karev.[CN] 是  Superfreak (2010)
Master![CN] 人... The Odyssey (1997)
Good idea.[CN] -好 Thelma & Louise (1991)
I will not change my mind.[CN] 我不会改变 The Blue Angel (1930)
Mr., sympathize with of the sinners.[JA] よ 我ら罪びとを 憐れみ給え Scarlet Street (1945)
Ladies and Gentlemen, May I propose a toast to our gracious hostess, Mrs Owen.[JA] 紳士淑女諸君 我等がお恵み深い女人 オウエン夫人に乾杯! And Then There Were None (1945)
In Lead Roles[CN] 领衔 Seduction (1929)
My lord?[CN]  Troy (2004)
It's a matter of principle, Mr. Harris.[JA] これは私の義なの Kansas City Confidential (1952)
FARMAN: He was alone, working on the monitor.[JA] 任は一人で制御装置を 組み立て中でした Forbidden Planet (1956)
All those nice fingerprints on the car belong to the man it was stolen from.[JA] 盗難車の指紋は 持ちの物でした He Walked by Night (1948)
Mr., sympathize with of me, sinful poor person.[JA] よ 罪びとの我に 憐れみを Scarlet Street (1945)
"Do what you like to me, my Lord, only spare the three of them!"[CN] 你想对我做什么就做什么吧 哦,生与死的人 但愿这三个人能得到宽恕!" The Phantom Carriage (1921)
Don't you even once want to hail your people, my lady?[CN] 難道你一點都不想向您的人民致意嗎,女人? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
In a jury room, every last man of you would go down shouting that she had me over a barrel and my only out was force.[JA] 陪審員たちは ベラに追い詰められた俺には... 暴力しかなったと 張するだろう Detour (1945)
Father![CN] 持! The Protector (2005)
And I let you in because well, housewives can get awfully bored sometimes.[JA] 台所にあったのは 義理の妹の物よ あなたを家に 入れた理由は... 婦って 暇を持て余してるのよ Too Late for Tears (1949)
you're my partner today?[CN] 题是拍摄新年特辑家庭画报 Episode #1.7 (2004)
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.[JA] 店の人も 在庫は1本だけと言った 12 Angry Men (1957)
This is your host Mr Owen speaking.[JA] 人のオウエンです And Then There Were None (1945)
Where did you leave the owner of this car?[JA] この車の持ちは? Detour (1945)
- General[CN]  Azumi 2: Death or Love (2005)
I, Caligari, your master, command you!"[JA] ご人様の私の命令だ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Aw, come on.[CN] 好 Dissonance Theory (2016)
Exactly.[JA] 要なハイウェイは避けてる The Hitch-Hiker (1953)
The smiling young princess showed no sign of the strain of the week's continuous public appearances. At her country's embassy that evening, a formal reception and ball in her honour was given by her country's ambassador to Italy. Her Royal Highness.[JA] 過密な日程の中 王女はお疲れの様子も見せず 駐在大使が催する舞踏会に 出席されました 王女のお出ましです Roman Holiday (1953)
Hi, master.[JA] ご人様 Up (2009)
The carrier of the magic helmet who, disguised as Gunther, defeated you three times - Siegfried, my husband gave it to me![CN] 隱身披的人裝成龔特爾王擊敗了你三次 這是我的丈夫齊格弗裏德送給我的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And now I give you our charming host, Mr Owen.[JA] では我等が魅力あふれる人 オウエン氏に乾杯! And Then There Were None (1945)
I am calling you... I...[CN] 我是卡里加利博,你的 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
But Mr Owen isn't the owner, sir.[JA] でもオウエン様は 持ちではございません And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロセッサ処理[プロセッサしょりしゅたい, purosessa shorishutai] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] master (a-no) [Add to Longdo]
エントリ[しゅエントリ, shu entori] main-entry [Add to Longdo]
クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock [Add to Longdo]
プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] main program [Add to Longdo]
メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory [Add to Longdo]
レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]
官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name [Add to Longdo]
記憶[しゅきおく, shukioku] main storage, main memory [Add to Longdo]
記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] main storage [Add to Longdo]
[しゅきょく, shukyoku] master station [Add to Longdo]
刻時機構[しゅこくじきこう, shukokujikikou] master clock [Add to Longdo]
制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit [Add to Longdo]
制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit [Add to Longdo]
成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis [Add to Longdo]
[しゅだい, shudai] subject [Add to Longdo]
題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication [Add to Longdo]
題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]
[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Besitzer [Add to Longdo]
の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
人公[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[しゅさい, shusai] Schirmherrschaft, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]
[しゅさい, shusai] Fuehrung, Leitung, Vorsitz [Add to Longdo]
宰者[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
[しゅどう, shudou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
[しゅちょう, shuchou] Behauptung [Add to Longdo]
[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]
観的[しゅかんてき, shukanteki] subjektiv [Add to Longdo]
[しゅご, shugo] Subjekt [Add to Longdo]
謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
享楽[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
[くんしゅ, kunshu] Herrscher, Monarch [Add to Longdo]
唯美[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
[もしゅ, moshu] Hauptleidtragender [Add to Longdo]
[じぬし, jinushi] Grundbesitzer [Add to Longdo]
[ぼうず, bouzu] -Priester, -Bonze [Add to Longdo]
[じょうしゅ, joushu] Schlossherr, Burgherr [Add to Longdo]
官僚[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
[やぬし, yanushi] Hausbesitzer [Add to Longdo]
帝国[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
持ち[もちぬし, mochinushi] Besitzer, Eigentuemer, Inhaber [Add to Longdo]
[かぶぬし, kabunushi] Aktionaer [Add to Longdo]
総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]
[めいしゅ, meishu] Fuehrer, fuehrende_Macht [Add to Longdo]
立憲君[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] konstitutionelle_Monarchie [Add to Longdo]
[じしゅ, jishu] Selbstaendigkeit, Unabhaengigkeit [Add to Longdo]
[はんしゅ, hanshu] Haupt_eines_Clans, Feudalherr [Add to Longdo]
虚無[きょむしゅぎ, kyomushugi] Nihilismus [Add to Longdo]
贈り[おくりぬし, okurinushi] Absender (bes.von Geschenken) [Add to Longdo]
軍国[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
雇い[やといぬし, yatoinushi] Arbeitgeber [Add to Longdo]
[やといぬし, yatoinushi] Arbeitgeber [Add to Longdo]
飼い[かいぬし, kainushi] Besitzer (eines Tieres) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top