ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -备-, *备*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[备, bèi, ㄅㄟˋ] to prepare; to get ready, to equip; ready; perfect
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] To go 夂 to the farm 田 to prepare for a harvest,  Rank: 397

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip, #4,475 [Add to Longdo]
[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare, #482 [Add to Longdo]
[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements), #2,020 [Add to Longdo]
[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
[pèi bèi, ㄆㄟˋ ㄅㄟˋ, / ] to allocate; to provide; to outfit with, #4,122 [Add to Longdo]
[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth, #6,156 [Add to Longdo]
[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] prepare for war; be prepared against war, #6,284 [Add to Longdo]
[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, / ] to fully experience (good or bad), #6,949 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attention![CN] 预! I Remember You (1985)
Stand by.[CN] 准好. The Contractor (2007)
Ready?[CN] 准好了吗? His Girl Friday (1940)
Ready?[CN] 准 The Bodyguard 2 (2007)
Secure.[CN] ――预! Red Planet (2000)
-Ready.[CN] 准好了 The Untouchables (1987)
On nine.[CN] 准好? Me, Myself & Irene (2000)
Ready![CN] 预 My Neighbors the Yamadas (1999)
Ready?[CN] 准 Shall We Dance? (1996)
Haji![CN] 预! Bloodsport (1988)
En garde![CN] 戒 Highlander (1986)
Get ready![CN] 预 Song at Midnight (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top