ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*牛*

   
256 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -牛-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ] เนื้อวัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[物, wù, ㄨˋ] thing, substance, matter; creature
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  勿 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 142
[特, tè, ㄊㄜˋ] special, unique, distinguished
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 173
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation,  Rank: 201
[件, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] item, matter; component, part; measure word for events
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 dividing up a cow 牛,  Rank: 250
[告, gào, ㄍㄠˋ] to tell, to inform, to announce; to accuse
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 口 with the force of an ox 牛,  Rank: 310
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half,  Rank: 513
[牛, niú, ㄋㄧㄡˊ] ox, cow, bull
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] An ox's horned head,  Rank: 1,018
[牧, mù, ㄇㄨˋ] shepherd; to tend cattle
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand 攵 leading an ox 牛,  Rank: 1,580
[牲, shēng, ㄕㄥ] sacrificial animal; domestic animal
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 1,582
[牵, qiān, ㄑㄧㄢ] to drag, to pull, to lead by the hand
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 pulling an ox 牛 by a rope 冖,  Rank: 1,679
[牢, láo, ㄌㄠˊ] pen, prison, stable; fast, firm, secure
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A stable 宀 where cattle are kept 牛,  Rank: 1,696
[牺, xī, ㄒㄧ] to sacrifice, to give up, to die for a cause
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 1,814
[牟, móu, ㄇㄡˊ] to profit, to usurp; moo
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 2,854
[牡, mǔ, ㄇㄨˇ] male animal; key, door bolt
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 3,001
[犁, lí, ㄌㄧˊ] to plow
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To use an ox 牛 to harvest 刂 grain 禾; 利 also provides the pronunciation,  Rank: 3,176
[犀, xī, ㄒㄧ] rhinoceros; sharp, tempered
Radical: Decomposition: 尾 (wěi ㄨㄟˇ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] An ox 牛 with a tail 尾,  Rank: 3,490
[犊, dú, ㄉㄨˊ] calf; sacrificial lamb
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  卖 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [ideographic] To sacrifice 卖 a calf 牛,  Rank: 3,915
[犟, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] stubborn
Radical: Decomposition: 强 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 4,639
[犄, jī, ㄐㄧ] animal horns
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 4,656
[犒, kào, ㄎㄠˋ] victory feast; to throw a banquet
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  高 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 4,699
[牝, pìn, ㄆㄧㄣˋ] female animal; keyhole; valley
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cow,  Rank: 5,026
[牦, máo, ㄇㄠˊ] tail, hair; yak
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] The fur 毛 of an ox 牛; 毛 also provides the pronunciation,  Rank: 5,337
[牯, gǔ, ㄍㄨˇ] cow, steer
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 5,439
[犍, jiān, ㄐㄧㄢ] bullock; to castrate
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  建 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 5,551
[荦, luò, ㄌㄨㄛˋ] brindled ox; tawny, variegated
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 6,111
[牾, wǔ, ㄨˇ] to gore; to oppose
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 6,522
[犋, jù, ㄐㄩˋ]
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  具 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 7,317
[犏, piān, ㄆㄧㄢ] yak-ox
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  扁 (biǎn ㄅㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 8,247
[牿, gù, ㄍㄨˋ] cattle shed
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  告 (gào ㄍㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 8,506
[牮, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to prop up
Radical: Decomposition: 代 (dài ㄉㄞˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: []
[牴, dǐ, ㄉㄧˇ] to butt, to gore; to resist
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ox
[牸, zì, ㄗˋ] female animal; to give birth
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  字 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cow
[牽, qiān, ㄑㄧㄢ] to drag, to pull, to lead by the hand
Radical: Decomposition: 玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A person pulling 冖 an ox 牛 by a rope 玄
[犂, lí, ㄌㄧˊ] plow
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ) 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To use an ox 牛 to harvest  grain 禾; compare 犁
[犎, fēng, ㄈㄥ] zebu; humped-ox
Radical: Decomposition: 封 (fēng ㄈㄥ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox
[犢, dú, ㄉㄨˊ] calf; sacrificial lamb
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  賣 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [ideographic] To sacrifice 賣 a calf 牛
[犧, xī, ㄒㄧ] to sacrifice, to give up, to die for a cause
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  羲 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ox
[犪, kuí, ㄎㄨㄟˊ] yak
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  夔 (kuí ㄎㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niú, ㄋㄧㄡˊ, ] ox; cow; bull, #891 [Add to Longdo]
[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, ] cow's milk, #3,341 [Add to Longdo]
[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Taurus (constellation and sign of the zodiac), #4,476 [Add to Longdo]
[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, ] calf, #7,476 [Add to Longdo]
[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, ] bull market, #8,839 [Add to Longdo]
仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants, #9,083 [Add to Longdo]
[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, ] milk cow; dairy cow, #10,724 [Add to Longdo]
[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, ] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag, #10,949 [Add to Longdo]
[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, ] cowboy, #11,344 [Add to Longdo]
[gōng niú, ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ, ] bull, #12,809 [Add to Longdo]
[huáng niú, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] ox; cattle; scalper of tickets etc; to fail to show up; to break a promise, #13,990 [Add to Longdo]
[niú pái, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] steak, #14,615 [Add to Longdo]
[guā niú, ㄍㄨㄚ ㄋㄧㄡˊ, / ] snail, #16,671 [Add to Longdo]
[wō niú, ㄨㄛ ㄋㄧㄡˊ, / ] snail, #16,671 [Add to Longdo]
[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, ] brag; chat (dialect), #20,128 [Add to Longdo]
[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]
[mǔ niú, ㄇㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] cow, #24,432 [Add to Longdo]
[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair, #25,343 [Add to Longdo]
[xī niú, ㄒㄧ ㄋㄧㄡˊ, ] rhinoceros, #25,384 [Add to Longdo]
肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup, #28,322 [Add to Longdo]
[shuǐ niú, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄡˊ, ] water buffalo, #29,460 [Add to Longdo]
[máo niú, ㄇㄠˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] a yak (Bos grunniens), #30,568 [Add to Longdo]
[máo niú, ㄇㄠˊ ㄋㄧㄡˊ, ] yak, #30,568 [Add to Longdo]
[Niú jīn, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, ] Oxford (city in England), #31,371 [Add to Longdo]
[niú wā, ㄋㄧㄡˊ ㄨㄚ, ] bullfrog, #32,195 [Add to Longdo]
皮癣[niú pí xiǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] psoriasis, #34,731 [Add to Longdo]
[Niú láng, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ, ] Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 郎織女|郎织女; Altair (star), #35,777 [Add to Longdo]
[niú mǎ, ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] oxen and horses; beasts of burden, #37,951 [Add to Longdo]
[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy), #39,716 [Add to Longdo]
角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs, #40,406 [Add to Longdo]
津大学[Niú jīn Dà xué, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Oxford, #40,477 [Add to Longdo]
[nǎi niú chǎng, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] dairy farm, #47,443 [Add to Longdo]
二虎之力[jiǔ niú èr hǔ zhī lì, ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ, ] tremendous strength (成语 saw), #49,647 [Add to Longdo]
[yě niú, ㄧㄝˇ ㄋㄧㄡˊ, ] bison, #51,954 [Add to Longdo]
[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, ] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine), #52,041 [Add to Longdo]
[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, ] butter, #52,110 [Add to Longdo]
郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars), #54,346 [Add to Longdo]
[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 郎織女|郎织女, #54,493 [Add to Longdo]
[qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] morning glory, #54,493 [Add to Longdo]
[tiān niú, ㄊㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, ] Longhorn beetle, #56,123 [Add to Longdo]
[rǔ niú, ㄖㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] dairy cattle, #56,384 [Add to Longdo]
[niú páng, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄤˊ, ] burdock, #57,680 [Add to Longdo]
[hǎi niú, ㄏㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, ] manatee, #62,695 [Add to Longdo]
弹琴[duì niú tán qín, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play the lute to a cow (成语 saw); fig. offering a treat to a unappreciative audience; to cast pearls before swine; caviar to the general; to preach to deaf ears; to talk over sb's head, #66,338 [Add to Longdo]
[qiān niú huā, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ, / ] white-edged morning glory, #68,708 [Add to Longdo]
入海[ní niú rù hǎi, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄨˋ ㄏㄞˇ, ] lit. a clay ox enters the sea (成语 saw); fig. to disappear with no hope of returning, #88,858 [Add to Longdo]
[líng niú, ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄡˊ, ] takin (type of goat-antelope), #89,697 [Add to Longdo]
充栋[hàn niú chōng dòng, ㄏㄢˋ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] lit. enough books to make a pack-ox sweat or to fill a house to the rafters (成语 saw); fig. many books, #95,529 [Add to Longdo]
[niú nián, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] Year of the Ox or Bull (e.g. 2009), #97,825 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うし, ushi] (n) วัว
[おうしざ, oushiza] (n) ราศีพฤษภ
[かたつむり, katatsumuri] (n) หอยทาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) โรควัวบ้า
[ぎゅうにゅう, gyuunyuu] (n ) นมวัว , See also: S. ミルク,
[ぎゅうにゅう, gyounyuu, gyuunyuu , gyounyuu] (n ) นม , See also: S. ミルク,
飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語 ) กินอย่างตะกละมูมมาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ水[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アメリカ野[アメリカやぎゅう, amerika yagyuu] (n) buffalo; American bison [Add to Longdo]
インド水[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo [Add to Longdo]
ステラー海[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
ホモ[ホモぎゅうにゅう, homo gyuunyuu] (n) homogenized milk; homogenised milk [Add to Longdo]
稲見星;宿[いなみぼし, inamiboshi] (n) (See ) Chinese "Ox" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
;雄[おうし, oushi] (n) (See 雌) bull; ox; steer [Add to Longdo]
座;おうし座[おうしざ, oushiza] (n) Taurus; the Bull (constellation) [Add to Longdo]
[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) (See 海鼠) sea slug (various orthogastropod species, esp. of order Nudibranchia); nudibranch [Add to Longdo]
[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
角を矯めてを殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
[かくぎゅう, kakugyuu] (n) bullfight [Add to Longdo]
割鶏[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
乾燥[かんそうぎゅうにゅう, kansougyuunyuu] (n) powdered milk [Add to Longdo]
充棟[かんぎゅうじゅうとう, kangyuujuutou] (n) (having, there being) a great number of books [Add to Longdo]
[ぎぎゅう, gigyuu] (n) sacrificial bullock [Add to Longdo]
蒡;菊ごぼう[きくごぼう;キクゴボウ, kikugobou ; kikugobou] (n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica); Spanish salsify; viper's grass [Add to Longdo]
[よしぎゅう, yoshigyuu] (n) (abbr) (sl) Yoshinoya gyudon (beef on rice) [Add to Longdo]
[うし(P);ぎゅう, ushi (P); gyuu] (n) (1) cattle; cow; ox; oxen; (2) (usu. ぎゅう) (See 肉) beef; (3) (ぎゅう only) (See 二十八宿) Chinese "Ox" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
の鞄[ぎゅうのかばん, gyuunokaban] (n) cowhide bag [Add to Longdo]
の歩み[うしのあゆみ, ushinoayumi] (n) snail's pace [Add to Longdo]
の毛草[うしのけぐさ;ウシノケグサ, ushinokegusa ; ushinokegusa] (n) (uk) sheep's fescue (Festuca ovina) [Add to Longdo]
タン[ぎゅうタン, gyuu tan] (n) beef tongue (a specialty of Sendai); ox tongue [Add to Longdo]
ロースステーキ[ぎゅうロースステーキ, gyuu ro-susute-ki] (n) beef loin steak [Add to Longdo]
[うしあぶ;ウシアブ, ushiabu ; ushiabu] (n) (uk) Tabanus trigonus (species of horsefly) [Add to Longdo]
飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse [Add to Longdo]
[ぎゅうえき, gyuueki] (n) cattle plague; rinderpest [Add to Longdo]
[ごおう, goou] (n) Oriental bezoar [Add to Longdo]
[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
海綿状脳症[うしかいめんじょうのうしょう, ushikaimenjounoushou] (n) (See 狂病) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]
海老[うしえび;ウシエビ, ushiebi ; ushiebi] (n) (uk) giant tiger prawn (Penaeus monodon); black tiger prawn [Add to Longdo]
[うしがえる;ウシガエル, ushigaeru ; ushigaeru] (n) (uk) American bullfrog (Lithobates catesbeianus) [Add to Longdo]
[ぎゅうかく, gyuukaku] (n) horns [Add to Longdo]
[ぎゅうかん, gyuukan] (n) canned beef [Add to Longdo]
鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent [Add to Longdo]
[ぎゅうご, gyuugo] (n) rump of cattle [Add to Longdo]
殺し[うしころし, ushikoroshi] (n) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa) [Add to Longdo]
[うしざめ;ウシザメ, ushizame ; ushizame] (n) (uk) (See 大目白鮫・おおめじろざめ) bull shark (Carcharhinus leucas) [Add to Longdo]
[ぎゅうさし, gyuusashi] (n) sliced raw beef [Add to Longdo]
[ぎゅうし, gyuushi] (n) beef tallow [Add to Longdo]
飼い[うしかい, ushikai] (n) cattleman; raising cattle [Add to Longdo]
飼座;うしかい座[うしかいざ, ushikaiza] (n) Bootes; the Herdsman (constellation) [Add to Longdo]
[ぎゅうじ, gyuuji] (n) ears of an ox [Add to Longdo]
耳る[ぎゅうじる, gyuujiru] (v5r,vt) to control; to take the lead in; to have under one's thumb [Add to Longdo]
耳を執る[ぎゅうじをとる, gyuujiwotoru] (exp,v5r) to take the lead in; to control; to be the leader [Add to Longdo]
[ぎゅうしゃ, gyuusha] (n) cow shed; cattle barn; (P) [Add to Longdo]
[ぎゅうしゃ;ぎっしゃ;うしぐるま, gyuusha ; gissha ; ushiguruma] (n) ox carriage (for Heian era nobles); oxcart [Add to Longdo]
商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor [Add to Longdo]
小屋[うしごや, ushigoya] (n) cow shed; cattle barn [Add to Longdo]
製品[ぎゅうせいひん, gyuuseihin] (n) beef products [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Oh, is that the way you milk a cow?ああ、の乳はそんなふうに搾るのですか。
Cows abound on that farm.あの牧場には乳がたくさんいる。
Look at those cattle.あのを見なさい。
A hybrid from a bison and cow.アメリカ野と雄の間の雑種。
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに肉を輸出しています。
In India the cow is a sacred animal.インドではは神聖な動物です。
Is that a cow or a buffalo?あれはですか水ですか。
Cows are sacred to many people in India.インドに暮らす多くの人にとっては神聖である。
As a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.ごく常識的には、客2人に対して肉1ポンドを用意すべきだろうね。
We have ten cattle.うちには十頭のがいる。
A cowboy is driving cattle to the pasture.カウボーイがを牧草地へ追っていく。
Our cow doesn't give us any milk.うちのは全く乳が出ない。
Japanese beef was on sale yesterday.きのうは和が特売だった。
In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.そして、宮の中に、や羊や鳩を売るもの達と両替人達が座っているのをご覧になった。
There isn't any milk in the glass.コップの中に乳は少しもなかった。
The glass is full of milk.コップは乳でいっぱいになっている。
This beef is very nice and tender.この肉はとても柔らかくておいしいですね。
This beef is tender.この肉は柔らかい。
The butcher who sold me this beef is always friendly.この肉を私に売ってくれた肉屋さんはいつも愛想がよい。
This milk tastes sour.この乳はすっぱい味がする。
This milk is free from germs.この乳は殺菌してある。
This milk won't keep till tomorrow.この乳は明日まで持たない。
Jack exchanged the cow for the seeds.ジャックは雌を種と交換した。
This beef is four dollars per pound.この肉は1ポンドにつき4ドルです。
The milk tastes sour.その乳は酸っぱい味がする。
The cattle are marked with brands.それらのには焼き印がついている。
There are about 500 cattle on the ranch.その牧場にはが500頭ばかりいる。
New Zealand is a country of sheep and cows.ニュージーランドは羊との国です。
I usually have a glass of milk for breakfast.たいてい朝食にコップ一杯の乳を飲む。
That's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.そんなわけでダチョウの肉は肉や豚肉の2倍以上の値段となる。
Cheese and butter are products made from milk.チーズとバターは乳で作られた製品である。
Don't you know cheese is made from milk?チーズは乳から作られることを知らないの?
Cheese is made from milk.チーズは乳でできている。
Cheese is made from milk.チーズは乳で作る。
Yes, and here's a photo of the farm where we milked the cows.はい。ここに私たちがのミルクをしぼった牧場の写真がありますよ。
Butter is made from milk.バターは乳からできている。
We make butter from milk.バターは乳から作る。
Butter is made from milk.バターは乳で作られる。
Butter and cheese are made from milk.バターやチーズは乳から作られる。
Boxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.ボクシング・デイは、郵便屋さんや乳屋さんなどに贈り物をする日ですが、クリスマス後の最初の週日です。
The doctor advised me to drink more milk.医者は私にもっと乳を飲むようにと勧めた。
Can I have some more milk?もう少し乳をいただけますか。
The cows are eating grass.が草を食べている。
Cows are eating grass in the meadow.が牧場で草を食べている。
Cattle were grazing in the field.が野原で草をはんでいた。
Yoke the oxen to the plow.にくびきをかけすきにつなぎなさい。
Cows are more useful than any other animal in this country.はこの国では他のどんな動物よりも役に立つ。
Cows are sacred to Hindus.はヒンズー教徒には神聖なものである。
Cows provide us with good milk.は私たちにおいしい乳を与えてくれる。
A cow gives us milk.はミルクを与えてくれる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- PRINCESINHA - LONG HOUSE:[JA] 闘士 小公女"  ()
So you work at the post office and the dairy farm?[CN] 那么你同时在邮局和奶场工作? The Human Stain (2003)
Get some H.E.M.[CN] 拿点高能奶来. Beyond Borders (2003)
Man, that is so pathetic, P. Diddy.[CN] 天啊,那真是太惨了,吹老爹 Bringing Down the House (2003)
- Is there anything other than chocolate milk?[CN] 除了巧克力和奶就没有别的了? X2: X-Men United (2003)
Have him meet me at the bullfight at 5 p.m. What?[CN] 让他下午5点在斗场见我,什么? Once Upon a Time in Mexico (2003)
I'm good at the bull, no?[CN] 我训技术很好 对吧? Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Only a nation of uneducated rednecks would be amused by such cowboy drivel.[CN] 只有那些无知的乡下人 才会对这种西部仔的鬼话赶兴趣 Shanghai Knights (2003)
Any one of them could eat a whole cow for breakfast.[JA] 皆 朝飯に一頭 ペロリだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
That was the name of Seamus' pit bull.[CN] 也是谢默斯斗犬的名字 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
I want to show that animal as much respect as I can in the preparation of it, and I don't take that lightly at all.[JA] だから下処理の時は や豚に敬意を払い― 真摯な気持ちで向き合う Barbecue (2017)
I still have the Whitesnake jean jacket.[CN] 那件白色的snake仔衣还保留着呢 Old School (2003)
Easy there, cowboy.[CN] 慢点  Shanghai Knights (2003)
He shoots blanks.[CN] 他对弹琴 Shanghai Knights (2003)
Father wouldn't let them roam this close to dark.[JA] 変ね まだが外に? The Stray (2016)
Right. Then he self-corrected a fucking milk bottle into your skull.[JA] 自己修正して 頭に乳をかけた? The Stray (2016)
Herr Heck's taking the bison out of Warsaw.[JA] ヘク氏が水をワルシャワの 外に移しています The Zookeeper's Wife (2017)
I might be shooting blanks.[CN] 哦 我在对弹琴 Shanghai Knights (2003)
What a wonderful French bulldog.[CN] 多好的法国头犬啊 Bringing Down the House (2003)
Remember when we would track blood ox through the Frostwind Dunes?[JA] 覚えてるか? フォレストウィンドで 雄を追った時のことを Warcraft (2016)
- He took a cattle prod for you?[JA] - 追い棒って? Best Buds (2016)
Uh, the cow could have had, like, some congenital hoof disorder.[JA] このは 先天性蹄障害だったとか Smart and Stupid (2016)
No, I intend to breed aurochsen from the bison.[JA] 水からオーロックスを 繁殖するつもりです The Zookeeper's Wife (2017)
Poor guy, sounds like he's upset.[JA] 子が悲しんでる 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
She's staying at 32 Oxford Street.[CN] 她住在津街32号 Shanghai Knights (2003)
So we've already harvested and cooked 24 cows, you know, and 30 pigs just for what we do.[JA] つまり今日1日だけで 24頭と豚30頭を 仕入れて料理したわけだ Barbecue (2017)
Is your cowboy getting rough with you?[CN] -你的仔对你动手动脚了 The Life of David Gale (2003)
The bull is stabbed, prodded, beaten.[CN] 公给剑刺,被枪戳,被鞭打 Once Upon a Time in Mexico (2003)
So, look, that was my bulls saying they all set and in place on the rooftops and ready to go if it comes to that.[JA] それで、見て、それは私の雄が言っていた 彼らはすべて設定し、その場で 屋上と準備ができて もしそれが起こるならば。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
-The power of Hidagyu. -The power of Hidagyu.[JA] 飛騨の威力 (馬場園)飛騨の威力ね Case of the Meat (2016)
There's no way the virus could take down a cow in, like, six hours.[JA] ウイルスじゃは殺せない たった6時間で Smart and Stupid (2016)
The cowboy.[CN] -那个 The Life of David Gale (2003)
Sorry to interrupt, but if I don't steal him he'll miss his speech at the Oxfam ball.[CN] 对不起打扰了, 如果我不叫他的话, 他会错过 在津饥荒救济委员会舞会的演讲 What a Girl Wants (2003)
Okay, so I made him a snack, and you can give him some warm milk if he can't go to sleep...[CN] 我帮他做了点心 如果他睡不着 你可以冲奶给他 Scary Movie 3 (2003)
The cow is dead.[JA] が死んだ 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
They say it could puncture the skin of a rhino from a hundred...[CN] 他们说可打破犀的皮,就算相隔一百... Old School (2003)
That took 24 cows, there's only two briskets per cow.[JA] 1頭から取れるのは 2枚だから 24頭分だ Barbecue (2017)
He was a big fan of that, but I could never get him to suckle on this, and then you waltz in here like the second coming of Old MacDonald and make it happen.[JA] 子は喜んでいたけど ミルクは飲まなかった そして あなたの降臨 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
Come on, cowboy, where are you?[CN] 快点啊 仔 你在哪儿了 The Life of David Gale (2003)
Hey, little calf, what's got your goat?[JA] やあ 子ちゃん? どうしたの? 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
After a steady diet of pellet steak... and potato tablets... you yearn for something hot to sink your teeth into.[CN] 当你整天食的都是肉片... ...和薯块 你就很希望能够吃些热气腾腾的东西 Down with Love (2003)
You know, some of these bugs they got E. coli and Mad Cow disease.[CN] 你知道有些虫会致人于死 或引起狂 Cradle 2 the Grave (2003)
We would bring the herd down off the mountain in the fall.[JA] 秋になるとを山から下ろすの Dissonance Theory (2016)
-Oh, it's Hidagyu. I don't know how to cook it.[JA] (ありさ)"飛騨"って書いてある (みのり)調理の仕方が分かんない Case of the Meat (2016)
-Milk, please. -Oh, sure.[JA] (菜々果)乳ちょうだい (慎)あっ はいはい Absolute (2017)
The cowboy?[CN] -那个 The Life of David Gale (2003)
That cow survived the virus just like us, and now look at her.[JA] このは私達同様に 生き残ってた Smart and Stupid (2016)
You had a hard day. Let me buy you a milk shake.[CN] 你这些日子都受苦了,我去给你买杯 Anger Management (2003)
"Good night, cow jumping over the moon."[JA] おやすみ が月を飛び越えて Life (2017)
Looking like you dying of SARS Or mad cow disease[CN] 我看你还是去医狂症比较划算 Scary Movie 3 (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうし, koushi] -Kalb [Add to Longdo]
[こうし, koushi] -Kalb [Add to Longdo]
[すいぎゅう, suigyuu] Wasserbueffel [Add to Longdo]
[うし, ushi] -Rind, -Kuh [Add to Longdo]
[ぎゅうにゅう, gyuunyuu] Milch [Add to Longdo]
小屋[うしごや, ushigoya] Kuhstall [Add to Longdo]
[ぎゅうにく, gyuuniku] Rindfleisch [Add to Longdo]
[ぎゅうしゃ, gyuusha] Kuhstall [Add to Longdo]
[やぎゅう, yagyuu] Bueffel [Add to Longdo]
[めうし, meushi] -Kuh (im Gegensatz zum Bullen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top