ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -佛-, *佛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[佛, fú, ㄈㄨˊ] Buddha; Buddhist
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 771

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism, #2,891 [Add to Longdo]
[, ㄈㄨˊ, / 彿] seemingly, #2,891 [Add to Longdo]
仿[fǎng fú, ㄈㄤˇ ㄈㄨˊ, 仿 / 彿] to seem; as if; alike; similar, #3,211 [Add to Longdo]
[Fó shān, ㄈㄛˊ ㄕㄢ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #8,143 [Add to Longdo]
[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Buddhism, #8,738 [Add to Longdo]
阿弥陀[Ē mí tuó Fó, ㄜ ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, / ] Amitabha Buddha; the Buddha of the Western paradise; may the lord Buddha preserve us!; merciful Buddha!, #11,781 [Add to Longdo]
[hā fó, ㄏㄚ ㄈㄛˊ, ] Harvard (University), #14,138 [Add to Longdo]
罗伦萨[Fó luó lún sà, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄨㄣˊ ㄙㄚˋ, / ] Florence, #18,548 [Add to Longdo]
大学[Hā fó dà xué, ㄏㄚ ㄈㄛˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Harvard University, #19,653 [Add to Longdo]
山市[Fó shān shì, ㄈㄛˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Foshan prefecture level city in Guangdong, #21,571 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Queer story, that young Oxford chap he had with him going mad.[CN] 一个古怪的故事, 和他一起的那个哈大学毕业年轻小伙发疯了 The Mummy (1932)
Corvette.[CN] 是雪 Akanahe (2013)
"Ip Man's older son was studying in Foshan."[JA] イップ・マンの長男は 山で勉強していた Ip Man 3 (2015)
Shiraito wondered if she was dreaming,[CN] 白丝只觉得仿是在梦中 Taki no shiraito (1933)
I gave her a tablet, a Veronal.[CN] 我給她吃了片藥, 羅拿(安眠藥之類的). Grand Hotel (1932)
Not even the Veronal can help me to sleep.[CN] 即使是羅拿, 也不能幫我入睡. Grand Hotel (1932)
Jacksonville, 30 minutes for breakfast.[CN] 我们在杰克逊维尔(州海港城)停30分钟吃早饭 It Happened One Night (1934)
I went to Florence once, too.[CN] 我還去過一次羅倫薩. Grand Hotel (1932)
Fofo![CN]  Johnny Mad Dog (2008)
So we're both from the school of Foshan's Grandmaster Leung Jan.[JA] 山のリャン・ヤン大師範 門下の 同門出身だとか Ip Man 3 (2015)
- When did Florence Nightingale die?[CN] 罗伦斯 南丁格尔哪年逝世 The 39 Steps (1935)
Oliver![CN] 奥立 Arlington Road (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top