Search result for

*sack*

(322 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sack, -sack-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack[N] กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket
sack[N] การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice
sack[N] เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack[VT] ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ปลดออก, ไล่ออก, Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate, Ant. employ, hire
sack[VT] เอาใส่ในกระสอบ
ransack[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, Syn. plunder, strip
ransack[VT] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. comb, rummage, search
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
sacking[N] ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. hemp
knapsack[N] เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง, Syn. rusksack
packsack[N] กระเป๋าสะพายหลัง, See also: เป้สะพายหลัง
rucksack[N] กระเป๋าสะพายหลัง (สำหรับนักเดินทางหรือนักไต่เขา), See also: เป้ของนักไต่เขา, Syn. backpack, haversack, knapsack
sack out[PHRV] หลับ, See also: นอนหลับ
woolsack[N] กระสอบใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ, See also: ถุงที่ใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ, Syn. bag
fart sack[SL] เตียงนอน, See also: ถุงนอน
gunnysack[N] กระสอบป่าน, Syn. gunny-bag
haversack[N] กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
ransacker[N] ผู้รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. destroyer
sackcloth[N] ผ้ากระสอบ, See also: ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ, Syn. canvas, hopsacking, homespun
get thesack[SL] โดนไล่ออกจากงาน
ransack for[PHRV] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: ค้นกระจุยกระจาย
get the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน, ไล่ออก
give someone the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cossack(คอส'แซค) n. นักรบชาวสลาฟในรัสเซียเป็นทหารม้าที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าซาร์ของรัสเซีย
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
knapsack(แนพ'แซค) n. ย่ามหลัง,เครื่องหลัง
packsackn. กระเป๋าสะพายหลังของนักทัศนาจร
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
woolsack(วูล'แซค) n. กระสอบขนสัตว์หรือขนแกะ,ถุงขนสัตว์หรือขนแกะ

English-Thai: Nontri Dictionary
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
knapsack(n) เครื่องหลัง,เป้
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knapsack problemข้อปัญหาถุงเป้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cossacksชาวคอสแสค [TU Subject Heading]
Cossacks in literatureชาวคอสแสคในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Sack System ระบบถุงขยะ
ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Cosackie B4 Virusคอซาคีบีไวรัส [การแพทย์]
Coxsackieคอกซากกี,คอกแซกกิ [การแพทย์]
Coxsackie B Virusesคอกแซคกีบีไวรัส [การแพทย์]
Coxsackie Cคอกซ์แซคกีซี [การแพทย์]
Coxsackievirus Infectionsค็อกแซกกีไวรัส,การติดเชื้อ;ค็อกซ์แซคกีไวรัส,การติดเชื้อ;ค๊อกแซกี้ไวรัส,การติดเชื้อ [การแพทย์]
Coxsackievirusesค๊อกแซกี้ไวรัส;ค็อกแซกกี,ไวรัส;ค็อกซ์แซคกีไวรัส;คอกแซกกีไวรัส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
hit the sack (Idiom ) เตรียมเข้านอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holy cow.Heiliger StrohsackMergers and Acquisitions (2002)
Dick.DrecksackAll Is Bright (2013)
Fat camp.Fettsack-Camp. Lucky Them (2013)
- Half Sack.-ไอ้ไข่ใบเดียว Pilot (2008)
- Half Sack.-ไอ้ไข่ใบเดียว Pilot (2008)
- You're sacking me?-องค์ชายไล่กระหม่อมออก? Valiant (2008)
It was unfair to sack you.มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ไล่เจ้าออก Valiant (2008)
You sacked me.แต่ว่าองค์ชายไล่กระหม่อมออกไปแล้ว Valiant (2008)
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
We ransacked the entire fortress in and out, but there was no trace of Lady Yeon.เราค้นป้อมนี้ทุกที่แล้ว แต่ก็ยังไม่พบร่อยรอยขององค์หญิงยอน The Kingdom of the Winds (2008)
The FBI showed up this morning, ransacked your office, searched all your files!เอฟบีไอมาเมื่อเช้า ค้นห้องทำงานคุณ ทุกแฟ้มเลยด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm sure gonna miss her. She was crazy in the sack.ฉันคิดถึงเธอแน่นอน เธอสุดยอดมากบนเตียง Superhero Movie (2008)
Gunnar's village was sacked.หมู่บ้านของกันน่าบ้าสิ้นดี Outlander (2008)
You can carry that out with a knapsack.พี่ไปขนใส่เป้ออกมาได้เลย The Lazarus Project (2008)
From Sloan, from the Fraternity, from Janice, from billing reports, from ergonomic keyboards, from cheating girlfriends and sack-of-shit best friends.จากสโลน จากสมาคมช่างทอผ้า จากเจนิซ จากรายงานรายจ่าย Wanted (2008)
Piles of silks and sacks of jewels.ผ้าไหมกองโต และกระสอบอัญมณี Inkheart (2008)
I would not wanna be his nutsack.ผมจะไม่ยอมเป็นไข่เค้าแน่ครับ The Love Guru (2008)
Stuff your sorries in a sack. It's not your fault.เก็บคำขอโทษของนายไว้ มันไม่ใช่ความผิดนาย Pineapple Express (2008)
What about your sack?แล้วถุงของนายล่ะ Pineapple Express (2008)
I mean, like, the sack of weed.ฉันหมายถึงถุงกัญชา Pineapple Express (2008)
As soon as we kill those sacks of shit tonight, Ted... I'm moving on.พอเราฆ่าพวกเศษสวะนั่นในคืนนี้แล้ว ฉันจะเดินหน้าต่อ Pineapple Express (2008)
You sack of shit. Do you know what a pain in the ass you've been? No, man.ไอ้ขี้หมา รู้มั้ยว่าแกทำตัวแสบแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Now, me personally, I would train him to go straight for the nutsack.ตอนนี้ โดยส่วนตัวฉัน ฉันจะสอนให้มันจู่โจมไปตรงไข่ Pilot (2008)
What you looking at mud sackมองอะไรเหรอไอ้เสร่อ Fast & Furious (2009)
You mud sack Let me tell you something man:ไอ้สะเหร่อ Fast & Furious (2009)
No, listen, okay. Don't be sucking the sack, bro.ฟังเอาไว้เลยนะ อย่าซื้ออะไรง่ายๆ เพื่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Whose sack?- ซื้ออะไรน่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Look, the ball sack.- ซื้อเรื่องเก้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Mainstream media sack.- สื่อหลัก กระแสลวง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I want you to start looking for an abandoned suitcase, gym bag, knapsack, anything like that.ผมต้องการให้คุณเริ่มหา ประเป๋าที่ไม่มีเจ้าของ ..เป้.. ย่าม.. Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
You charm me, you seduce me, you screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณโปรยเสน่ห์ผม,ยั่วผม จนผมเผลอตัว เสร็จแล้วก็วางยาผม รื้อห้องผมกระจุย Duplicity (2009)
You talk me up, seduce me, screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณคุยกับผม,ยั่วยวนผม,ทำผมตายใจ แล้วค่อยวางยาผม ค้นห้องพักผมที่โรงแรม เสียกระจุย Duplicity (2009)
It was ransacked. Someone must think that he's on the right track.มันถูกรื้อค้นกระจุยกระจาย ต้องมีบางคนรู้ว่าเขามาถูกทางแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
He's not just looking for a roll in the sack.เขาไม่ได้แค่จะมองหาความร่ำรวย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I would like you to take the sack and climb to the top of the mast.วันนี้... พวกคริสเตียนเผาผู้ชายคนหนึ่ง Agora (2009)
When Aspasius drops the sack, the boat will be moving forward.นายท่าน กระผมขอความเมตตาให้แก่ทาสของท่านด้วย Agora (2009)
Therefore, the sack won't fall at the foot of the mast, but will fall further back.ลุกขึ้น Agora (2009)
The sack behaved as if the boat was stationary.นั่นมันไฟนะเว้ย ไอ้โง่ Agora (2009)
What do you have in that sack?แกมีอะไรในถุงนั่น? Agora (2009)
Pick up that sack.เอาถุงนั่นมา Agora (2009)
Lady We have to go. - Pick up the sack!นายหญิงครับ เราต้องไปแล้ว เอา-ถุง-นั่น-มาาา! Agora (2009)
I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss who don't have the balls to sack their own employees, in some cases for good reason.ผมทำงานให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งจ้างผมมาจัดการงาน แทนไอ้ตุ๊ดแบบเจ้านายของสตีฟ ผู้ซึ่งที่ไม่กล้าไล่ลูกน้องตัวเองออก Up in the Air (2009)
You must be stupid if you think the cop Was going to believe a sorry sack of shit like you over someone like meนายต้องโง่มาก ที่คิดว่าตำรวจจะช่วยนายได้ เสียใจด้วย เหมือนนายทำกับใครบางคนเช่นฉัน Invitation Only (2009)
- so he's probably still in the sack.- งั้นกลางวันมันคงจะนอนกกไข่อยู่ Better Call Saul (2009)
An older grave got ransacked a couple years ago.ศพถูกเอาไปรึเปล่า? เปล่าครับ ร่างเป็นกระดูไปแล้ว Cold Comfort (2009)
Of what you're like in the ol' sackarooni.คนที่กำลังมีเซ็กส์ Connect! Connect! (2009)
okay,well,I'm sorry for ransacking your house.ฉันขอโทษที่รื้อค้นบ้านคุณ Rose's Turn (2009)
This place has to look like it was ransacked by robbers, not someone's personal shopper.บ้านนี้ต้องดูเหมือนถูกรื้อค้นจากพวกขโมย ไม่ใช่จากนักช็อปนะ Marry Me a Little (2009)
If you really wanted to get to know me, you wouldn't have hopped in the sack so easily.ถ้าคุณต้องการจริงๆ\ที่จะรู้จักผม. คุณจะไม่คาดหวัง\ เรื่องบนเตียงโดยง่าย. Pilot (2009)
TIG: Sack,newtargets.ไข่ใบเดียว เอาป้ายขึ้นใหม่สิ Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sackIf your boss "sacks" you, it means you're fired.
sackThey got the sack for being careless and tardy.
sack"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
sackIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sackEveryone thinks his sack the heaviest.
sackI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sackThose good-for-nothing layabouts were sacked.
sackIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.
sackHe got the sack for slacking off at work.
sackI will hit the sack.
sackBeing seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.
sackThe official got the sack for currying favor with the contractors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
เฉดหัว[V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ไล่ออก[V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
กุหนี[N] gunny sack, See also: bag, Syn. งู่หนี, Example: เราสองคนช่วยกันตวงและอัดข้าวลงกุหนีอยู่เกือบตลอดบ่าย, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กระสอบป่าน, Notes: (ถิ่นใต้)
คุ้ย[V] rummage, See also: search, ransack, delve, seek, Syn. ค้น, Example: เจ้าหน้าที่พยายามคุ้ยกองเอกสารบนโต๊ะเพื่อหาเอกสารที่ตนต้องการ
เครื่องหลัง[N] haversack, See also: kit-bag, knapsack, Example: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ
ย่าม[N] bag, See also: satchel, kitbag, sack, Syn. กระเป๋า, ถุงย่าม, Example: ดอมล้วงมือเข้าไปในย่ามที่คล้องไหล่ หยิบไข่ต้มออกมาแจกเพื่อนๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ลอยแพ[V] lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
โละ[V] throw away, See also: clear away, sack, Syn. ทิ้ง, Example: ่บริษัทโละเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นของเก่าทิ้งหมดเลย, Thai definition: เอาออกหรือเอาทิ้งไปทั้งหมด
ถลกบาตร[N] removable alms-bowl sack with shoulder-strap, Syn. ตลกบาตร, Thai definition: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ยกเค้า[V] burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
ปล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ
กระสอบ[N] sack, See also: bag, Example: โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust   FR: se débarasser de
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กระสอบ[n.] (krasøp) EN: bag ; sack ; gunny bag   FR: sac en grosse toile [m]
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากงาน[v. exp.] (lai ... øk jāk ngān) EN: give ... (sb) the sack   FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack   
เป้[n.] (pē) EN: backpack ; pack ; packsack ; knapsack   FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth   FR: toile de jute [f]
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; get the sack   FR: être licencié ; se fair sacquer = se faire saquer (fam.)
ถุง[n.] (thung) EN: bag ; sack ; pouch   FR: sac [m] ; bourse [f] ; poche [f]
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng khāo) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge   
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
SACK    S AE1 K
SACKS    S AE1 K S
SACKED    S AE1 K T
CUSACK    K Y UW1 Z AH0 K
HOSACK    HH AA1 S AH0 K
SACKETT    S AE1 K EH0 T
LISSACK    L IH1 S AH0 K
SACKMAN    S AE1 K M AH0 N
RANSACK    R AE1 N S AE2 K
SACKLER    S AE1 K L ER0
SACKING    S AE1 K IH0 NG
LEBSACK    L EH1 B S AH0 K
KISSACK    K IH1 S AH0 K
HOSSACK    HH AA1 S AH0 K
COSSACK    K AO1 S AH0 K
KNAPSACK    N AE1 P S AE2 K
ISACKSON    IH1 S AH0 K S AH0 N
SACKMANN    S AE1 K M AH0 N
COSSACKS    K AA1 S AE0 K S
BOHNSACK    B OW1 N S AH0 K
SACKRIDER    S AE1 K R AY2 D ER0
RANSACKED    R AE1 N S AE2 K T
MCKISSACK    M AH0 K IH1 S AH0 K
GUNNYSACK    G AH1 N IY0 S AE2 K
SACKVILLE    S AE1 K V IH2 L
RANSACKING    R AE1 N S AE2 K IH0 NG
HACKENSACK    HH AE1 K AH0 N S AE2 K
GUNNYSACKS    G AH1 N IY0 S AE2 K S
SACKSTEDER    S AE1 K S T EH2 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sack    (v) (s a1 k)
sacks    (v) (s a1 k s)
sacked    (v) (s a1 k t)
ransack    (v) (r a1 n s a k)
sackbut    (n) (s a1 k b uh t)
sacking    (v) (s a1 k i ng)
gripsack    (n) (g r i1 p s a k)
knapsack    (n) (n a1 p s a k)
ransacks    (v) (r a1 n s a k s)
rucksack    (n) (r uh1 k s a k)
sackbuts    (n) (s a1 k b uh t s)
gripsacks    (n) (g r i1 p s a k s)
haversack    (n) (h a1 v @ s a k)
knapsacks    (n) (n a1 p s a k s)
ransacked    (v) (r a1 n s a k t)
rucksacks    (n) (r uh1 k s a k s)
sack-race    (n) - (s a1 k - r ei s)
sackcloth    (n) - (s a1 k - k l o th)
haversacks    (n) (h a1 v @ s a k s)
ransacking    (v) (r a1 n s a k i ng)
sack-races    (n) - (s a1 k - r ei s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absackmaschine {f}bagging machine [Add to Longdo]
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto]airbag [Add to Longdo]
Beutel {m}; Tüte {f}; Tasche {f}; Sack {m} | Beutel {pl}; Tüten {pl}; Taschen {pl}; Säcke {pl}bag | bags [Add to Longdo]
Brotbeutel {m}haversack [Add to Longdo]
Dottersack {m}yolk sac [Add to Longdo]
Dudelsack {m} [mus.] | Dudelsäcke {pl}bagpipe | bagpipes [Add to Longdo]
Dudelsackpfeifer {m}; Dudelsackpfeiferin {f} [mus.] | Dudelsackpfeifer {pl}bagpiper; piper | bagpipers; pipers [Add to Longdo]
Fettsack {m}fatso [slang] [Add to Longdo]
Fresser {m}; Vielfraß {m}; Fresssack {m} | Vielfraße {pl}glutton | gluttons [Add to Longdo]
Handtasche {f} | Handtaschen {pl}gripsack | gripsacks [Add to Longdo]
Hodensack {m} | Hodensäcke {pl}scrotum | scrotums; scrota [Add to Longdo]
Jutesack {m} | Jutesäcke {pl}gunnysack | gunnysacks [Add to Longdo]
Kasack {m}; Hemdbluse {f}tunic [Add to Longdo]
die Katze im Sack kaufen [übtr.]to buy a pig in a poke [Add to Longdo]
Kirchhof {m}; Gottesacker {m}graveyard [Add to Longdo]
Kopfbahnhof {m}; Sackbahnhof {m}terminus [Add to Longdo]
Leichensack {m}body bag [Add to Longdo]
Papiertüte {f}; Papiersack {m}paper bag [Add to Longdo]
Plünderung {f}sack [Add to Longdo]
Postsack {m}mail bag [Add to Longdo]
Ranzen {m}knapsack [Add to Longdo]
Rucksack {m} | Rucksäcke {pl}rucksack; backpack; knapsack [Am.] | rucksacks; backpacks; knapsacks [Am.] [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Rucksackträger {m}strap of a backpack [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}sack | sacks [Add to Longdo]
Sack {m} | vier Sack Kartoffelnsackful | four sackfuls of potatoes [Add to Longdo]
aus dem Sack lassen | aus dem Sack lassend | aus dem Sack gelassen | lässt aus dem Sackto unbag | unbagging | unbagged | unbags [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}blind alley | blind alleys [Add to Longdo]
Sackgasse {f}cul-de-sac [Add to Longdo]
Sackgasse {f}dead-end street; dead end [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}impasse | impasses [Add to Longdo]
Sackhüpfen {n}sack race [Add to Longdo]
Sackkarre {f}sack truck [Add to Longdo]
Sackleinen {m}sackcloth [Add to Longdo]
Sackleinwand {f}burlap [Add to Longdo]
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Sacktuch {n}sackcloth [Add to Longdo]
Sandsack {n} | Sandsäcke {pl}sandbag | sandbags [Add to Longdo]
Sandsack {m} (Boxen)punching bag; punchbag [Add to Longdo]
Schiebersack {m}valve bag [Add to Longdo]
Schlafsack {m} | Schlafsäcke {pl}sleeping bag | sleeping bags [Add to Longdo]
Strampelsack {m}baby's sleeping back [Add to Longdo]
Strohsack {m}paliasse [Add to Longdo]
Tornister {m} | Tornister {pl}knapsack | knapsacks [Add to Longdo]
Tränensack {m} [anat.]lacrymal sack; lachrymal sack [Add to Longdo]
Windsack {m}; Luftsack {m}wind cone [Add to Longdo]
absacken | absackend | sackt abto sag | sagging | sags [Add to Longdo]
absenken; sich senken; absacken; versacken | absenkend; sich senkend; absackend; versackend | abgesenkt; gesenkt; abgesackt; versacktto sink {sank; sunk, sunken} | sinking | sunk; sunken [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールサック[, ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula [Add to Longdo]
コクサッキーウイルス[, kokusakki-uirusu] (n) Coxsackie virus [Add to Longdo]
コサック[, kosakku] (n,adj-no) Cossack [Add to Longdo]
サック[, sakku] (n) (1) sack; (2) (col) (abbr) condom [Add to Longdo]
サックコート[, sakkuko-to] (n) sack coat [Add to Longdo]
サックドレス[, sakkudoresu] (n) sack dress [Add to Longdo]
サブザック[, sabuzakku] (n) (See サブリュック) small knacksack (wasei [Add to Longdo]
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng [Add to Longdo]
ザック[, zakku] (n) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
ナップザック(P);ナップサック[, nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger [Add to Longdo]
リュック[, ryukku] (n) (abbr) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
リュックサック[, ryukkusakku] (n) rucksack (ger [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
首が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]
石炭袋[せきたんぶくろ, sekitanbukuro] (n) (1) (See コールサック) Coalsack Nebula; (2) coal sack; coal bag [Add to Longdo]
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P) [Add to Longdo]
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P) [Add to Longdo]
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads [Add to Longdo]
袋入り[ふくろいり, fukuroiri] (n) sacked; pouched [Add to Longdo]
炭俵[すみだわら, sumidawara] (n) sack for charcoal [Add to Longdo]
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising) [Add to Longdo]
頭陀袋[ずだぶくろ, zudabukuro] (n) sack; carry-all bag [Add to Longdo]
南京袋[なんきんぶくろ, nankinbukuro] (n) gunny sack [Add to Longdo]
背嚢[はいのう, hainou] (n) knapsack [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] (n,vs) dismissal; sacking; discharge; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克沙奇病毒[kè shā qí bìng dú, ㄎㄜˋ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] Coxsackievirus [Add to Longdo]
免去职务[miǎn qù zhí wù, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩˋ ㄓˊ ˋ, / ] to relieve from office; to sack [Add to Longdo]
免除[miǎn chú, ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, ] to prevent; to avoid; to exempt sb (from duty); exempt from; exemption; immunity (from prosecution); to release sb (from obligation); to relieve sb (of a position); to remove (from office); to depose; to sack [Add to Longdo]
哥萨克[Gē sà kè, ㄍㄜ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Cossack (people) [Add to Longdo]
[náng, ㄋㄤˊ, ] sack; purse; pocket (for money) [Add to Longdo]
大袋子[dà dài zi, ㄉㄚˋ ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] sack [Add to Longdo]
卷铺盖[juǎn pū gài, ㄐㄩㄢˇ ㄆㄨ ㄍㄞˋ, / ] to pack and quit; to be sacked [Add to Longdo]
撤职[chè zhí, ㄔㄜˋ ㄓˊ, / ] to sack [Add to Longdo]
普加乔夫[Pǔ jiā qiáo fū, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Yemelyan Ivanovich Pugachov (1742-1775), Russian Cossack, leader of peasant rebellion 1773-1775 against Catherine the Great [Add to Longdo]
柯沙奇病毒[kē shā qí bìng dú, ㄎㄜ ㄕㄚ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] Coxsackievirus [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] sack; tube for blowing fire [Add to Longdo]
破解[pò jiě, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to analyze and solve; to sack; to exorcise [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] a kind of sackcloth [Add to Longdo]
[pán, ㄆㄢˊ, ] small bag; sack [Add to Longdo]
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, ] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack) [Add to Longdo]
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, / ] anther (pollen sack on stamen) [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] (hemp); surname Ju; sack cloth [Add to Longdo]
萨克[Sà kè, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Zaku (animated robot character in a computer game); sax; saxophone; (used as phonetic for za-ke or sack, e.g. in Saxon, Isaac) [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] a pouch; bag; sack; pocket [Add to Longdo]
解雇[jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ, / ] to fire; to sack; to dismiss [Add to Longdo]
解聘[jiě pìn, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄧㄣˋ, ] to dismiss on employee; to sack [Add to Longdo]
解职[jiě zhí, ㄐㄧㄝˇ ㄓˊ, / ] to dismiss from office; to discharge; to sack [Add to Longdo]
赵紫阳[zhào zǐ yáng, ㄓㄠˋ ㄗˇ ㄧㄤˊ, / ] Zhao Ziyang (1919-2005), PRC politician, party general secretary from 1987, sacked after the 4th Jun 1989 Tiananmen incident and kept under house arrest for the rest of his life [Add to Longdo]
郭泉[Guō Quán, ㄍㄨㄛ ㄑㄩㄢˊ, ] Guo Quan, formerly Professor of Nanjing Normal University, sacked after founding New People's Party of China 中國新民黨|中国新民党 [Add to Longdo]
革职[gé zhí, ㄍㄜˊ ㄓˊ, / ] to sack; to remove from a position; to depose [Add to Longdo]
麦克阿瑟[Mài kè ā sè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄚ ㄙㄜˋ, / ] General Douglas Macarthur (1880-1964), US commander in chief during WW2 and in Korea; sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders in the Korean war [Add to Longdo]
麻布[má bù, ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, ] sackcloth [Add to Longdo]
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, / ] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
[たわら, tawara] Strohsack [Add to Longdo]
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
炭俵[すみだわら, sumidawara] Sack_fuer_Holzkohle [Add to Longdo]
米俵[こめだわら, komedawara] Reissack [Add to Longdo]
[ふくろ, fukuro] -Sack, -Beutel, -Tuete [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [OE. sak, sek, AS. sacc, saecc, L. saccus, Gr.
   sa`kkos from Heb. sak; cf. F. sac, from the Latin. Cf. {Sac},
   {Satchel}, {Sack} to plunder.]
   1. A bag for holding and carrying goods of any kind; a
    receptacle made of some kind of pliable material, as
    cloth, leather, and the like; a large pouch.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure of varying capacity, according to local usage
    and the substance. The American sack of salt is 215
    pounds; the sack of wheat, two bushels. --McElrath.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perhaps a different word.] Originally, a loosely hanging
    garment for women, worn like a cloak about the shoulders,
    and serving as a decorative appendage to the gown; now, an
    outer garment with sleeves, worn by women; as, a dressing
    sack. [Written also {sacque}.]
    [1913 Webster]
 
   4. A sack coat; a kind of coat worn by men, and extending
    from top to bottom without a cross seam.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) See 2d {Sac}, 2.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Sack bearer} (Zool.). See {Basket worm}, under {Basket}.
 
   {Sack tree} (Bot.), an East Indian tree ({Antiaris
    saccidora}) which is cut into lengths, and made into sacks
    by turning the bark inside out, and leaving a slice of the
    wood for a bottom.
 
   {To give the sack to} or {get the sack}, to discharge, or be
    discharged, from employment; to jilt, or be jilted.
    [Slang]
 
   {To hit the sack}, to go to bed. [Slang]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\ (s[a^]k), n. [OE. seck, F. sec dry (cf. Sp. seco,
   It. secco), from L. siccus dry, harsh; perhaps akin to Gr.
   'ischno`s, Skr. sikata sand, Ir. sesc dry, W. hysp. Cf.
   {Desiccate}.]
   A name formerly given to various dry Spanish wines. "Sherris
   sack." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Sack posset}, a posset made of sack, and some other
    ingredients.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [F. sac plunder, pillage, originally, a pack,
   packet, booty packed up, fr. L. saccus. See {Sack} a bag.]
   The pillage or plunder, as of a town or city; the storm and
   plunder of a town; devastation; ravage.
   [1913 Webster]
 
      The town was stormed, and delivered up to sack, -- by
      which phrase is to be understood the perpetration of
      all those outrages which the ruthless code of war
      allowed, in that age, on the persons and property of
      the defenseless inhabitants, without regard to sex or
      age.                   --Prescott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t. [imp. & p. p. {Sacked}; p. pr. & vb. n.
   {Sacking}.] [See {Sack} pillage.]
   To plunder or pillage, as a town or city; to devastate; to
   ravage.
   [1913 Webster]
 
      The Romans lay under the apprehensions of seeing their
      city sacked by a barbarous enemy.    --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t.
   1. To put in a sack; to bag; as, to sack corn.
    [1913 Webster]
 
       Bolsters sacked in cloth, blue and crimson. --L.
                          Wallace.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear or carry in a sack upon the back or the shoulders.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sack [zak] (n) , s.(m )
   bag; bursa; sack
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top