Search result for

canvas

(81 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canvas-, *canvas*, canva
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canvas[N] ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ
canvass[N] การสำรวจความคิดเห็น
canvass[VI] เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass[VT] เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Syn. poll, survey
canvass[VT] ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
canvass for[PHRV] ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvas(แคน'เวิส) n. ผ้าใบ,ภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบ,เต๊นท์,ผ้าใบของเรือ,ใบเรือ,พื้นเวทีมวย -Id. (kiss the canvas ถูกชกล้ม)
canvas shoen. รองเท้าผ้าใบ
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey

English-Thai: Nontri Dictionary
canvas(adj) ทำด้วยผ้าใบ
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. การออกหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser๑. ผู้ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ตระเวนหาเสียง, ผู้ช่วยหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvasserผู้ชักชวน, ผู้ตรวจนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
canvasser๑. กรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ช่วยหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser methodวิธีที่ผู้สัมภาษณ์กรอกแบบเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canvasผ้าใบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's stupid enough to be fooled by the canvases,เธอโง่พอที่จะงมงายอยู่กับผืนผ้าใบโง่ๆ Adverse Events (2008)
Canvass the area, see if you can get a lead on him.ค้นหาพื้นที่ๆพวกนายจะตามล่ามันได้ Safe and Sound (2008)
That's why it's called canvassing.นั่นแหละที่เรียกว่าค้นหา Safe and Sound (2008)
We have patrols canvassing the neighborhood with your description.เราให้ตำรวจไปถามเพื่อนบ้านตามที่คุณบอก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
This piece of shit is a waste of canvas.เห็นรูปพวกนี้แล้วเสียดายผ้าใบ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
60% of necrophiles work in the death business, so be sure to canvass local cemeteries, mortuaries, and morgues.ดังนั้นให้พุ่งเป้าไปยังคนจัดงานศพ, สัปเหร่อในพื้นที่ และเรามีตัวอย่างดีเอ็นเอของคนร้าย เราต้องการให้พวกคุณเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมาด้วย Cold Comfort (2009)
Use the profile as you canvass these places.ใช้ลักษณะที่เราวิเคราะห์นี้ไปสอบถามตามสถานที่เหล่านั้น Roadkill (2009)
Okay, Angel, start a canvass.โอเค แองเจิ้ล เริ่มตรวจสอบอย่างละเอียดได้ Remains to Be Seen (2009)
And you used him as a canvas?แล้วคุณใช้เขาเหมือนผ้าขี้ริ้ว? Bolt Action (2009)
And I'll ask Tripp to canvas the neighborhood for a lightning rod.และฉันจะขอร้องทริปป์ให้สอบถาม จากคนแถวนี้ เรื่องแท่งสายล่อฟ้านั่น Bolt Action (2009)
Canvass the local bars and restaurants.ตรวจสอบตามบาร์ในท้องถิ่น และร้านอาหาร Hopeless (2009)
You guys had my men out there canvassing bars looking for adults when I could have been doing gang sweeps, going through juvenile records.พวกคุณบอกให้คนของผม ไปค้นหาคนตามบาร์พวกนั้น ขณะที่ผมอาจสามารถทำการกวาดล้าง พวกอันธพาล รวมถึงเยาวชนที่ถูกกักกันพวกนั้นได้ Hopeless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canvasGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
canvasHe swept his brush across the canvas.
canvasI canvassed the whole town for orders.
canvasOil on canvas can never paint a petal so delicate.
canvasThis world is but canvas to our imaginations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงผ้าใบ[N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
รองเท้าผ้าใบ[N] canvas shoes, Example: ตะวันก้มหยิบรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่ชีพขึ้นมาพินิจพิจารณา, Count unit: คู่
เวทีมวย[N] boxing ring, See also: canvas, Syn. เวที, สนามมวย, Example: เขาจะขึ้นชกชิงเงินรางวัลใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินีบ่ายนี้, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: สถานที่แข่งขันชกมวย
เดินตลาด[V] tout for order/business, See also: canvass custom, Syn. หาตลาด, สำรวจตลาด, Example: เขาเดินตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่, Thai definition: วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
ผ้าใบ[n.] (phābai) EN: canvas ; sailcloth   FR: canevas [m] ; grosse toile [f]
รองเท้าผ้าใบ[n. exp.] (røngthāo phābai) EN: canvas shoes   
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phābai) EN: camp bed ; canvas bed   FR: chaise longue [f]
หยั่งเชิง[v. exp.] (yang choēng) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore   
หยั่งท่าที[v. exp.] (yang thāthī) EN: sound out ; probe ; canvass   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANVAS    K AE1 N V AH0 S
CANVASS    K AE1 N V AH0 S
CANVASES    K AE1 N V AH0 S AH0 Z
CANVASSED    K AE1 N V AH0 S T
CANVASSES    K AE1 N V AH0 S AH0 Z
CANVASSERS    K AE1 N V AH0 S ER0 Z
CANVASSING    K AE1 N V AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canvas    (n) (k a1 n v @ s)
canvass    (v) (k a1 n v @ s)
canvases    (n) (k a1 n v @ s i z)
canvassed    (v) (k a1 n v @ s t)
canvasses    (v) (k a1 n v @ s i z)
canvassing    (v) (k a1 n v @ s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segel {n} | unter Segel | mit vollen Segelncanvas | under canvas | under full canvas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P) [Add to Longdo]
キャンバスワーク[, kyanbasuwa-ku] (n) canvas work [Add to Longdo]
シェイプトキャンバス[, shieiputokyanbasu] (n) shaped canvas [Add to Longdo]
画布[がふ, gafu] (n) (oil painting) canvas [Add to Longdo]
絵絹[えぎぬ, eginu] (n) silk canvas [Add to Longdo]
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman [Add to Longdo]
外務員[がいむいん, gaimuin] (n) canvasser [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
戸別訪問[こべつほうもん, kobetsuhoumon] (n,vs,adj-no) door-to-door visit; door-to-door canvassing; door-to-door canvasing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise [Add to Longdo]
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, ] canvas; sailcloth [Add to Longdo]
帆布鞋[fān bù xié, ㄈㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, ] canvas shoes [Add to Longdo]
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, / ] canvas (artist's painting surface) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canvas \Can"vas\, a.
   Made of, pertaining to, or resembling, canvas or coarse
   cloth; as, a canvas tent.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canvas \Can"vas\, n. [OE. canvas, canevas, F. canevas, LL.
   canabacius hempen cloth, canvas, L. cannabis hemp, fr. G. ?.
   See {Hemp}.]
   1. A strong cloth made of hemp, flax, or cotton; -- used for
    tents, sails, etc.
    [1913 Webster]
 
       By glimmering lanes and walls of canvas led.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) A coarse cloth so woven as to form regular meshes for
      working with the needle, as in tapestry, or worsted
      work.
    (b) A piece of strong cloth of which the surface has been
      prepared to receive painting, commonly painting in
      oil.
      [1913 Webster]
 
         History . . . does not bring out clearly upon
         the canvas the details which were familiar. --J.
                          H. Newman.
      [1913 Webster]
 
   3. Something for which canvas is used:
    (a) A sail, or a collection of sails.
    (b) A tent, or a collection of tents.
    (c) A painting, or a picture on canvas.
      [1913 Webster]
 
         To suit his canvas to the roughness of the see.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         Light, rich as that which glows on the canvas of
         Claude.              --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   4. A rough draft or model of a song, air, or other literary
    or musical composition; esp. one to show a poet the
    measure of the verses he is to make. --Grabb.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canvas
   n 1: a heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs
      or sails or tents) [syn: {canvas}, {canvass}]
   2: an oil painting on canvas fabric [syn: {canvas}, {canvass}]
   3: the setting for a narrative or fictional or dramatic account;
     "the crowded canvas of history"; "the movie demanded a
     dramatic canvas of sound" [syn: {canvas}, {canvass}]
   4: a tent made of canvas fabric [syn: {canvas tent}, {canvas},
     {canvass}]
   5: a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of
     which wind is used to propel a sailing vessel [syn: {sail},
     {canvas}, {canvass}, {sheet}]
   6: the mat that forms the floor of the ring in which boxers or
     professional wrestlers compete; "the boxer picked himself up
     off the canvas" [syn: {canvas}, {canvass}]
   v 1: solicit votes from potential voters in an electoral
      campaign [syn: {canvass}, {canvas}]
   2: get the opinions (of people) by asking specific questions
     [syn: {poll}, {canvass}, {canvas}]
   3: cover with canvas; "She canvassed the walls of her living
     room so as to conceal the ugly cracks"
   4: consider in detail and subject to an analysis in order to
     discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by
     Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial";
     "analyze your real motives" [syn: {analyze}, {analyse},
     {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 canvas [kɑnvɑs]
   canvas
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top