ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacks

S AE1 K S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacks-, *sacks*, sack
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน The Old Man and the Sea (1958)
And for you older folks, we got sacks!สำหรับผู้สูงอายุ เรามีวิ่งกระสอบ! Dirty Dancing (1987)
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง The Nightmare Before Christmas (1993)
but I'd say this is worth three sacks of rice.ฉันเป็นนักบวชง่าย แต่ผมจะบอกว่านี้มีมูลค่าสามกระสอบข้าว Princess Mononoke (1997)
Your Majesty, Alak will not stop until all of your children are in velvet sacks.Your Majesty, Alak will not stop until all of your children are in velvet sacksAnna and the King (1999)
Many of the bettors had asked for a draw because they had to go to work on the docks loading sacks of sugar.นักพนันส่วนใหญ่ยอมถอนตัว เพราะต้องกลับไปทำงานขนกระสอบน้ำตาลที่ท่าเรือต่อ The Old Man and the Sea (1999)
What group gives 2 sacks of wheat just for signing up?เธอไปเอาข้าวบาร์เลย์มาจากไหน? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
I think you were just born to squeeze sacks and blow pipes, Stifler.กูว่ามึงเกิดมาเพื่อปี่สก๊อตต์วะ สตีฟเลอร์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I want sacksฉันอยากได้แซคส์ Ing (2006)
And who call them sacks these days?แล้วสมัยนี้ ใครเขาใช้คำว่า แซคส์ กันอยู่ล่ะ? Ing (2006)
There are two sacks in the boat.และเมื่อคุณมีแป้งขนมปังสองกระสอบ Golden Door (2006)
mitsy sacks will be back from barcelona in the fall, and i don't think she'll take too kindlyมิซซี่ แซ็คส์จะกลับมาจากบาร์เซโลน่าช่วงฤดูหนาว และฉันไม่คิดว่าเธอจะรับได้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]

CMU English Pronouncing Dictionary
SACKS    S AE1 K S
SACKSTEDER    S AE1 K S T EH2 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacks    (v) sˈæks (s a1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top