ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kick out

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kick out-, *kick out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kick out[PHRV] เตะทิ้งออกไป, See also: เตะออกไป
kick out[PHRV] เตะบอลออกจากสนาม
kick out[PHRV] ถูกไล่ออกเพราะมีความผิด, Syn. throw out
kick out[PHRV] ทำให้ออกจากบ้าน, Syn. throw out
kick out[PHRV] ขับไล่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขับออก, ไล่ออก, ไล่, Syn. expel, throw out

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kick outการยก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please? You get a kick out of that, don't you?คงถูกใจล่ะสิ ใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
Yes, sir. Go on, boy. Kick out them clods, yes?ค่ะ ไปที่หนุ่ม Kick ออกจากพวกเขา clods, yes? In the Name of the Father (1993)
You'll get a kick out of this.เจ้าจะถูกเฉดหัวออกจากนี่ Anastasia (1997)
That means that if you kick out one of our legs, then we all fall.มันหมายถึง พวกเราขาดใครไปซักคน ก็พังกันหมด The Girl Next Door (2004)
You kick out Seita-kun and Se-cchan, and now Uncle Yoshie too!แม่ไล่ เซตะ กับ เซตจัง ไป ตอนนี้อา โยชิ ด้วย! Grave of the Fireflys (2005)
Put him in jail and kick out his people.เอาตัวมันไปขังคุกแล้วไล่พวกมันออกจากเมือง Episode #1.41 (2006)
Oh, yeah. Yeah, he got a kick out of that, didn't he?เออใช่ ใช่เขาได้เตะออกจากที่ไม่ได้เขา? Cars (2006)
I work at this antique book store, and I found a copy, and I just... thought he'd get a kick out of reading it.ฉันทำงานที่ร้านขายของเก่า ในร้านหนังสือ และฉันเจอสำเนา, และฉันแค่... คิดว่า เขาคงจะไม่สนใจที่จะอ่านมัน Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Well, he most definitely would have gotten a kick out of it.เออ, เขาอาจจะไม่สนใจมันแน่นอนที่สุดเลย Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Because I know you get a kick out of doing things that might get you in trouble.เพราะว่าฉันรู้มาว่านายโดนไล่ออก จากการทำสิ่งที่อาจสร้างเป็นปัญหาไว้ Charlie Bartlett (2007)
I've just gotten a kick out of watching Jason's escapades with women, you know.หนูเกือบโดนเตะตอนแอบดูเจสัน อึ๊บกับผู้หญิงอ่ะนะ The First Taste (2008)
I think you'll get a kick out of next week's column.ผมว่าคุณต้องชอบคอลัมน์วีคหน้าแน่ๆ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kick outHe gets a kick out of reckless driving.
kick outI get a kick out of her cheerful personality.
kick outI get a kick out of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือกไสไล่ส่ง[V] expel, See also: kick out, cast out, discharge, eject, Syn. ขับไล่ไสส่ง, Ant. ยินดีต้อนรับ, Example: ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น, Thai definition: แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge   FR: chasser ; repousser

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
蹴り出す[けりだす, keridasu] (v5s) to kick out (e.g. someone from a house) [Add to Longdo]
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s,vt) to kick out; to cut back (on spending) [Add to Longdo]
叩き出す;たたき出す[たたきだす, tatakidasu] (v5s,vt) to begin to strike; to kick out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kick out
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top