ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rob

R AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rob-, *rob*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rob(vt) ปล้น, See also: ปล้นจี้, แย่งชิง, ชิงทรัพย์, วิ่งราว, Syn. plunder, steal
robe(n) เสื้อคลุมยาว, See also: เสื้อคลุมงานพิธี, Syn. costume, gown
robe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ, Syn. bathrobe
robe(vi) สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robe(vt) สวมเสื้อคลุม, Syn. clothe, dress
robes(n) เสื้อผ้า, Syn. vesments
robin(n) นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง, Syn. robin redbreast
robot(n) หุ่นยนต์, Syn. automaton
rob of(phrv) ขโมยจาก
robber(n) โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rob(รอบ) vt., vi. ปล้น, ชิงทรัพย์, แย่งชิง, ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from, deprive
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น, ผู้ชิงทรัพย์, ผู้แย่งชิง, โจร, See also: robbery n.
robe(โรบ) n., v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว, เสื้อชุดพิธี, เสื้อคลุย, เสื้อกระโปรงของสตรี, เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
robin(รอบ'บิน) n. นกเล็กจำพวกหนึ่ง
robot(โร'เบิท, -บอท, รอท'เบิท) n. หุ่นยนต์, คนที่ทำงานเหมือนเครื่องจักร, See also: robotism n. robotistic adj.
robust(โรบัสท'ฺ, โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอางานเอาการ, หยาบ, เอะอะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy, vigorous
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rob(vt) ปล้น, ขโมย, แย่งชิง, ชิงทรัพย์, ลักขโมย
robber(n) โจร, ขโมย, ผู้ปล้น, ผู้ชิงทรัพย์
robbery(n) การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, การลักขโมย
robe(n) ชุดกระโปรง, ผ้าคลุม, เสื้อคลุมอาบน้ำ
robe(vt) แต่งตัว, คลุมผ้า, สวมเสื้อคลุม
robin(n) นกชนิดหนึ่ง
robot(n) มนุษย์กล, มนุษย์หุ่นยนต์
robust(adj) เอาการเอางาน, แข็งแรง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลัง
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robberyการชิงทรัพย์ [ ดู rapine ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robotหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robotหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robust programโปรแกรมทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robust systemระบบทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robustnessสภาพทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
robotหุ่นยนต์, Example: อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Robot handsมือกล [TU Subject Heading]
Robot visionการรับภาพของหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robot wristsแขนกล [TU Subject Heading]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์, Example: วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
Roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Robotsหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rob Roy, ร๊อบ รอย The Apology Insufficiency (2010)
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า The Great Dictator (1940)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
Whenever we needed money, we'd rob the airport.เมื่อไหร่ที่ต้องการเงิน เราปล้นสนามบิน Goodfellas (1990)
It didn't mean anything. When I was broke I would go out and rob some more.ไม่มีความหมายอะไร พอผมหมดตัว ก็คงจะออกไปปล้น Goodfellas (1990)
Do I rob anybody?โรแมนติกต่างหากจ้ะ Hero (1992)
I mean, the way it is now, you're takin' the same risk as when you rob a bank.ผมหมายถึงวิธีที่มันเป็นตอนนี้ คุณกำลัง takin 'ความเสี่ยงเช่นเดียวกับเมื่อคุณปล้นธนาคาร Pulp Fiction (1994)
- You want to rob banks?- คุณต้องการที่จะปล้นธนาคาร? Pulp Fiction (1994)
- I'm not saying I wanna rob banks.- ผมไม่ได้บอกว่าฉันต้องการที่จะปล้นธนาคาร Pulp Fiction (1994)
Nobody ever robs restaurants. Why not?ไม่มีใครเคยปล้นร้านอาหาร ทำไมไม่? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robA band of robbers attacked the party.
robA big man is not always robust.
robA gang of three robbed the bank in broad daylight.
robA group of teenagers robbed me of my money.
robA high school student made this robot.
robA highwayman robbed a foot passenger of his money.
robAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
robAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
robA mugger robbed him of all of his money.
rob"Animals in the wild are not robots," she says.
robAn office girl was robbed of the envelope containing 100, 000 yen on her way back from the bank.
robA robot can do more work than a man can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีชิงวิ่งราว(v) snatch and run away, See also: rob and run away, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: ขโมยตีชิงวิ่งราวกระเป๋าสตางค์คนที่กำลังยืนรอรถเมล์, Thai Definition: ทำร้ายร่างกายแล้วแย่งเอาทรัพย์สินวิ่งหนีไป
หุ่นยนต์(n) robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
ปล้นจี้(v) rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai Definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ตีชิง(v) snatch, See also: rob, plunder, pillage, Example: ระยะนี้คนร้ายตีชิงวัวควายชาวบ้านไม่เว้นวัน, Thai Definition: ทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอาของไป
โมษ(n) robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ปล้น(v) rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ปล้นทรัพย์(v) rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์
ชิง(v) rob, See also: steal, pilfer, plunder, loot, Syn. ชิงทรัพย์, ปล้น, Example: โจรบุกเข้าชิงทรัพย์เศรษฐีร้านทองในตอนกลางวันโดยไม่กลัวกฎหมาย
ชิงทรัพย์(v) rob, See also: loot, plunder, raid, Syn. ปล้น, โจรกรรม, Example: เขาถูกชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
ชิงทรัพย์(n) robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
แอโรบิก[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [ m ] (anglic.)
บางที[bāngthī] (adv) EN: perhaps ; maybe ; probably  FR: peut-être
บทสร้าง[botsāng] (n, exp) EN: geometrical problem  FR: problème de géométrie [ m ]
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชะรอย[charøi] (adv) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe  FR: peut-être ; possiblement
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
ชีปะขาว[chīpakhāo] (n) EN: ascetic ; white-robed ascetic  FR: ascète [ m ]
ชุดแอโรบิก[chut aērōbik] (n, exp) FR: tenue d'aérobic [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROB R AA1 B
ROBL R AA1 B AH0 L
ROBE R OW1 B
ROBB R AA1 B
ROBS R AA1 B Z
ROBO R OW1 B OW0
ROBY R OW1 B IY0
ROBAR R AH0 B AA1 R
ROBYN R AA1 B IH0 N
ROB'S R AA1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rob (n) rˈɒb (r o1 b)
rob (v) rˈɒb (r o1 b)
robe (v) rˈoub (r ou1 b)
robs (v) rˈɒbz (r o1 b z)
Robin (n) rˈɒbɪn (r o1 b i n)
robed (v) rˈoubd (r ou1 b d)
robes (v) rˈoubz (r ou1 b z)
robin (n) rˈɒbɪn (r o1 b i n)
robot (n) rˈoubɒt (r ou1 b o t)
Robert (n) rˈɒbət (r o1 b @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健全[jiàn quán, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, ] robust; strong, #3,827 [Add to Longdo]
雄厚[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, ] robust; strong and solid, #9,639 [Add to Longdo]
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
硬朗[yìng lǎng, ㄧㄥˋ ㄌㄤˇ, ] robust; healthy, #20,177 [Add to Longdo]
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] robust; healthy; sturdy, #21,837 [Add to Longdo]
罗伯特[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, / ] Robert (name), #23,370 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] robe, #28,121 [Add to Longdo]
罗宾逊[Luó bīn xùn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] Robinson (name), #34,161 [Add to Longdo]
鲁棒性[lǔ bàng xìng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] robustness, #82,967 [Add to Longdo]
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
驢馬[ろば, roba] (n) ลา (สัตว์ชนิดหนึ่ง)

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, Syn. Reagenzglas
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robbenfänger { m } | Robbenfänger { pl }sealer; seal hunter | sealers; seal hunters [Add to Longdo]
Robbenschlag { m }cull of seals [Add to Longdo]
Robe { f } | Roben { pl }gown; robe | robes [Add to Longdo]
Robinie { f }; Falsche Akazie { f } [ bot. ]robinia; locust tree; False acacia [Add to Longdo]
Roboter { m } | Roboter { pl }robot | robots [Add to Longdo]
Roboteringenieur { m }roboticist [Add to Longdo]
Robotersystem { n } | Robotersysteme { pl }robot system | robot systems [Add to Longdo]
Robotertechnik { f }robotics [Add to Longdo]
Robotik { f }robotics [Add to Longdo]
Robustheit { f }robustness [Add to Longdo]
robust; zäh; abgehärtet { adj }hardy [Add to Longdo]
robust; unverwüstlich { adj } | robuster | am robustestenrobust | more robust | most robust [Add to Longdo]
robust { adv }robustly [Add to Longdo]
Robertsprinie { f } [ ornith. ]Roberts' Prinia [Add to Longdo]
Roborowskigimpel { m } [ ornith. ]Tibet Rosefinch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
じんじん[jinjin] (adv, adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b, vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe [Add to Longdo]
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強健[きょうけん, kyouken] robuste_Gesundheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rob \Rob\, n. [F.; cf. Sp. rob, It. rob, robbo, Pg. robe,
   arrobe, Ar. rubb, robb, Per. rub.]
   The inspissated juice of ripe fruit, obtained by evaporation
   of the juice over a fire till it acquires the consistence of
   a sirup. It is sometimes mixed with honey or sugar. [Written
   also {rhob}, and {rohob}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rob \Rob\, v. t. [imp. & p. p. {Robbed}; p. pr. & vb. n.
   {Robbing}.] [OF. rober, of German origin; cf. OHG. roub?n, G.
   rauben, and OHG. roub robbing, booty, G. raub. [root]114. See
   {Reave},and cf. {Robe}.]
   1. To take (something) away from by force; to strip by
    stealing; to plunder; to pillage; to steal from.
    [1913 Webster]
 
       Who would rob a hermit of his weeds,
       His few books, or his beads, or maple dish?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He that is robbed, not wanting what is stolen,
       Let him not know it, and he's not robbed at all.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To be executed for robbing a church. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To take the property of (any one) from his person,
    or in his presence, feloniously, and against his will, by
    violence or by putting him in fear.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of, or withhold from, unjustly or injuriously;
    to defraud; as, to rob one of his rest, or of his good
    name; a tree robs the plants near it of sunlight.
    [1913 Webster]
 
       I never robbed the soldiers of their pay. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rob \Rob\, v. i.
   To take that which belongs to another, without right or
   permission, esp. by violence.
   [1913 Webster]
 
      I am accursed to rob in that thief's company. --Shak.
   [1913 Webster] Robalo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rob
   v 1: take something away by force or without the consent of the
      owner; "The burglars robbed him of all his money"
   2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rob /rɔp/
  seal; sea‐dog

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top