ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sack out

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sack out-, *sack out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack out[PHRV] หลับ, See also: นอนหลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hand the sack out.- ส่งถุงนั่นมานี่ The Education of Little Tree (1997)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sack out
   v 1: prepare for sleep; "I usually turn in at midnight"; "He
      goes to bed at the crack of dawn" [syn: {go to bed}, {turn
      in}, {bed}, {crawl in}, {kip down}, {hit the hay}, {hit the
      sack}, {sack out}, {go to sleep}, {retire}] [ant: {arise},
      {get up}, {rise}, {turn out}, {uprise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sack out ( S AE1 K AW1 T)

 


  

 
sack out
 • หลับ: นอนหลับ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top