Search result for

คุ้ย

(46 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้ย-, *คุ้ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้ย[V] rummage, See also: search, ransack, delve, seek, Syn. ค้น, Example: เจ้าหน้าที่พยายามคุ้ยกองเอกสารบนโต๊ะเพื่อหาเอกสารที่ตนต้องการ
คุ้ย[V] dig, See also: scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave, Syn. คุ้ยเขี่ย, ขุด, ตะกุย, Ant. ถม, กลบ, ฝังดิน, Example: แม่ไก่คุ้ยดินหาเศษข้าวให้ลูกเจี้ยบ, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
คุ้ยหา[V] dig, See also: delve, burrow, hollow out, Example: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
คุ้ยเขี่ย[V] dig, See also: scratch, delve, scrape, rake, scrabble, shave, Syn. คุ้ย, เขี่ย, Ant. ถม, กลบ, ฝัง, Example: พวกไก่ป่าคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ เรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุ้ยก. ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา.
คุ้ยเขี่ยก. ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย เช่น เรื่องนี้อย่าไปคุ้ยเขี่ยขึ้นมาเลย, ขุด หรือ ขุดคุ้ย ก็ว่า.
เขี่ยคุ้ยเขี่ยให้ไฟกลับลุกขึ้นอีก เช่น เขี่ยขี้ไต้ เขี่ยขี้เถ้า, เอานิ้วเคาะหรือดีดบุหรี่หรือเอาบุหรี่เคาะที่สิ่งอื่นเพื่อให้ขี้บุหรี่ร่วง เรียกว่า เขี่ยบุหรี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
You know, I hope you appreciate the risk I'm taking here.รู้ไม๊ ฉันว่านายน่าจะซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนะ คุ้ยขยะให้เนี้ย Bolt (2008)
It may not be what you are used to, but it is defensible.ท่านอาจจะไม่คุ้ยเคยกับมัน แต่มันเป็น ที่ที่ปลอดภัย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So I do a little digging...ฉันเลยขุดคุ้ยดูนิดหน่อย.. 24: Redemption (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
We have got to get some dirt on this guy.เราว่าต้องคุ้ยขี้ไอ้หมอนี้แล้วว่ะ Made of Honor (2008)
And that's where we started to dig into our research and prepare for the interviews.ที่นั่น เราเริ่มขุดคุ้ยข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
No, you have no right to go rummaging through my past!ไม่,คุณไม่มีสิทธิมาขุดคุ้ยอดีตผม Doubt (2008)
If she digs, she's gonna start finding things, and today is crucial.ถ้าเธอคุ้ยมัน ก็จะเริ่มค้นหาที่มา และวันนี้ก็เป็นวันสำคัญ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Having me dig up dirt on Noah Daniels is one thing.ให้ผมขุดคุ้ยเรื่องของโนอา แดเนียล ก็แล้ว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
When I confronted him with some errors in the story, he began to cry and ...หลังจากผมได้คุ้ยความจริงหลังจากจับเรื่องที่ขัดแย้งกันเองของเขา Drag Me to Hell (2009)
Calder security. I did some preliminary digging.เรื่องคาร์ลเดอร์ซีเคียวริตี้ ผมไปขุดคุ้ยมา London. Of Course (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage   FR: fouir ; creuser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delve[VT] ล้วงหา, See also: คุ้ยหา, ค้นหา, Syn. search, probe
go into[PHRV] ค้น, See also: คุ้ย, ตรวจค้น (ด้วยมือ), Syn. rifle through
poke[VI] คุ้ยหา
rake[VT] คุ้ย, See also: เขี่ย, ขูด, Syn. scrape
root[VI] คุ้ยดินด้วยจมูก, See also: ขุดคุ้ย, Syn. burrow, dig
root[VT] คุ้ยดินด้วยจมูก, See also: ขุดคุ้ย, Syn. burrow, dig
rake out[PHRV] คุ้ยหา, See also: ค้นหา, Syn. dredge up, rake up
rout out[IDM] ค้นหา, See also: คุ้ยหา, Syn. dredge up, rake out
rout up[IDM] ค้นหา, See also: คุ้ยหา, Syn. dredge up, rake out
scrabble[VI] คุ้ยเขี่ยหา, See also: ตะกุยหา, คลำหา, Syn. scribble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rooter(รู'เทอะ) n. เครื่องคุ้ยดิน,เครื่องดันดิน
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
stoke(สโทค) n. คุ้ย เขี่ยและใส่ฟืน (แก่กองไฟ ควบคุมเตา,ใส่เชื้อเพลิง. vi. เขี่ยถ่านหินในเตา,ควบคุมไฟในเตาให้ติดดี., Syn. stir
turnup(เทิร์น'อัพ) n. สิ่งที่หันขึ้น,สิ่งที่คุ้ยดินขึ้น,สิ่งที่ม้วนขึ้น,ไพ่ที่หงายขึ้น,ขากางเกงที่พับขึ้น. adj. หันขึ้น,หงายขึ้น,พับขึ้น,ม้วนขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
scratch(vt) เกา,ข่วน,ขูด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถู,ครูด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top