ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shift

SH IH1 F T   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shift-, *shift*
English-Thai: Longdo Dictionary
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shift[VI] เคลื่อนย้าย, See also: เคลื่อน, Syn. move, displace
shift[VT] เคลื่อนย้าย, See also: เคลื่อน, Syn. move, displace
shift[VI] เปลี่ยน, See also: แลกเปลี่ยน, Syn. exchange
shift[VT] เปลี่ยน, See also: แลกเปลี่ยน, Syn. exchange
shift[N] การย้าย, See also: การเคลื่อนย้าย, Syn. move, transfer
shift[N] ช่วงเวลาการทำงาน, Syn. period, stint, turn, working time
shifty[N] ซี่งมีกลอุบาย, See also: ซึ่งหลอกล่อ, Syn. tricky, cunning
shift to[PHRV] ย้ายไปยัง, See also: เปลี่ยนไปยัง
shift for[PHRV] รับผิดชอบชีวิตตัวเอง, Syn. fend for
shiftless[ADJ] ซึ่งไม่เต็มใจทำ, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ idle; inactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
shift+arrowกดแป้นลูกศรพร้อมกับแป้น Shiftหมายถึง การกดแป้น Shift แช่ไว้ แล้วกดแป้นลูกศรบอกทิศทาง (ขึ้น,ลง,ซ้าย,ขวา) แป้นใดแป้นหนึ่ง จะทำให้เกิดแถบสีจากที่ตัวชี้ตำแหน่งอยู่ ไปจนจบคำหรือข้อความ
shift+clickกดเมาส์พร้อมกับกดแป้น Shiftหมายถึง การกดแป้น Shift แช่ไว้ แล้วกดเมาส์เพียงทีเดียว เป็นคำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการกำหนดข้อความ หรือเลือกภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กัน
shift+dragกดแป้น Shift พร้อมกับลากเมาส์หมายถึงการกดแป้นShift แช่ไว้ แล้วใช้เมาส์ดึงจุดที่มุมของภาพเข้าหรืออก ใช้เมื่อต้องการจะหดหรือขยายภาพ จะทำให้ภาพหดหรือขยายอย่างได้สัดส่วน
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ,ไม่มีความสามารถ,ขาดความกระตือรือร้น,ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ
cyclic shiftหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน circular shiftดู shift ประกอบ
gearshift(-ซิฟทฺ) n. คันเกียร์., Syn. gear lift
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล,ชั่วคราว,เฉพาะหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
shift(vt) สับเปลี่ยน,เปลี่ยนมือ,ย้ายที่,หมุนเวียน,เปลี่ยนเวร,โยกย้าย
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shift๑. เลื่อน๒. การเลื่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shift instructionคำสั่งเลื่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift lag; syndrome, shift-worker(กลุ่ม)อาการเมาเวลาเหตุเปลี่ยนกะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shift lever; gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift registerเรจิสเตอร์แบบเลื่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shift valveลิ้นเปลี่ยนเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift-worker syndrome; shift lag(กลุ่ม)อาการเมาเวลาเหตุเปลี่ยนกะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shifting averageค่าเฉลี่ยแบบเลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shift systemsการทำงานระบบกะ [TU Subject Heading]
Shifting cultivationการทำไร่เลื่อนลอย [TU Subject Heading]
Shifting Cultivation การทำไร่เลื่อนลอย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The graveyard shift at the hospital.กะที่โรงพยาบาล Pulp Fiction (1994)
Your first shift is tonight.คลาร์กบอกว่าคุณทำไม่ได้ Contact (1997)
These troops will be cut off here, so shift them here and here.ต้องรีบตัดกำลังส์วนนี้ ต้อนไปนี่ The Man in the Iron Mask (1998)
We were on the same lunch shift when I was in ninth grade, and he would always save the most random, weird things.เราเคยอยู่ห้องเดียวกันตอน ม.3 แล้วเขาก็ชอบทำตัวประหลาดมาก American Beauty (1999)
I have four shifts a week. You can stop by anytime you like.ฉันมาทำงานที่นี่อาทิตย์ละ 4 ครั้ง ยังไงนายก็แวะมาได้นี่ Hothead (2001)
I'll make sure your shift is covered.I'll make sure your shift is covered. Maid in Manhattan (2002)
- You wait here and try and shift some of this rock so we can get back through.- รออยู่แถวนี้ ลองยกก้อนหินบางก้อนออก เราจะได้กลับออกไปได้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
At midnight, there is a shift change in the security of both buildings.ตอนเที่ยงคืนยามของทั้งสองตึกจะมีการเปลี่ยนเวร The Matrix Reloaded (2003)
They hired a removals company to shift most of the furniture.พวกเขาจ้างบริษัทมาช่วยขนย้าย พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในบ้าน Hope Springs (2003)
Social responsibility isn't a deep shift because its a voluntary tactic.ความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (อีเลน เบอร์นาร์ด) เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่จงใจนำมาใช้ เป็นกลยุทธ์ The Corporation (2003)
We found evidence of a cataclysmic climate shift 10,000 years ago.เราพบหลักฐาน... ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อน The Day After Tomorrow (2004)
Well, I've got great shifts at the hospital now, and, you know...คือ ฉันมีงานใหญ่ที่โรงพยาบาลน่ะ แล้วก็... Wicker Park (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiftBut I have to take night shifts twice a week.
shiftForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
shiftFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
shiftFrom this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.
shiftHe shifted about uneasily in his chair.
shiftIf Yukiko can do the Tuesday, Thursday and Friday shifts...
shiftIn order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.
shiftNaomi shifted her bag from one hand to the other.
shiftShift the sofa so that it faces the fireplace.
shiftSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
shiftThe center fielder shifted his position for the slugger.
shiftThe scene shifted to Chicago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้าย[V] shift, See also: divert, transfer, change, Syn. ยัก, ย้าย, ยักย้ายถ่ายเท, Thai definition: เปลี่ยนที่ หรือนำไปไว้เสียที่อื่น
เวร[N] turn, See also: shift, duty, Syn. ผลัด, Example: ทุกเย็น ร้านจะอบอุ่นไปด้วยตำรวจที่ออกเวรแล้วและมาชุมนุมกันที่นี่, Thai definition: รอบผลัดในหน้าที่การงาน
โยน[V] shift, See also: shirk, avoid, dodge, evade, Syn. ปัด, Example: สิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นแพะรับบาปสำหรับให้คนโยนความผิดมาให้, Thai definition: ปัดให้พ้นตัวไป
เขยิบ[V] move up, See also: shift, budge, Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน, Example: คุณช่วยเขยิบเก้าอี้ไปใกล้หน้าต่างอีกนิดได้ไหมครับ, Thai definition: ขยับเลื่อนไปเล็กน้อย
เคลื่อนที่[V] move, See also: shift, transfer, remove, Syn. เคลื่อน, เขยื้อน, Ant. อยู่กับที่, Example: ขอทานยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ไม่เคลื่อนที่ไปไหน, Thai definition: ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่
เคลื่อนย้าย[V] move, See also: shift, transfer, remove, Syn. โยกย้าย, ย้ายที่, Ant. อยู่กับที่, Example: ตู้ติดผนังถาวร ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้
เคลื่อนไหว[V] move, See also: shift, Syn. เคลื่อน, ขยับเขยื้อน, Ant. หยุดนิ่ง, Example: ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้ว, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่
เปลี่ยนเกียร์[V] shift gears, See also: change gears, Example: ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องเปลี่ยนเกียร์เมื่อขับรถขึ้นสะพานหรือเพิ่มความเร็ว, Thai definition: ขยับเกียร์ไปสู่ตำแหน่งใหม่
แปร[V] change, See also: shift, alter, transform, vary, become, turn into, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, แปรผัน, Example: หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
ผกผัน[V] veer around, See also: shift, change, turn around, turn over, Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห, Example: คาดว่าในปลายสัปดาห์นี้ สถานการณ์จะผกผันไปในทางเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
ช่วงเวลาการทำงาน[n. exp.] (chūang wēlā kān thamngān) EN: shift   FR: poste [m]
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift   
กะเช้า[n. exp.] (ka chāo) EN: morning shift   
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with   FR: dépanner ; tirer d'embarras
กะการทำงาน[n. exp.] (ka kān thamngān) EN: shift   
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkheūn) EN: night shift ; graveyard shift   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIFT SH IH1 F T
SHIFTS SH IH1 F T S
SHIFTY SH IH1 F T IY0
SHIFTED SH IH1 F T AH0 D
SHIFTED SH IH1 F T IH0 D
SHIFTER SH IH1 F T ER0
SHIFTING SH IH1 F T IH0 NG
SHIFTLESS SH IH1 F T L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shift (v) ʃˈɪft (sh i1 f t)
shifts (v) ʃˈɪfts (sh i1 f t s)
shifty (j) ʃˈɪftiː (sh i1 f t ii)
shifted (v) ʃˈɪftɪd (sh i1 f t i d)
shiftier (j) ʃˈɪftɪəʳr (sh i1 f t i@ r)
shiftily (a) ʃˈɪftɪliː (sh i1 f t i l ii)
shifting (v) ʃˈɪftɪŋ (sh i1 f t i ng)
shiftiest (j) ʃˈɪftɪɪst (sh i1 f t i i s t)
shiftless (j) ʃˈɪftləs (sh i1 f t l @ s)
shiftiness (n) ʃˈɪftɪnəs (sh i1 f t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮班[lún bān, ㄌㄨㄣˊ ㄅㄢ, / ] shift working, #52,631 [Add to Longdo]
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, / ] shifty gaze; furtive glance, #95,140 [Add to Longdo]
流动性大沙漠[liú dòng xìng dà shā mò, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] shifting sand dunes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzentverschiebung {f} | Akzentverschiebungen {pl}shift of stress | shifts of stress [Add to Longdo]
Metanoia {f}; Änderung der Weltsichtshift of mind; change of mind; metanoia [Add to Longdo]
Schalthebel {m}shift lever; shifting lever [Add to Longdo]
Schaltzug {m}shift cable [Add to Longdo]
Schaltzughülle {f}shift cable housing [Add to Longdo]
Schichtarbeit {f} | Schichtarbeiten {pl}shift work | shift works [Add to Longdo]
Schichtarbeiter {m} | Schichtarbeiter {pl}shift worker | shift workers [Add to Longdo]
Schieberegister {n}shift register [Add to Longdo]
Shift-Taste {f}; Umschalttaste {f}shift-key [Add to Longdo]
Shiftmarkierung {f}shiftindication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けた移動;桁移動[けたいどう, ketaidou] (n) {comp} shift [Add to Longdo]
けた送り;桁送り[けたおくり, ketaokuri] (n) {comp} shift [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
ギアシフト[, giashifuto] (n) gearshift [Add to Longdo]
コラムシフト[, koramushifuto] (n) column shift [Add to Longdo]
シフト[, shifuto] (n,vs) shift; (P) [Add to Longdo]
シフトJIS[シフトジス, shifutojisu] (n) {comp} shift-JIS; shift_JIS; SJIS [Add to Longdo]
シフトアウト[, shifutoauto] (n) {comp} shift out; SO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
シフト[しふと, shifuto] shift (vs) [Add to Longdo]
シフトJIS[しふと JIS, shifuto JIS] shift-JIS [Add to Longdo]
シフトアウト[しふとあうと, shifutoauto] shift out (SO) [Add to Longdo]
シフトイン[しふといん, shifutoin] shift in (SI) [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shift \Shift\ (sh[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Shifted}; p. pr.
   & vb. n. {Shifting}.] [OE. shiften, schiften, to divide,
   change, remove. AS. sciftan to divide; akin to LG. & D.
   schiften to divide, distinguish, part Icel. skipta to divide,
   to part, to shift, to change, Dan skifte, Sw. skifta, and
   probably to Icel. sk[imac]fa to cut into slices, as n., a
   slice, and to E. shive, sheave, n., shiver, n.]
   1. To divide; to distribute; to apportion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To which God of his bounty would shift
       Crowns two of flowers well smelling. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To change the place of; to move or remove from one place
    to another; as, to shift a burden from one shoulder to
    another; to shift the blame.
    [1913 Webster]
 
       Hastily he schifte him[self].     --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Pare saffron between the two St. Mary's days,
       Or set or go shift it that knowest the ways.
                          --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   3. To change the position of; to alter the bearings of; to
    turn; as, to shift the helm or sails.
    [1913 Webster]
 
       Carrying the oar loose, [they] shift it hither and
       thither at pleasure.         --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   4. To exchange for another of the same class; to remove and
    to put some similar thing in its place; to change; as, to
    shift the clothes; to shift the scenes.
    [1913 Webster]
 
       I would advise you to shift a shirt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To change the clothing of; -- used reflexively. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As it were to ride day and night; and . . . not to
       have patience to shift me.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To put off or out of the way by some expedient. "I shifted
    him away." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To shift off}, to delay; to defer; to put off; to lay aside.
    
 
   {To shift the scene}, to change the locality or the
    surroundings, as in a play or a story.
    [1913 Webster]
 
       Shift the scene for half an hour;
       Time and place are in thy power.   --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shift \Shift\, v. i.
   1. To divide; to distribute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some this, some that, as that him liketh shift.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a change or changes; to change position; to move;
    to veer; to substitute one thing for another; -- used in
    the various senses of the transitive verb.
    [1913 Webster]
 
       The sixth age shifts
       Into the lean and slippered pantaloon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Here the Baillie shifted and fidgeted about in his
       seat.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To resort to expedients for accomplishing a purpose; to
    contrive; to manage.
    [1913 Webster]
 
       Men in distress will look to themselves, and leave
       their companions to shift as well as they can.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To practice indirect or evasive methods.
    [1913 Webster]
 
       All those schoolmen, though they were exceeding
       witty, yet better teach all their followers to
       shift, than to resolve by their distinctions. --Sir
                          W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To slip to one side of a ship, so as to destroy
    the equilibrum; -- said of ballast or cargo; as, the cargo
    shifted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shift \Shift\, n. [Cf. Icel. skipti. See {Shift}, v. t.]
   1. The act of shifting. Specifically:
    (a) The act of putting one thing in the place of another,
      or of changing the place of a thing; change;
      substitution.
      [1913 Webster]
 
         My going to Oxford was not merely for shift of
         air.               --Sir H.
                          Wotton.
      [1913 Webster]
    (b) A turning from one thing to another; hence, an
      expedient tried in difficulty; often, an evasion; a
      trick; a fraud. "Reduced to pitiable shifts."
      --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         I 'll find a thousand shifts to get away.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Little souls on little shifts rely. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. Something frequently shifted; especially, a woman's
    under-garment; a chemise.
    [1913 Webster]
 
   3. The change of one set of workmen for another; hence, a
    spell, or turn, of work; also, a set of workmen who work
    in turn with other sets; as, a night shift.
    [1913 Webster]
 
   4. In building, the extent, or arrangement, of the
    overlapping of plank, brick, stones, etc., that are placed
    in courses so as to break joints.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) A breaking off and dislocation of a seam; a
    fault.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) A change of the position of the hand on the finger
    board, in playing the violin.
    [1913 Webster]
 
   {To make shift}, to contrive or manage in an exigency. "I
    shall make shift to go without him." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [They] made a shift to keep their own in Ireland.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shift
   n 1: an event in which something is displaced without rotation
      [syn: {shift}, {displacement}]
   2: a qualitative change [syn: {transformation}, {transmutation},
     {shift}]
   3: the time period during which you are at work [syn: {shift},
     {work shift}, {duty period}]
   4: the act of changing one thing or position for another; "his
     switch on abortion cost him the election" [syn: {switch},
     {switching}, {shift}]
   5: the act of moving from one place to another; "his constant
     shifting disrupted the class" [syn: {shift}, {shifting}]
   6: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the
     displacement of one side with respect to the other; "they
     built it right over a geological fault"; "he studied the
     faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting},
     {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}]
   7: a crew of workers who work for a specific period of time
   8: the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-
     case letters to upper-case letters [syn: {shift key},
     {shift}]
   9: a woman's sleeveless undergarment [syn: {chemise}, {shimmy},
     {shift}, {slip}, {teddy}]
   10: a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders
     without a waist [syn: {chemise}, {sack}, {shift}]
   v 1: make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we
      switched" [syn: {switch}, {change over}, {shift}]
   2: change place or direction; "Shift one's position" [syn:
     {shift}, {dislodge}, {reposition}]
   3: move around; "transfer the packet from his trouser pockets to
     a pocket in his jacket" [syn: {transfer}, {shift}]
   4: move very slightly; "He shifted in his seat" [syn: {stir},
     {shift}, {budge}, {agitate}]
   5: move from one setting or context to another; "shift the
     emphasis"; "shift one's attention"
   6: change in quality; "His tone shifted"
   7: move and exchange for another; "shift the date for our class
     reunion"
   8: move sideways or in an unsteady way; "The ship careened out
     of control" [syn: {careen}, {wobble}, {shift}, {tilt}]
   9: move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left" [syn:
     {lurch}, {pitch}, {shift}]
   10: use a shift key on a keyboard; "She could not shift so all
     her letters are written in lower case"
   11: change phonetically as part of a systematic historical
     change; "Grimm showed how the consonants shifted"
   12: change gears; "you have to shift when you go down a steep
     hill"
   13: lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a
     different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The
     car changed lanes" [syn: {switch}, {shift}, {change}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top