Search result for

ไล่

(82 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไล่-, *ไล่*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ผี [V] exorcise, Example: หมอผีไล่ผีที่สิงอยู่ในตัวคนด้วยน้ำมนต์และไม้หวาย, Thai definition: ทำพิธีขับไล่ผีที่สิงคนให้ออกไป
ไล่กวด [V] chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai definition: ตามให้ทัน
ไล่ตาม [V] chase, See also: follow, run after, pursue, Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า, Example: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง
ไล่ทัน [V] catch up (with), Example: นักกีฬาของเราประมาทเกินจนปล่อยให้นักกีฬาชาติอื่นไล่ทัน, Thai definition: ตามไปจนทัน
ไล่ที่ [V] evict, See also: force someone to move house, Example: เจ้าของหมู่บ้านมาไล่ที่พวกที่ทำเพิงอยู่ท้ายหมู่บ้าน, Thai definition: ใช้อิทธิพลบังคับให้ออกไปจากที่ดิน
ไล่น้ำ [N] Brahman water-lowering ceremony, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพิธีพราหมณ์ทำในเดือน 11 โดยมุ่งหมายให้น้ำลด
ไล่ออก [V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
ไล่ช้าง [N] heavy brief and abrupt rain, Syn. ฝนไล่ช้าง, ฝนซู่, Example: เด็กๆ วิ่งหนีฝนไล่ช้างเข้าร่มกันหมด, Thai definition: ฝนที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด
ไล่ต้อน [V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
ไล่หลัง [V] follow, See also: run after, chase, hunt, Syn. ตามหลัง, Example: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ, Thai definition: ตามกันมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไล้ก. ทาโดยละเลงทั่ว ๆ ไป เช่น ไล้ครีมให้ทั่วหน้า, เกลี่ยให้เสมอกัน, เกลี่ยให้เรียบ, เช่น ไล้ปูน.
ไล่ ๆ กันก. มีระดับหรือขนาดสูงต่ำเป็นต้นลดหลั่นกันตามลำดับ เช่น มีลูกอายุไล่ ๆ กัน สูงต่ำไล่ ๆ กัน รุ่นไล่ ๆ กัน.
ไล่ก. ตามไปติด ๆ เพื่อให้ทันหรือเพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไล่ยิง ไล่กัด ไล่ขวิด ไล่จิก
ไล่ขับ, มักใช้เข้าคู่กันเป็น ไล่ขับ หมายความว่า บังคับให้ออกไปให้พ้น, บังคับให้ไปหรือให้ออกจากที่เดิม เช่น ไล่ควายเข้าคอก ไล่คนออกจากบ้าน
ไล่ต้อนให้จนมุม เช่น เอาม้าและเรือไล่ขุน
ไล่สอบดูลำดับก่อนหลังเพื่อทบทวนความรู้ความจำเป็นต้น เช่น เรียกนักเรียนมาไล่แบบ.
ไล่น. ไม้ต่าง ๆ เรียกว่า ไม้ไล่.
ไล่กวดก. วิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทัน เช่น ตำรวจไล่กวดผู้ร้าย.
ไล่ขับก. วิ่งตามเพื่อให้ทัน เช่น เด็กวิ่งไล่ขับกันมาบนถนน
ไล่ขับบังคับให้ออกไปให้พ้น เช่น ไล่ขับคนร้ายออกไปจากบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleedไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expulsiveไล่อากาศออก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt   FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่[v.] (lai) EN: tune   FR: accorder ; régler
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz   FR: vérifier ; examiner
ไล้[v.] (lai) EN: apply ; smear ; rub on   FR: enduire ; barbouiller
ไล่...ออกจากงาน[v. exp.] (lai ... øk jāk ngān) EN: give ... (sb) the sack   FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ไล่...ออกจากพรรค[v. exp.] (lai ... øk jāk phak) EN: expel ... (sb.) from the party   FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lai ... øk jāk rōngrīen) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school   FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่ควัน[v. exp.] (lai khwan) FR: désenfumer ; évacuer les fumées
ไล่จับ[v. exp.] (lai jap) FR: courir après (qqn) ; prendre (qqn) en chasse

English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chase downไล่ตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be after    [PHRV] ไล่ตาม
beat back    [PHRV] ไล่ต้อนให้กลับไป, See also: บังคับให้กลับไป
cashier    [VT] ไล่ออก (ทหาร), See also: ขับออก, Syn. discard, dismiss, reject
chase    [VT] ขับไล่, See also: ไล่จับ
chase    [VI] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase    [VT] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chivvy    [VI] ไล่ล่า
chivvy    [VT] ไล่ล่า
chivy    [VI] ไล่ล่า
chivy    [VT] ไล่ล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追う[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
追う[おう, ou] Thai: ไล่กวด
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่กวด English: to chase

German-Thai: Longdo Dictionary
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
Hau Ab![เฮา อับ] ไปซะ (เป็นการไล่)
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?

Go to Top