ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถุงขนาดใหญ่

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุงขนาดใหญ่-, *ถุงขนาดใหญ่*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ถุงขนาดใหญ่ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ถุงขนาดใหญ่*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทุงน. ชื่อนกนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Pelecanus philip-pensis Gmelin ในวงศ์ Pelecanidae ตัวขนาดห่าน ขนสีขาวหรือสีเทา ปากยาวใหญ่ ระหว่างขากรรไกรล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมาก ๆ อาศัยอยู่ตามแม่นํ้าลำคลองและชายทะเล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need some help with that big bag?คุณต้องการความช่วยเหลือพร้อมกับถุงขนาดใหญ่ที่บาง Nurse 3D (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack[N] กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top