ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乔-, *乔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乔, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] tall, lofty; proud, stately
Radical: Decomposition: 夭 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] A person 夭 on stilts,  Rank: 1,488

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] surname Qiao, #7,574 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] tall, #7,574 [Add to Longdo]
布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name), #13,729 [Add to Longdo]
[qiáo dān, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄢ, / ] Jordan, Formula 1 racing team, #13,978 [Add to Longdo]
[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ, / ] George (name), #21,677 [Add to Longdo]
[qiáo qiān, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ, / ] to move (to a superior place); promotion, #22,305 [Add to Longdo]
[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木), #30,665 [Add to Longdo]
戈尔巴[Gē ěr bā qiáo fū, ㄍㄜ ㄦˇ ㄅㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Gorbachev; Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1931-), last president of the Soviet Union 1991-1995, #30,785 [Add to Longdo]
[qiáo shí, ㄑㄧㄠˊ ㄕˊ, / ] Qiao Shi (Chinese leadership contender), #39,995 [Add to Longdo]
[qiáo zhuāng, ㄑㄧㄠˊ ㄓㄨㄤ, / ] to pretend; to feign; to disguise oneself, #48,397 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Georgia![CN] 治娅! Georgia (1995)
Josie.[CN] 西 Episode #2.18 (1991)
-Joey--[CN] - 伊... Peyton Place (1957)
- Jordan.[CN] - Giant (1956)
George.[CN]  Design for Living (1933)
Jonathan![CN] 纳森 The Bad and the Beautiful (1952)
- Hi, Joey.[CN] - The One with the Monkey (1994)
- Joe![CN] - Heaven Can Wait (1978)
Georgie![CN] 治! The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Joyce.[CN] 伊丝 Magnificent Obsession (1954)
Joe![CN] ! Midway (1976)
Get Phillipe![CN]  The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top