ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะดม

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะดม-, *สะดม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว, ใช้เข้าคู่กับคำ ปล้น เป็น ปล้นสะดม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The looters didn't see them under the shrubbery.คนปล้นสะดมไม่เห็น- พวกเขาอยู่ใต้พุ่มไม้ Idemo dalje (1982)
Have you ever considered piracy?เจ้าเคยคิดเรื่องการปล้นสะดมในทะเลบ้างไหม? The Princess Bride (1987)
Tell Mr.Havelock that there are men looting in the caves.บอกคุณแฮบล็อก ว่ามีคนปล้นสะดม อยู่ในถ่ำ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด Seven Years in Tibet (1997)
Stop that man! He's been looting!หยุดชายคนนั้น เขาเป็นคนปล้นสะดม The Labyrinth of Gedref (2008)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)
Sorry. We thought you were the Marauding Red Night Goblin.โทษที เรานึกว่าเป็นพวก ภูติแดงกลางคืนนักปล้นสะดม Merry Madagascar (2009)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)
Would it be considered looting?จะถูกตั้งข้อหาปล้นสะดมห์มั้ยเนี่ย Guts (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
They go from town to town, looting and burning, killing every man who can't hide behind a stone wall, stealing all our crops and livestock, enslaving all our women and children.พวกเขาเดินทางจากเมืองสู่เมือง ปล้นสะดม เผาให้มอดไหม ฆ่าทุกคน ไม่อาจหลบหลังกำแพงหิน ขโมยพืชผล และเสบียง The Wolf and the Lion (2011)
Things would go well if you and your friends stop robbing.พระราชินีจะสบายใจถ้าพวกเจ้าเลิกปล้นสะดมซะที Mirror Mirror (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
depredate(เดพ'ริเดท) v. ปล้น,ปล้นสะดม,ทำลาย,ปล้น, See also: depredator n. ดูdepredate depredatory adj. ดูdepredate, Syn. plunder
depredation(เดพพริเด'เชิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,โจรกรรม
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus

English-Thai: Nontri Dictionary
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
gut(vt) ปล้นสะดม,ควักไส้,ทำให้หมด
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
marauder(n) โจรปล้นสะดม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top