Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terminate

T ER1 M AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminate-, *terminate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminate(vi) สิ้นสุด, See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง, Syn. eliminate, stop
terminate(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้ยุติ, Syn. eliminate, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด, ยุติ, ลงท้าย, เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end, stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน, ซึ่งได้กำหนดไว้, เด็ดขาด, ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว, ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น, ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite

English-Thai: Nontri Dictionary
terminate(vi, vt) สุดสิ้นลง, จบลง, ลงท้าย, ลงเอย, ยุติ
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, เด็ดขาด, ตามที่กำหนดไว้
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน, กำจัดให้หมด, ทำลายสิ้น, ผลาญ
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน, ไม่ได้กำหนด, ไม่จำกัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminate๑. สิ้นสุด๒. ทำให้สิ้นสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminateเลิก, สิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminate-and-stay-resident program (TSR program)โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ (โปรแกรมทีเอสอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it looks like it's too much for us to handle, terminate him at once!ถ้ามันดูแล้วเป็นภาระมากสำหรับเรา ให้ยับยั้งเขาทันที! Akira (1988)
You have to terminate this therapy, right away.คุณต้องหยุดการบำบัดนี้ โดยเร็วเลย Basic Instinct (1992)
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน Toy Story (1995)
T-X is designed to terminate other cybernetic organisms.T-X ออกแบบมาเพื่อทำลาย หุ่นยนต์อื่นๆด้วย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า... I Heart Huckabees (2004)
Terminate him?ตอนนี้อะไร? กำจัดเขาเหรอ? The Bourne Supremacy (2004)
So I said, "Listen, fuck-wad, you early terminate this."ผมเลยบอกว่า"นี่ คุณ เชิญตัดสายตามสบาย" Saving Face (2004)
They'll get one of the operatives to terminate him.พวกเขาจะต้องให้พวกสายลับกำจัดเขาแน่ๆเลย The Bourne Ultimatum (2007)
No, I think we need to terminate this conversation.เอ่อ... ลูกค้าหลายคนเป็นแอฟริกัน-อเมริกัน Burning House of Love (2008)
Terminate all activities immediately and evacuate the dome until safe conditions are re-established and Verified.ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย Resident Evil: Degeneration (2008)
Terminate all activities immediately and evacuate the dome until safe conditions are re-established and Verified.ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย Resident Evil: Degeneration (2008)
Terminate all activities immediately and evacuate the dome until safe conditions are re-established and Verified.ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminateThe countries terminated friendly relations.
terminateThe Tokaido line terminates at Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา(v) terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai Definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
หมดวาระ(v) terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai Definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ตัดสวาท(v) terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai Definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ยุติ(v) end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดอายุ(v) expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai Definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
ปิดประชุม(v) close a meeting, See also: terminate a meeting, Ant. เปิดประชุม, Example: ประธานไม่ตอบคำถามแต่รีบปิดประชุมทันที, Thai Definition: หยุดการประชุม
ปิดสำนวน(v) terminate the investigation, Example: คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี, Notes: (ปาก)
ตอนจบ(n) end, See also: terminate, Syn. ตอนอวสาน, Example: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ, Thai Definition: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง
รีดลูก(v) abort, See also: terminate, have an abortion, Syn. ทำแท้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[awasān] (v) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over  FR: terminer
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เคลือบคลุม[khleūapkhlum] (adj) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear  FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
เลิกกัน[loēk kan] (v) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship  FR: se séparer ; rompre ; divorcer
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ[mot-āyu] (v) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate  FR: expirer ; se périmer
สิ้น[sin] (v) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire  FR: se terminer ; expirer ; être révolu
สิ้นสุด[sinsut] (v) EN: end ; come to en end ; terminate  FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[sinsut long] (v, exp) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TERMINATE T ER1 M AH0 N EY2 T
TERMINATED T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
TERMINATED T ER1 M AH0 N EY2 T IH0 D
TERMINATES T ER1 M IH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminate (v) tˈɜːʳmɪnɛɪt (t @@1 m i n ei t)
terminated (v) tˈɜːʳmɪnɛɪtɪd (t @@1 m i n ei t i d)
terminates (v) tˈɜːʳmɪnɛɪts (t @@1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na, n, adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer) #4,946 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
エラー終了[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n, vs) { comp } error termination; terminate with error [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r, vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] (n) { comp } non-terminating; non-terminated [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n, adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
常駐型プログラム[じょうちゅうがたプログラム, jouchuugata puroguramu] (n) { comp } terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了プログラム[じょうちゅうしゅうりょうプログラム, jouchuushuuryou puroguramu] (n) { comp } terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] (n) { comp } terminate-and-stay-resident program; TSR program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top