Search result for

ปล้น

(58 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปล้น-, *ปล้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้น[V] rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ปล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ปล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ
ปล้นทรัพย์[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปล้น(ปฺล้น) ก. ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว.
ปล้นทรัพย์ก. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้ชิงทรัพย์ร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เรียกว่า ความผิดฐานปล้นทรัพย์.
ปล้นบ้านปล้นเมืองก. โกงกินทรัพย์สมบัติของชาติ.
ปล้นสวาทก. ข่มขืนกระทำชำเรา.
ปล้นสะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mmm-mmm. He's playing that car jacking video game.เล่นเกมวิดีโอเกมเกมปล้นชิงรถ Lucky Thirteen (2008)
He and his girlfriend were mugged seven years ago.เขากับแฟน เคยโดนปล้น 7 ปี ก่อน The Itch (2008)
You really think that reenacting dog day afternoonคุณคิดว่าการทำเหมือนหนัง เรื่องปล้นกลางแดด Last Resort (2008)
The people are growing scared. There's been some looting.ประชาชนเริ่มกลัว มีการปล้นบางอย่าง The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll issue a decree that looters will be executed.ข้าจะออกคำสั่งสำหรับผู้ที่ปล้นคนอื่นจะถูกทำโทษ The Labyrinth of Gedref (2008)
My father's order the looter must be executed.พ่อข้าสั่งว่า คนที่ปล้นคนอื่นต้องถูกประหารชีวิต The Labyrinth of Gedref (2008)
Stop that man! He's been looting!หยุดชายคนนั้น เขาเป็นคนปล้นสะดม The Labyrinth of Gedref (2008)
It is an emergency situation; Iljimae will be robbing this place tonightมันเป็นเรื่องด่วนน่ะ อิลจิเมจะเข้ามาปล้นคืนนี้ Iljimae (2008)
- A bank...as in robber?- ธนาคาร... ปล้นอย่างนั้นเหรอ The Bank Job (2008)
Can you see us tooled up, taking on a bank like the (Jesse) James gang?คุณอาจเห็นพวกเราโดนยิง... แบบเดียวกับที่ พวกโจรเจสซี่ เจมส์ไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
We are not bankrobbers.เราไม่ใช่โจรปล้นธนาคาร The Bank Job (2008)
We won't cut him in on the loot.เราจะไม่ตัดเขาออกจากการปล้น The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   

English-Thai: Longdo Dictionary
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
foray[VT] บุกเข้าไปปล้น, See also: ปล้นสะดม, Syn. pillage, plunder
harry[VT] ปล้นสะดม, See also: โจมตี, ทำลาย
heist[VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
highjack[VT] จี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. hijack
hijack[VT] จี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ, See also: ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, Syn. highjack
knock in[PHRV] ขโมย, See also: ปล้น, Syn. knock off, rip off
loot[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob, spoil, sack
loot[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob
maraud[VI] ปล้น, Syn. rape, pillage, ransack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
depredate(เดพ'ริเดท) v. ปล้น,ปล้นสะดม,ทำลาย,ปล้น, See also: depredator n. ดูdepredate depredatory adj. ดูdepredate, Syn. plunder
depredation(เดพพริเด'เชิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,โจรกรรม
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
freebootyn. ของที่ปล้นได้
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,

English-Thai: Nontri Dictionary
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม

German-Thai: Longdo Dictionary
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top