Search result for

ปล้นสะดม

(45 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปล้นสะดม-, *ปล้นสะดม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปล้นสะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop that man! He's been looting!หยุดชายคนนั้น เขาเป็นคนปล้นสะดม The Labyrinth of Gedref (2008)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)
Sorry. We thought you were the Marauding Red Night Goblin.โทษที เรานึกว่าเป็นพวก ภูติแดงกลางคืนนักปล้นสะดม Merry Madagascar (2009)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)
Would it be considered looting?จะถูกตั้งข้อหาปล้นสะดมห์มั้ยเนี่ย Guts (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
They go from town to town, looting and burning, killing every man who can't hide behind a stone wall, stealing all our crops and livestock, enslaving all our women and children.พวกเขาเดินทางจากเมืองสู่เมือง ปล้นสะดม เผาให้มอดไหม ฆ่าทุกคน ไม่อาจหลบหลังกำแพงหิน ขโมยพืชผล และเสบียง The Wolf and the Lion (2011)
Things would go well if you and your friends stop robbing.พระราชินีจะสบายใจถ้าพวกเจ้าเลิกปล้นสะดมซะที Mirror Mirror (2012)
Then, you ransacked the cafeteria line.จากนั้นก็ปล้นสะดมภ์คลังอาหาร Prom-asaurus (2012)
Yeah. Pillage and plunder.ใช่ \ การปล้นสะดมและลักขโมย Neighborhood Watch (2012)
I have been reaving and raping since before you left Balon's balls, Captain.ข้าได้ปล้นสะดม และฉุดคร่าสตรี มาตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิด มาจากน้ำเชื้อของเบย์ลอน กัปตัน The Ghost of Harrenhal (2012)
And how am I supposed to prove myself by pillaging piss-poor fishing villages?แล้วข้าจะพิสูจน์ตนเอง ด้วยการปล้นสะดม หมู่บ้านชาวประมงเเร้นแค้นหรือไร The Ghost of Harrenhal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foray[VT] บุกเข้าไปปล้น, See also: ปล้นสะดม, Syn. pillage, plunder
harry[VT] ปล้นสะดม, See also: โจมตี, ทำลาย
loot[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob, spoil, sack
loot[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob
pillage[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pillage[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pirate[VT] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate[VI] ปล้นสะดม, Syn. hijack
ransack[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, Syn. plunder, strip
ravage[VT] ปล้นสะดม, Syn. despoil, plunder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
depredate(เดพ'ริเดท) v. ปล้น,ปล้นสะดม,ทำลาย,ปล้น, See also: depredator n. ดูdepredate depredatory adj. ดูdepredate, Syn. plunder
depredation(เดพพริเด'เชิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,โจรกรรม
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
freebootvi. ปล้นสะดม,ปล้น
freebootern. ผู้ปล้นสะดม,โจร,สลัด
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus

English-Thai: Nontri Dictionary
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม,จู่โจม,โจมตี,ทำลายล้าง,ล้างผลาญ
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
gut(vt) ปล้นสะดม,ควักไส้,ทำให้หมด
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
marauder(n) โจรปล้นสะดม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top