ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤职

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤职-, *撤职*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤职[chè zhí, ㄔㄜˋ ㄓˊ, / ] to sack, #26,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I were caught in there, they'd have my badge within 10 minutes.[CN] 如果我被发现 十分钟内就会被撤职 Rear Window (1954)
If you don't have one, you could lose your job or even go to federal prison.[CN] 如果你门没有的话 轻则撤职重则要被关进联邦监狱 Matilda (1996)
Fuller, you are this close to being gone.[CN] Fuller, 你离撤职很近 Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
We can't let you run the office anymore, and you're stepping down as shop steward.[CN] 撤职去做营业员吧 Last Exit to Brooklyn (1989)
Under the authority given to me by the Party you are hereby removed from your post for dereliction of duty.[CN] 根据党赋予我的权力 由于玩忽职守,你被撤职 K-19: The Widowmaker (2002)
Sergeant Kopatski is relieved as my orderly.[CN] 科帕特斯基中士立即撤职 The Night of the Generals (1967)
Thanks to your son here, Jane was tossed out, and we're going with him.[CN] Jane被撤职了 我们跟他一起滚蛋 Red John's Friends (2009)
Tom, they're replacing Meredith. Garvin's announcing it in 10 minutes.[CN] 汤姆,梅乐蒂被撤职,嘉文10分钟后就会宣布 Disclosure (1994)
But if you are relieved of your license while in this house, it would be very painful for my mother.[CN] 但是, 如果你在这里被撤职了 我妈妈会很难过。 Nazarin (1959)
Voroshilov Marshal, in the command of Leningrad, he was dismissed.[CN] 伏罗希洛夫元帅,列宁格勒的总指挥,被撤职 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
Dismissed![CN] 撤职 Tactical Force (2011)
A US citizen was targeted.[CN] 通常都会被撤职 没收警徽配枪 and service revolvers being tossed on desks. The Genoa Tip (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top