ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clear away

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear away-, *clear away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear away[PHRV] หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear off
clear away[PHRV] ย้ายออกไป, See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด, Syn. clear off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I clear away the dishes, my lady?ข้าเก็บสำรับนะ องค์หญิง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clear awayClear away the table things.
clear awayPlease clear away the tea things.
clear awayShe will soon clear away these dishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บกวาด[V] sweep, See also: clear away, clean up, drag up, glide, Syn. กวาด, Ant. ทิ้งขว้าง, Example: ทุกวัน เด็กชายต้องตื่นแต่เช้ามาเก็บกวาดร้าน และจัดข้าวของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ, Thai definition: เก็บรวบรวมของเข้าที่ให้เป็นระเบียบ แล้วกวาดให้สะอาด
โละ[V] throw away, See also: clear away, sack, Syn. ทิ้ง, Example: ่บริษัทโละเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นของเก่าทิ้งหมดเลย, Thai definition: เอาออกหรือเอาทิ้งไปทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe   FR: essuyer ; épousseter

Japanese-English: EDICT Dictionary
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order [Add to Longdo]
焼き払う[やきはらう, yakiharau] (v5u,vt) to clear away by burning; to reduce to ashes [Add to Longdo]
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase [Add to Longdo]
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P) [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
切り払う;斬り払う;切払う[きりはらう, kiriharau] (v5u,vt) to clear away; to clear land; to prune; to lop off [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clear away
      v 1: remove from sight [syn: {clear off}, {clear away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top