ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pocket

P AA1 K AH0 T   
138 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pocket-, *pocket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pocket[N] กระเป๋า, See also: กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
pocket[N] ส่วนที่คล้ายถุงหรือกระเป๋า
pocket[N] ถุง, See also: ถุงหน้าท้องสัตว์, Syn. pouch
pocket[N] โพรง, See also: หลุม, ช่อง, หลุม, แอ่ง, บ่อ, Syn. hollow, scoop
pocket[N] หลุมบิลเลียด
pocket[VT] ใส่กระเป๋า, See also: ใส่เข้าไปในถุง, เก็บเข้ากระเป๋า
pocket[VT] ปิดบัง, See also: อดกลั้น, ข่มความรู้สึก, Syn. conceal, suppress
pocket[VT] ขยักไว้, See also: เอาใส่กระเป๋าตัวเอง, แอบยักยอกไว้
pocket[VT] แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม
pocket[VT] ครอบครอง, See also: ห้อมล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
pocket bookn. หนังสือฉบับกระเป๋า
pocket knifen. มีดติดตัว
pocket sizeขนาดกระเป๋าเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์อีกขนาดหนึ่ง ที่เล็กพอที่จะนำใส่กระเป๋าเสื้อ พกพาไปไหนมาไหนได้ดู laptop, notebook เปรียบเทียบ
pocketful(พอค'คิทฟูล) n. จำนวนเต็มกระเป๋า pl. pocketfuls
air pocketหลุมอากาศ., Syn. air hole
patch pocketn. กระเป๋าปะแต่ง,กระเป๋าติด
pickpocket(พิค'พอคคิท) n. นักล้วงกระเป๋า

English-Thai: Nontri Dictionary
pocket(n) กระเป๋า,ถุงเล็กๆ,หลุมบิลเลียด,โพรง,ซ่อง
pocket(vt) เอาเข้าประเป๋า,เก็บ,แทง,กลืน,ครอบครอง
POCKET pocket money(n) เงินติดกระเป๋า,เงินค่าขนม,เงินติดตัว
pocketful(adj) เต็มกระเป๋า
pocketknife(n) มีดพับ,มีดพก
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket infrabony; pocket, intrabonyร่องลึกปริทันต์ใต้สันกระดูก, พ็อกเก็ตใต้สันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket judgementการบังคับได้ทันทีเมื่อผิดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket sizeขนาดกระเป๋า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pocket vetoการยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket vetoการยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket, compoundร่องลึกปริทันต์ต่อเนื่อง, พ็อกเก็ตต่อเนื่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket, intrabony; pocket infrabonyร่องลึกปริทันต์ใต้สันกระดูก, พ็อกเก็ตใต้สันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket, simpleร่องลึกปริทันต์ด้านเดียว, พ็อกเก็ตด้านเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket, suprabonyร่องลึกปริทันต์เหนือสันกระดูก, พ็อกเก็ตเหนือสันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pocket bookพ็อกเกตบุ๊ก, หนังสือฉบับกระเป๋า
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก (5x7 นิ้ว) เช่นหนังสือนวนิยาย หนังสือคู่มือ เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pocket computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pocket computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Pocket computersคอมพิวเตอร์มือถือ [TU Subject Heading]
Pocket dictionaryพจนานุกรมฉบับกระเป๋า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pocket dosimeterมาตรรังสีแบบพกพา, อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ สามารถอ่านค่าได้ทันที มีขนาดเล็ก สะดวกแก่การพกพา
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด Oh, God! (1977)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
He spent his entire life with a rabbit in his pocket and pigeons up his sleeves.เขาใช้เวลาตลอดชีวิตของเขากับกระต่ายในกระเป๋าของเขา และนกพิราบแขนเสื้อของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And someone could've taken it out of my pocket and substituted another.และใครบางคนหยิบมันออกมา จากกระเป๋าของผมและใส่อันอื่นแทน Clue (1985)
He pockets the dough, throws the wallet away.ชั้นทำเองค่ะ Hero (1992)
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้ Schindler's List (1993)
Up 'til then, people just carried pocket watches.ขึ้น 'til แล้วคนก็ดำเนินนาฬิกากระเป๋า Pulp Fiction (1994)
In the left pocket of my jacket in the hallway are some car keys.มีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกตของผม แถวๆทางเดิน. Ghost in the Shell (1995)
-# It was right in my pocket #-# มันอยู่ด้านขวาในกระเป๋าของฉัน # Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pocketA boy was walking with his hands in his pocket.
pocketA coin dropped out of his pocket.
pocketAlways keep a handkerchief in your pocket.
pocketA pencil is sticking out of your pocket.
pocketA woman picked my pocket in the crowd.
pocketBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
pocketBen put his hands in his pockets.
pocketCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
pocketDon't speak with your hands in your pockets.
pocketDon't waste too one's of your pocket money.
pocketFeel for the pockets of your raincoat.
pocketGot the tools in my pocket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดพับ[N] pocket knife, See also: penknife, clasp knife, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดที่พับกดใบมีดเข้าร่องของด้ามไว้
พก[N] pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong, Example: คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
กระเป๋า[N] bag, See also: pocket, shopping bag, Example: กระเป๋ามีหลายแบบ เช่น กระเป๋าถือของผู้หญิง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าเอกสาร, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะสำหรับใส่สิ่งของต่างๆ มีฝาปิดเปิดได้ มีหูสำหรับหิ้วหรือสะพาย
กระเป๋ากางเกง[N] pocket, Example: ผ้าเช็ดหน้าเขียวขลิบขาวแลบออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายของเธอ
กระเป๋าเสื้อ[N] pocket, Example: บรรดาผู้ชมล้วงลงกระเป๋าเสื้อเพื่อหาเศษเงินมาหย่อนลงขันของนักดนตรี, Count unit: กระเป๋า
หนังสือปกอ่อน[N] paperback, See also: pocketbook, papercover, softcover book, Ant. หนังสือปกแข็ง, Example: นักอ่านส่วนใหญ่นิยมซื้อนิยายที่เป็นหนังสือปกอ่อน เนื่องจากมีราคาไม่แพงจนเกินไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกที่ทำด้วยกระดาษอย่างอ่อน
หนังสือปกอ่อน[N] softcover book, See also: pocketbook, papercover, Ant. หนังสือปกแข็ง, Example: นักอ่านส่วนใหญ่นิยมซื้อนิยายที่เป็นหนังสือปกอ่อน เนื่องจากมีราคาไม่แพงจนเกินไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกที่ทำด้วยกระดาษอย่างอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap prajam krapao) EN: pocket edition   FR: édition de poche [f]
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kānkhā) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket   
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital   FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche
ก้นกระเป๋า[n. exp.] (kon krapao) EN: bottom of a pocket   
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: pocket   FR: poche [f]
กระเป๋ากางเกง[n. exp.] (krapao kāngkēng) EN: pocket   FR: poche (de pantalon) [f]
กระเป๋าเสื้อ[n.] (krapao seūa) EN: pocket   FR: poche [f]
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POCKET P AA1 K AH0 T
POCKETS P AA1 K AH0 T S
POCKETED P AA1 K AH0 T IH0 D
POCKETFUL P AA1 K AH0 T F UH2 L
POCKETING P AA1 K AH0 T IH0 NG
POCKETBOOK P AA1 K AH0 T B UH2 K
POCKETBOOKS P AA1 K AH0 T B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pocket (v) pˈɒkɪt (p o1 k i t)
pockets (v) pˈɒkɪts (p o1 k i t s)
pocketed (v) pˈɒkɪtɪd (p o1 k i t i d)
pocketful (n) pˈɒkɪtful (p o1 k i t f u l)
pocketing (v) pˈɒkɪtɪŋ (p o1 k i t i ng)
pocketfuls (n) pˈɒkɪtfulz (p o1 k i t f u l z)
pocket-book (n) pˈɒkɪt-buk (p o1 k i t - b u k)
pocket-books (n) pˈɒkɪt-buks (p o1 k i t - b u k s)
pocket-knife (n) pˈɒkɪt-naɪf (p o1 k i t - n ai f)
pocket-money (n) pˈɒkɪt-mʌniː (p o1 k i t - m uh n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] pocket, #6,629 [Add to Longdo]
袖珍[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, ] pocket, #30,592 [Add to Longdo]
零用钱[líng yòng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] pocket money, #38,515 [Add to Longdo]
怀表[huái biǎo, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧㄠˇ, 怀 / ] pocket watch, #59,913 [Add to Longdo]
衣袋[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] pocket [Add to Longdo]
袖珍辞典[xiù zhēn cí diǎn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] pocket dictionary [Add to Longdo]
袖珍音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] pocket stereo; walkman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwörterbuch {n} | Handwörterbücher {pl}pocket dictionary | pocket dictionaries [Add to Longdo]
Meterstab {m}pocket rule [Add to Longdo]
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket [Add to Longdo]
Taschenausgabe {f}pocket book edition [Add to Longdo]
Taschenbuch {n}pocket book; pocketbook [Add to Longdo]
Taschenfeuerzeug {n}pocket lighter; lighter [Add to Longdo]
Taschenformat {n}pocket size [Add to Longdo]
Taschengeld {n} | etw. von seinem Taschengeld kaufenpocket money | to by sth. with one's pocket money [Add to Longdo]
Taschenkamm {m}pocket comb [Add to Longdo]
Taschenlampe {f}pocket lamp [Add to Longdo]
Taschenmesser {n} | Taschenmesser {pl}pocket knife; pocketknife | pocket knives; pocketknives [Add to Longdo]
Taschenrechner {m}pocket calculator; hand calculator [Add to Longdo]
Taschenuhr {f}pocket watch [Add to Longdo]
Taschenluftdruckprüfer {m}pocket pressure gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
ちょろまかす[, choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アウトポケット[, autopoketto] (n) outpocket [Add to Longdo]
ウオッチポケット[, uocchipoketto] (n) watch pocket [Add to Longdo]
エアポケット[, eapoketto] (n) air pocket [Add to Longdo]
サイドポケット[, saidopoketto] (n) side pocket [Add to Longdo]
チェンジポケット[, chienjipoketto] (n) changepocket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
ポケット[ぽけっと, poketto] pocket [Add to Longdo]
ポケットコンピュータ[ぽけっとこんぴゅーた, pokettokonpyu-ta] pocket computer [Add to Longdo]
ポケットコンピューター[ぽけっとこんぴゅーたー, pokettokonpyu-ta-] pocket computer [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pocket \Pock"et\, n.
   Any hollow place suggestive of a pocket in form or use;
   specif.:
   (a) A bin for strong coal, grain, etc.
   (b) A socket for receiving the foot of a post, stake, etc.
   (c) A bright on a lee shore.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pocket \Pock"et\ (p[o^]k"[e^]t), n. [OE. poket, Prov. F. & OF.
   poquette, F. pochette, dim. fr. poque, pouque, F. poche;
   probably of Teutonic origin. See {Poke} a pocket, and cf.
   {Poach} to cook eggs, to plunder, and {Pouch}.]
   1. A bag or pouch; especially; a small bag inserted in a
    garment for carrying small articles, particularly money;
    hence, figuratively, money; wealth.
    [1913 Webster]
 
   2. One of several bags attached to a billiard table, into
    which the balls are driven.
    [1913 Webster]
 
   3. A large bag or sack used in packing various articles, as
    ginger, hops, cowries, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the wool or hop trade, the pocket contains half a
      sack, or about 168 Ibs.; but it is a variable quantity,
      the articles being sold by actual weight.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A hole or space covered by a movable piece of
    board, as in a floor, boxing, partitions, or the like.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining.)
    (a) A cavity in a rock containing a nugget of gold, or
      other mineral; a small body of ore contained in such a
      cavity.
    (b) A hole containing water.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat.) A strip of canvas, sewn upon a sail so that a
    batten or a light spar can placed in the interspace.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) Same as {Pouch}.
    [1913 Webster]
 
   8. Any hollow place suggestive of a pocket in form or use;
    specif.:
    (a) A bin for storing coal, grain, etc.
    (b) A socket for receiving the foot of a post, stake, etc.
    (c) A bight on a lee shore.
    (d) a small cavity in the body, especially one abnormally
      filled with a fluid; as, a pocket of pus.
    (e) (Dentistry) a small space between a tooth and the
      adjoining gum, formed by an abnormal separation of the
      gum from the tooth.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   9. An isolated group or area which has properties in contrast
    to the surrounding area; as, a pocket of poverty in an
    affluent region; pockets of resistance in a conquered
    territory; a pocket of unemployment in a booming ecomony.
    [PJC]
 
   10. (Football) The area from which a quarterback throws a
     pass, behind the line of scrimmage, delineated by the
     defensive players of his own team who protect him from
     attacking opponents; as, he had ample time in the pocket
     to choose an open receiver.
     [PJC]
 
   11. (Baseball) The part of a baseball glove covering the palm
     of the wearer's hand.
     [PJC]
 
   12. (Bowling) the space between the head pin and one of the
     pins in the second row, considered as the optimal point
     at which to aim the bowling ball in order to get a
     strike.
     [PJC]
 
   Note: Pocket is often used adjectively in the sense of small,
      or in the formation of compound words usually of
      obvious signification; as, pocket knife, pocket comb,
      pocket compass, pocket edition, pocket handkerchief,
      pocket money, pocket picking, or pocket-picking, etc.
      [1913 Webster]
 
   {deep pocket} or
 
   {deep pockets}, wealth or substantial financial assets.
 
   Note: Used esp. in legal actions, where plaintiffs desire to
      find a defendant with "deep pockets", so as to be able
      to actually obtain the sum of damages which may be
      judged due to him. This contrasts with a
      "judgment-proof" defendant, one who has neither assets
      nor insurance, and against whom a judgment for monetary
      damages would be uncollectable and worthless. 
 
   {Out of pocket}. See under {Out}, prep.
 
   {Pocket borough}, a borough "owned" by some person. See under
    {Borough}. [Eng.]
 
   {Pocket gopher} (Zool.), any one of several species of
    American rodents of the genera {Geomys}, and {Thomomys},
    family {Geomyd[ae]}. They have large external cheek
    pouches, and are fossorial in their habits. they inhabit
    North America, from the Mississippi Valley west to the
    Pacific. Called also {pouched gopher}.
 
   {Pocket mouse} (Zool.), any species of American mice of the
    family {Saccomyid[ae]}. They have external cheek pouches.
    Some of them are adapted for leaping (genus {Dipadomys}),
    and are called {kangaroo mice}. They are native of the
    Southwestern United States, Mexico, etc.
 
   {Pocket piece}, a piece of money kept in the pocket and not
    spent.
 
   {Pocket pistol}, a pistol to be carried in the pocket.
 
   {Pocket sheriff} (Eng. Law), a sheriff appointed by the sole
    authority of the crown, without a nomination by the judges
    in the exchequer. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pocket \Pock"et\, v. t. [imp. & p. p. {Pocketed}; p. pr. & vb.
   n. {Pocketing}.]
   1. To put, or conceal, in the pocket; as, to pocket the
    change.
    [1913 Webster]
 
       He would pocket the expense of the license.
                          --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. To take clandestinely or fraudulently.
    [1913 Webster]
 
       He pocketed pay in the names of men who had long
       been dead.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To pocket a ball} (Billiards), to drive a ball into a pocket
    of the table.
 
   {To pocket an insult}, {affront}, etc., to receive an affront
    without open resentment, or without seeking redress. "I
    must pocket up these wrongs." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pocket
   n 1: a small pouch inside a garment for carrying small articles
   2: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of air"
     [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}]
   3: a supply of money; "they dipped into the taxpayers' pockets"
   4: (bowling) the space between the headpin and the pins behind
     it on the right or left; "the ball hit the pocket and gave
     him a perfect strike"
   5: a hollow concave shape made by removing something [syn:
     {scoop}, {pocket}]
   6: a local region of low pressure or descending air that causes
     a plane to lose height suddenly [syn: {air pocket}, {pocket},
     {air hole}]
   7: a small isolated group of people; "they were concentrated in
     pockets inside the city"; "the battle was won except for
     cleaning up pockets of resistance"
   8: (anatomy) saclike structure in any of various animals (as a
     marsupial or gopher or pelican) [syn: {pouch}, {pocket}]
   9: an opening at the corner or on the side of a billiard table
     into which billiard balls are struck
   v 1: put in one's pocket; "He pocketed the change"
   2: take unlawfully [syn: {pocket}, {bag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top