ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aces*

EY1 S AH0 Z   
437 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aces, -aces-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go places[IDM] มีอนาคตรุ่งเรือง (คำไม่เป็นทางการ)
spaceship[N] ยานอวกาศ, Syn. spacecraft
spacesuit[N] ชุดอวกาศ
airs and graces[IDM] มีมาดดี
show one's paces[IDM] แสดงความสามารถ
kick over the traces[IDM] ต้องการอิสรภาพ, See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acesodyneสารบรรเทาความปวด
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,

English-Thai: Nontri Dictionary
braces(n) สายโยงกางเกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand with menacesเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
User interfaces (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
Central placesสถานที่ศูนย์กลาง [TU Subject Heading]
Computer interfacesตัวเชื่อมประสานกับคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Electric furnacesเตาหลอมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Furnacesเตาหลอม [TU Subject Heading]
Graphical user interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Marketplacesสถานที่ซื้อขาย [TU Subject Heading]
Necklacesสร้อยคอ [TU Subject Heading]
Open spacesพื้นที่เปิดโล่ง [TU Subject Heading]
Palacesวัง [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Public spacesพื้นที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
Surfacesพื้นผิว [TU Subject Heading]
User interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร) [TU Subject Heading]
Vector spacesปริภูมิเวกเตอร์ [TU Subject Heading]
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]
Braces, Ischial Weight-Bearingกายอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักที่กระดูกก้น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Braces, Kneeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่า [การแพทย์]
Braces, Knee Molded Leatherกายอุปกรณ์เสริมเข่าที่ทำด้วยหนัง [การแพทย์]
Braces, Knee, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Knightกายอุปกรณ์เสริมพยุงหลังแบบไนท์ [การแพทย์]
Braces, Knight-Taylorกายอุปกรณ์พยุงหลังแบบไนท์-เทเลอร์ [การแพทย์]
Braces, Knock Kneeกายอุปกรณ์เสริมรักษาขาฉิ่ง [การแพทย์]
Braces, Leg, Shortเบรสขา [การแพทย์]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Braces, Spinalเบรสของลำตัว [การแพทย์]
Facial Grimacesแสดงสีหน้า [การแพทย์]
Furnacesเตาหลอม,เตาเผา [การแพทย์]
Furnaces, Blastเตาถลุงที่ใช้ความร้อนสูง,เตาหลอมที่มีลมเป่า [การแพทย์]
Furnaces, Muffleเตาเผาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้า,เตาเผาอุณหภูมิสูง [การแพทย์]
Infrahepatic Spacesบริเวณใต้ตับ [การแพทย์]
Interneural Spacesช่องว่างระหว่างเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Minute Tracesเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ The Great Dictator (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
Are their faces really different from our own?หน้าตาพวกเค้า จะแตกต่างจากเราหรือไม่? Night and Fog (1956)
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
You can say that again. The kids who crawl out of these places are real trash.คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง เด็กที่คลานออกมาจากสถานที่เหล่านี้เป็นถังขยะจริง 12 Angry Men (1957)
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด The Old Man and the Sea (1958)
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก? The Old Man and the Sea (1958)
- Well, I gotta wear two faces too.- อืมมมม - ดีฉันต้องสวมใส่สองใบหน้ามากเกินไป The Ugly American (1963)
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง Help! (1965)
- Is it green, the earth in America? - In some places it's brown.ในบางสถานที่มันคือสีน้ำตาล, คุณรู้ ว่า Help! (1965)
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน? Help! (1965)
I'm going to walk a few paces backwards.ฉันจะเดินไปไม่กี่ก้าวถอยหลัง How I Won the War (1967)
Like shoelaces, seeing as they're tight.เช่นเชือกผูกรองเท้าเห็นที่มัน กำลังแน่น How I Won the War (1967)
Me too, and all with the same faces.ฉันด้วยและทั้งหมดที่มีใบหน้า เหมือนกัน พวกเขาทุกคนมองเหมือนกัน กับฉัน How I Won the War (1967)
- It's quite uncanny, your faces...มันแปลกมากใบหน้าของคุณ Yellow Submarine (1968)
Spaceship, Ape City, subway...ยานอวกาศ... เมีองวานร - ทางรถใต้ดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
-What's with all the new faces?- มีอะไรกับทุกใบหน้าใหม่ได้หรือไม่ The Godfather (1972)
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want to see your faces.ฉันต้องการเห็นใบหน้าของคุณชัดๆ The Blues Brothers (1980)
You taught him how to get out of places like that cave.คุณสอนให้เขาออกไปจากสถานที่เช่นถ้ำนั้น First Blood (1982)
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน, Idemo dalje (1982)
They are perfect even when carried for six decimal places.มันจะเหมาะแม้ในขณะที่ ดำเนินการเป็นเวลาหกตำแหน่ง ทศนิยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
You see, John... we haven't changed places.คุณจะเห็นจอห์น ... เรายังไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ นี้ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Aha-ha, three aces.aha ฮาสามเอซ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You'll find your names beside your places.ที่นั่งของพวกคุณ จะมีชื่อของคุณกำกับอยู่ Clue (1985)
Come on, you dick faces!มาเลย ไอ้ส้นตีน! Day of the Dead (1985)
Fumes and furnaces!บ้าที่สุดเลย! Return to Oz (1985)
I wish I could be in both places at the same time.ฉันอยากอยู่ทั้งสองที่ พร้อมๆกัน Return to Oz (1985)
Then we say we're going over to the drag races the next day.แล้วเราก็บอกต่อไปว่า เราแข่งขันกันข้ามคืนเลย Stand by Me (1986)
But if we do find that kid's body over in South Harlow, they'll know we didn't go to the drag races.แต่ถ้าเราพบศพเด็กนั่นก่อน ที่เซ้าท์ฮาร์โลว พวกเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้ไปแข่งขันข้ามคืน เราจะโดนเฆี่ยน Stand by Me (1986)
The dogfaces rested easy in the knowledge that Corporal Teddy Duchampเหล่าด็อกเฟส พักอย่างสบาย ด้วยตระหนักดีว่า คอร์ปอรัล เท็ดดี้ ดูแชมป์ Stand by Me (1986)
As time went on we saw less and less of Teddy and Vern until eventually they became just two more faces in the halls.เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นเท็ดดี้ กับเวิร์น น้อยลง น้อยลง จนในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพียงสอง ใบหน้าที่โผล่เข้ามาในห้องประชุม Stand by Me (1986)
They're microchip hovercraft. They're spaceships.มันเป็นยานอวกาศ *batteries not included (1987)
Spaceships? Sure, from a very small planet.จากดาวเคราะห์ดวงเล็ก เล็กมาก ๆ *batteries not included (1987)
Your boyfriend. Hector. He's a musician, so he travels around a lot, different places.เฮ็คเตอร์ เขาเป็นนักดนตรี เลยได้เดินทางเยอะ ไปซะทั่วเลย *batteries not included (1987)
It's the same at all these places. Some ass in the woods, but no conversation.มันก็เหมือนกันทุกที่แหละ คนเจอกันในป่า แต่ห้ามคุยกัน Dirty Dancing (1987)
No. I tried out different times and places but none of them ever seemed right.เปล่า, ฉันไปหลายสถานที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ไม่เคยมีที่ไหนเหมือนที่นี่เลย Mannequin (1987)
You get something in such places.คุณบาดเจ็บนี่นา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Could someone do me a big favor and trade places with me tonight?คืนนี้ใครแลกคิวกับฉันได้มั้ย Punchline (1988)
"Nobody wants to see unhappy places."ไม่มีใครอยากเห็น ที่ที่ไม่มีความสุข... Punchline (1988)
"Nobody wants to see sad places. "People want to see beautiful places....หรือที่เศร้า เขาต้องการเห็นที่สวยๆ Punchline (1988)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
In some places, they'll find you a day job ... so you can play ball nights and weekends.บางแห่ง เขายังหางานกลางวัน ให้คุณทำด้วยซ้ำ คุณจะได้เล่นได้ทั้งตอนกลางคืน และสุดสัปดาห์ Field of Dreams (1989)
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง Field of Dreams (1989)
Open spaces are good.พื้นที่เปิดโล่งเป็นสิ่งที่ดี The Russia House (1990)
How many such surfaces can you see in this room?วิธีการหลายพื้นผิวเช่นคุณสามารถมองเห็นในห้องนี้? The Russia House (1990)
He has proposed three places and three times.เขาได้เสนอสามสถานที่และสามครั้ง The Russia House (1990)
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acesWhat kind of places would you like to see?
acesOf all the places I've been, Alaska is the most beautiful.
acesThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
acesIt rains in some places.
acesOf all places to meet you!
acesOooh, get a move on. We'll end up late! Come on, I'll tie your shoelaces for you.
acesAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
acesMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
acesThat there are various conflicts, frictions, within the races of man is a point made clear within this book as well.
acesKyoto has many places to see.
acesI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
acesAnimals live in many places and in great numbers, too.
acesYou can't be at two places at once.
acesI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
acesThe strong easterly wind lashed at our faces.
acesThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
acesThere are few places downtown for parking, which is a serious problem.
acesThere are a lot of places to see around here.
acesNew York is sometimes referred to as the melting pot of races.
acesThere are many different races in the world.
acesThe spaceship is out of orbit around the moon.
acesMr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki.
acesThere are a number of places to see in this city.
acesThis is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.
acesI just lost at the races so I'm flat broke.
acesI broke my leg in two places during a skiing mishap.
acesMy daughter has braces.
acesThe state faces a financial crisis.
acesIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
acesPlease refrain from smoking in public places.
acesMy shoelaces came undone
acesOur hotel faces the coast.
acesI think I need braces.
acesI ran across her in Mongolia, of all places.
acesMany races live together in the United States.
acesThere are many places to visit in Kyoto.
acesHarajuku is one of the hottest places in Tokyo.
acesJapan faces the Pacific on the east.
acesThis dance club is really going places.
acesMy house faces a busy street.
acesElectric wires were broken in many places from the heavy snowfall.
acesWe visited places of historic interest.
acesMy room faces the garden.
acesCuzco is one of the most interesting places in the world.
acesWhat places does that tour visit?
acesNobody knows exactly how many races make up the population of the United States.
acesI think that there are many places to see there.
acesThere are few places to park around here.
acesGive me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.
acesHe has been to many places.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวพิมพ์[N] types, See also: type faces
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
ผิวขาว[N] white races, See also: white man/woman, Example: พวกผิวขาวมีจำนวนมากเป็นสามเท่าของพวกนิโกร, Thai definition: ผิวกายสีขาว
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
องค์[N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยาน[N] spaceship, See also: spacecraft, Syn. ยานอวกาศ, Example: เชื้อเพลิงใหม่ถูกนำมาใช้กับยานลำแรกที่จะไปเหยียบดาวอังคาร, Thai definition: พาหนะที่เป็นเครื่องนำไปในอวกาศ เป็นต้น
แยกย้าย[V] move to different places, See also: go their several ways, Ant. รวมกัน, รวมตัว, Example: เมื่อเสร็จงาน ทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านของตน, Thai definition: แยกและย้ายไปคนละทาง
จตุรภูมิ[N] Four Places, Thai definition: ภูมิ 4 คือ 1. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ 2. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 3. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 4. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพ้นจากโลก
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ต่างเมือง[N] foreign (/strange) land, See also: foreign country, other places, other part of the country, nonlocal, Ant. ในประเทศ, Example: ในอดีตพ่อค้าต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยตัวเอง, Thai definition: เมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองที่ตนอาศัยอยู่
ที่[CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
กามภพ[N] places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count unit: ภพ, Thai definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
จัตุรมุข[N] tetrahedron, See also: solid with four faces, Example: ประตูวังแห่งนี้ทำออกมาเป็นประตูโค้งแหลม มีหน้าจั่วเป็นกระจังปูนปั้น โดยทำหลังคาเป็นจัตุรมุข, Thai definition: สถานที่ก่อสร้างมี 4 มุข
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว
ทุกพาย[ADV] everywhere, See also: in every place, in all places, all over, Syn. ทุกแห่ง
ทุกหน[ADV] every place, See also: here and there, all over, all around, at all points, in all places, Syn. ทุกแห่ง
ทุกหัวระแหง[N] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง
ทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกหย่อมหญ้า, ทุกหัวระแหง, Example: ตำรวจออกตรวจตราหมดทุกแห่ง
แม่เตาไฟ[N] fire-place with frame, See also: frame for portable fire-places, Example: คนในสมัยก่อนสอนว่าห้ามข้ามแม่เตาไฟ, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบกรุดินสำหรับตั้งเตาไฟ
เว้นระยะ[V] space (out), See also: put spaces between, Example: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว
เว้นระยะ[V] space (out), See also: put spaces between, Example: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
จตุรภูมิ[X] (jaturaphum) EN: Four Places   
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
นมัสการ[X] (namasakān) EN: pray ; pay respects ; salute   FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak røngthāo) EN: undo shoelaces   FR: délacer ses chaussures
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham nai chǿngwāng) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces   
เว้นระยะ[v. exp.] (wen raya) EN: space (out) ; put spaces between   FR: espacer ; éloigner
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }
แยกย้าย[v.] (yaēkyāi) EN: move to different places ; go their several ways   
ยานอวกาศ[n. exp.] (yān akāt) EN: spaceship   
ยานอวกาศ[n. exp.] (yān awakāt) EN: spacecraft ; spaceship   FR: vaisseau spatial [m] ; engin spatial [m]
ย้อนรอย[v. exp.] (yøn røi) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step   FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
ACES    EY1 S AH0 Z
RACES    R EY1 S AH0 Z
PACES    P EY1 S AH0 Z
LACES    L EY1 S AH0 Z
FACES    F EY1 S AH0 Z
PLACES    P L EY1 S AH0 Z
SPACES    S P EY1 S AH0 Z
GRACES    G R EY1 S AH0 Z
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
TRACES    T R EY1 S AH0 Z
PALACES    P AE1 L AH0 S AH0 Z
REPLACES    R AH0 P L EY1 S AH0 Z
OUTPACES    AW1 T P EY2 S AH0 Z
SURFACES    S ER1 F AH0 S AH0 Z
EMBRACES    EH0 M B R EY1 S AH0 Z
TERRACES    T EH1 R AH0 S AH0 Z
FURNACES    F ER1 N AH0 S AH0 Z
GRIMACES    G R IH1 M AH0 S AH0 Z
NECKLACES    N EH1 K L AH0 S AH0 Z
TYPEFACES    T AY1 P F EY2 S AH0 Z
SHOELACES    SH UW1 L EY2 S AH0 Z
SPACESUIT    S P EY1 S UW2 T
DISPLACES    D IH2 S P L EY1 S AH0 Z
SPACESHIP    S P EY1 S SH IH2 P
SPACESUITS    S P EY1 S UW2 T S
SPACESHIPS    S P EY1 S SH IH2 P S
FIREPLACES    F AY1 ER0 P L EY2 S AH0 Z
PACESETTER    P EY1 S EH2 T ER0
INTERFACES    IH1 N ER0 F EY2 S AH0 Z
INTERFACES    IH1 N T ER0 F EY2 S AH0 Z
FIREPLACES    F AY1 R P L EY2 S AH0 Z
WORKPLACES    W ER1 K P L EY2 S AH0 Z
MARKETPLACES    M AA1 R K AH0 T P L EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aces    (n) ˈɛɪsɪz (ei1 s i z)
faces    (v) fˈɛɪsɪz (f ei1 s i z)
laces    (v) lˈɛɪsɪz (l ei1 s i z)
maces    (n) mˈɛɪsɪz (m ei1 s i z)
paces    (v) pˈɛɪsɪz (p ei1 s i z)
races    (v) rˈɛɪsɪz (r ei1 s i z)
braces    (v) brˈɛɪsɪz (b r ei1 s i z)
graces    (v) grˈɛɪsɪz (g r ei1 s i z)
places    (v) plˈɛɪsɪz (p l ei1 s i z)
spaces    (v) spˈɛɪsɪz (s p ei1 s i z)
traces    (v) trˈɛɪsɪz (t r ei1 s i z)
defaces    (v) dˈɪfˈɛɪsɪz (d i1 f ei1 s i z)
effaces    (v) ˈɪfˈɛɪsɪz (i1 f ei1 s i z)
menaces    (v) mˈɛnəsɪz (m e1 n @ s i z)
palaces    (n) pˈælɪsɪz (p a1 l i s i z)
refaces    (v) rˌiːfˈɛɪsɪz (r ii2 f ei1 s i z)
solaces    (v) sˈɒlɪsɪz (s o1 l i s i z)
embraces    (v) ˈɪmbrˈɛɪsɪz (i1 m b r ei1 s i z)
furnaces    (n) fˈɜːʴnɪsɪz (f @@1 n i s i z)
grimaces    (v) grˈɪmˈɛɪsɪz (g r i1 m ei1 s i z)
outfaces    (v) ˌautfˈɛɪsɪz (au2 t f ei1 s i z)
pinnaces    (n) pˈɪnɪsɪz (p i1 n i s i z)
prefaces    (v) prˈɛfɪsɪz (p r e1 f i s i z)
replaces    (v) rˈɪplˈɛɪsɪz (r i1 p l ei1 s i z)
retraces    (v) rˈiːtrˈɛɪsɪz (r ii1 t r ei1 s i z)
surfaces    (v) sˈɜːʴfɪsɪz (s @@1 f i s i z)
terraces    (v) tˈɛrəsɪz (t e1 r @ s i z)
bootlaces    (n) bˈuːtlɛɪsɪz (b uu1 t l ei s i z)
carapaces    (n) kˈærəpɛɪsɪz (k a1 r @ p ei s i z)
coalfaces    (n) kˈoulfɛɪsɪz (k ou1 l f ei s i z)
disgraces    (v) dˈɪsgrˈɛɪsɪz (d i1 s g r ei1 s i z)
displaces    (v) dˈɪsplˈɛɪsɪz (d i1 s p l ei1 s i z)
millraces    (n) mˈɪlrɛɪsɪz (m i1 l r ei s i z)
misplaces    (v) mˌɪsplˈɛɪsɪz (m i2 s p l ei1 s i z)
necklaces    (n) nˈɛkləsɪz (n e1 k l @ s i z)
palefaces    (n) pˈɛɪlfɛɪsɪz (p ei1 l f ei s i z)
populaces    (n) pˈɒpjuləsɪz (p o1 p y u l @ s i z)
shoelaces    (n) ʃˈuːlɛɪsɪz (sh uu1 l ei s i z)
spaceship    (n) spˈɛɪs-ʃɪp (s p ei1 s - sh i p)
spacesuit    (n) spˈɛɪs-suːt (s p ei1 s - s uu t)
typefaces    (n) tˈaɪpfɛɪsɪz (t ai1 p f ei s i z)
backspaces    (v) bˈækspɛɪsɪz (b a1 k s p ei s i z)
boat-races    (n) bˈout-rɛɪsɪz (b ou1 t - r ei s i z)
fireplaces    (n) fˈaɪəplɛɪsɪz (f ai1 @ p l ei s i z)
foot-races    (n) fˈut-rɛɪsɪz (f u1 t - r ei s i z)
horseraces    (n) hˈɔːsrɛɪsɪz (h oo1 s r ei s i z)
interfaces    (n) ˈɪntəfɛɪsɪz (i1 n t @ f ei s i z)
interlaces    (v) ˌɪntəlˈɛɪsɪz (i2 n t @ l ei1 s i z)
pacesetter    (n) pˈɛɪs-sɛtər (p ei1 s - s e t @ r)
resurfaces    (v) rˌiːsˈɜːʴfɪsɪz (r ii2 s @@1 f i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc, #410 [Add to Longdo]
收购[shōu gòu, ㄕㄡ ㄍㄡˋ, / ] to purchase (from various places); to acquire (a company), #1,558 [Add to Longdo]
到处[dào chù, ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] in all places; everywhere, #3,457 [Add to Longdo]
青睐[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb, #6,549 [Add to Longdo]
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] airship; spaceship, #6,626 [Add to Longdo]
[hén, ㄏㄣˊ, ] scar; traces, #8,208 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic, #10,674 [Add to Longdo]
开阔[kāi kuò, ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, / ] wide; open (spaces); to open up, #10,866 [Add to Longdo]
上交[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places, #13,593 [Add to Longdo]
新陈代谢[xīn chén dài xiè, ㄒㄧㄣ ㄔㄣˊ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] (biol.) metabolism; (saying) the new replaces the old, #13,633 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka, #13,874 [Add to Longdo]
古迹[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] places of historic interest; historical sites, #19,925 [Add to Longdo]
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, / ] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter, #20,087 [Add to Longdo]
琉璃[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, ] glazed tile (used on roof of palaces), #21,700 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion, #21,909 [Add to Longdo]
天边[tiān biān, ㄊㄧㄢ ㄅㄧㄢ, / ] horizon; ends of the earth; remotest places, #22,137 [Add to Longdo]
调换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / 調] to exchange; to change places; to swap, #22,331 [Add to Longdo]
抹杀[mǒ shā, ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to erase; to cover traces; to obliterate evidence; to expunge; to blot out; to suppress, #28,195 [Add to Longdo]
蛛丝马迹[zhū sī mǎ jì, ㄓㄨ ㄙ ㄇㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. spider's thread and horse track; tiny hints (of a secret); traces; clue, #30,472 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] fins; supporting surfaces, #34,377 [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack), #35,184 [Add to Longdo]
早操[zǎo cāo, ㄗㄠˇ ㄘㄠ, ] morning exercises (physical exercises commonly performed en masse at schools and workplaces in East Asian countries), #41,094 [Add to Longdo]
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, ] once familiar places; former haunts, #47,202 [Add to Longdo]
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny, #47,826 [Add to Longdo]
太空船[tài kōng chuán, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄔㄨㄢˊ, ] spaceship, #51,163 [Add to Longdo]
远走高飞[yuǎn zǒu gāo fēi, ㄩㄢˇ ㄗㄡˇ ㄍㄠ ㄈㄟ, / ] to go far; to escape to faraway places, #51,520 [Add to Longdo]
对调[duì diào, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to swap places; to exchange roles, #54,387 [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist, #59,795 [Add to Longdo]
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs), #62,524 [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back, #63,910 [Add to Longdo]
留空[liú kōng, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄨㄥ, ] leave blank spaces in writing, #66,247 [Add to Longdo]
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap, #67,561 [Add to Longdo]
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, / ] once familiar places; former haunts, #72,174 [Add to Longdo]
青眼[qīng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄧㄢˇ, ] to make firm eye contact with sb; fig. to favor; to respect; good graces; to think highly of sb, #80,718 [Add to Longdo]
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] colored races, #85,561 [Add to Longdo]
敛迹[liǎn jì, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to refrain; to give up evil (temporarily); to cover one's traces; to lie low; to retire (from view), #143,300 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles, #183,174 [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { }, #258,315 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces), #285,621 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] tie up (laces), #492,889 [Add to Longdo]
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] enneahedron (solid figure having nine plane faces) [Add to Longdo]
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
垫平[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] to level (surfaces) [Add to Longdo]
太空服[tài kōng fú, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] spacesuit [Add to Longdo]
宇航服[yǔ háng fú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄈㄨˊ, ] spacesuit [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
对幺[duì yāo, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄠ, / ] pair of aces (in dominoes); double one [Add to Longdo]
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmut {f}graces [Add to Longdo]
Arbeitsraum {m} | Arbeitsräume {pl}workspace; working room; working area | workspaces [Add to Longdo]
Ass {n}; As {n} [alt]; Eins {f} auf dem Würfel | Asse {pl} | Herzass {n}ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Dezimalstelle {f} | Dezimalstellen {pl}decimal place | decimal places [Add to Longdo]
Faxe {f}; Grimasse {f} | Faxen {pl}; Grimassen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
Feuerstelle {f} | Feuerstellen {pl}fireplace | fireplaces [Add to Longdo]
Fratze {f} | Fratzen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
Freiformflächen {pl}free formed surfaces [Add to Longdo]
Gesicht {n} | Gesichter {pl} | im Gesicht | sein wahres Gesicht zeigen | Gesichter schneiden | ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetterface | faces | facial | to show one's true colours (colors) | to make faces | a face as long as a fiddle [Add to Longdo]
Grünanlage {f}; Grünfläche {f} | Grünanlagen {pl}green; green area | green spaces [Add to Longdo]
Halskette {f}; Halsband {n} | Halsketten {pl}necklace | necklaces [Add to Longdo]
Halteplatz {m} | Halteplätze {pl}stopping place | stopping places [Add to Longdo]
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.] [Add to Longdo]
Hosenträgerklipp {m}braces clip [Add to Longdo]
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
Kindergesicht {n} | Kindergesichter {pl}baby face | baby faces [Add to Longdo]
(geschweifte) Klammer {f} | Klammern {pl}brace | braces [Add to Longdo]
Kochplatte {f} | Kochplatten {pl}hot place | hot places [Add to Longdo]
Leerfeld {n}; Zwischenraum {m} | Leerfelder {pl}; Zwischenräume {pl}space | spaces [Add to Longdo]
Muskatblüte {f} | Muskatblüten {pl}mace | maces [Add to Longdo]
Oberfläche {f}; Außenfläche {f} | Oberflächen {pl}; Außenflächen {pl} | glatte Oberfläche; glatte Außenfläche | geraute Oberflächesurface | surfaces | smooth surface; flat surface | buffed surface [Add to Longdo]
Ort {m} | Orte {pl}place | places [Add to Longdo]
Passgänger {m}pacesetter [Add to Longdo]
Rasse {f}; Menschenschlag {m} | Rassen {pl}; Menschenschläge {pl}race | races [Add to Longdo]
Raumschiff {n} (bemannt)spaceship [Add to Longdo]
Schauplatz {m} | Schauplätze {pl}showplace | showplaces [Add to Longdo]
Schiffsraum {m} | Schiffsräume {pl}shipping space | shipping spaces [Add to Longdo]
Schmelzofen {m} | Schmelzöfen {pl}melting furnace | melting furnaces [Add to Longdo]
Schnittstelle {f}; Nahtstelle {f}; Verbindung {f} | Schnittstellen {pl} | Schnittstelle für parallel arbeitenden Drucker [comp.]interface | interfaces | Centronics interface [Add to Longdo]
Schnürsenkel {m}; Schuhband {n} | Schnürsenkel {pl}; Schuhbänder {pl}shoe lace; shoelace | shoelaces [Add to Longdo]
Schnürsenkel {m} | Schnürsenkel {pl}boot lace; bootlace | bootlaces [Add to Longdo]
Schriftart {f}; Schrift {f} | Schriftarten {pl}typeface; font; type | typefaces; fonts; types [Add to Longdo]
Schriftbild {n} | Schriftbilder {pl}type face | type faces [Add to Longdo]
Schwemme {f} | Schwemmen {pl}watering place | watering places [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}trace | traces [Add to Longdo]
Starallüren {pl}airs and graces [Add to Longdo]
über die Stränge schlagento kick over the traces [Add to Longdo]
Taugenichts {m} | Taugenichtse {pl}scapegrace | scapegraces [Add to Longdo]
Terrasse {f} | Terrassen {pl}terrace | terraces [Add to Longdo]
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]
Wasserfläche {f} | Wasserflächen {pl}surface of the water; water surface | surfaces of the water [Add to Longdo]
Wettlauf {m} | Wettläufe {pl}foot race; footrace | foot races [Add to Longdo]
Zahnlücke {f} | Zahnlücken {pl}gap (in one's teeth); tooth space | tooth spaces [Add to Longdo]
Zeitraum {m} | Zeiträume {pl} | ein angemessener Zeitraumspace of time; period of time | spaces of time | a reasonable time [Add to Longdo]
aufschnüren | aufschnürend | aufgeschnürt | schnürt auf | schnürte aufto unlace | unlacing | unlaced | unlaces | unlaced [Add to Longdo]
dreistellig {adj} | dreistelliger Dezimalbruchthree-digit; three-figure | number with three decimal places [Add to Longdo]
durchschreitetpaces [Add to Longdo]
ebene Flächenplane surfaces [Add to Longdo]
entstellen | entstellend | entstellt | entstelltto deface | defacing | defaced | defaces [Add to Longdo]
leitet einprefaces [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
スマイリーフェイス[, sumairi-feisu] (n) {comp} smiley faces [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
ペースメーカー(P);ペースメーカ[, pe-sume-ka-(P); pe-sume-ka] (n) (1) pacemaker; (2) pacesetter; (P) [Add to Longdo]
マロングラッセ[, marongurasse] (n) marrons glaces (fre [Add to Longdo]
ラテン民族[ラテンみんぞく, raten minzoku] (n) Latin peoples; Latin races [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker [Add to Longdo]
飲み回る;飲みまわる[のみまわる, nomimawaru] (v5r,vt) to go on a pub-crawl; to drink at a round of places [Add to Longdo]
宇宙船地球号[うちゅうせんちきゅうごう, uchuusenchikyuugou] (n) Spaceship Earth [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
外(P);他[ほか, hoka] (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [Add to Longdo]
各所[かくしょ, kakusho] (n,adj-no) each place; various places [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] (n,adj-no) every place; various places; (P) [Add to Longdo]
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P) [Add to Longdo]
響銅;胡銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
献花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
古今東西[ここんとうざい, kokontouzai] (n) all times and places; all ages and countries [Add to Longdo]
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart [Add to Longdo]
五明後日[ごあさって, goasatte] (n-adv,n-t) four days from now (five days in some places) [Add to Longdo]
向かって右[むかってみぎ, mukattemigi] (exp) on the right as one faces (it) [Add to Longdo]
向かって左[むかってひだり, mukattehidari] (exp) on the left as one faces (it); (P) [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P) [Add to Longdo]
甲骨文字[こうこつもじ, koukotsumoji] (n) (See 亀甲獣骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces [Add to Longdo]
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) [Add to Longdo]
坂東三十三所[ばんどうさんじゅうさんしょ, bandousanjuusansho] (n) (See 三十三所) 33 sacred places in the Kanto Region (which was previously known as Bandou) [Add to Longdo]
三冠馬[さんかんば, sankanba] (n) winner of Japan's three main horse races; (P) [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]
三面[さんめん, sanmen] (n) three sides; three faces; page three (of a newspaper) [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments [Add to Longdo]
歯列矯正器[しれつきょうせいき, shiretsukyouseiki] (n) (orthodontic) braces [Add to Longdo]
邪正一如[じゃしょういちにょ, jashouichinyo] (exp) Wrong and right are but two faces of the same coin [Add to Longdo]
[しょ, sho] (suf,ctr) counter for places [Add to Longdo]
所々(P);所所;処々;処処[ところどころ(所々;所所)(P);しょしょ, tokorodokoro ( tokorodokoro ; tokoro tokoro )(P); shosho] (n-adv,n-t) here and there; some parts (of something); several places; (P) [Add to Longdo]
所を替える[ところをかえる, tokorowokaeru] (exp,v1) to change sides; to change places [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] (n) {comp} number of decimal places [Add to Longdo]
場所もあろうに[ばしょもあろうに, bashomoarouni] (exp) of all places [Add to Longdo]
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom [Add to Longdo]
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces [Add to Longdo]
数ヶ所;数ケ所;数か所;数カ所;数箇所[すうかしょ, suukasho] (n) various places; several sources [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ace \Ace\ ([=a]s), n.; pl. {Aces} ([=a]"s[e^]z). [OE. as, F. as,
   fr. L. as, assis, unity, copper coin, the unit of coinage.
   Cf. {As}.]
   [1913 Webster]
   1. A unit; a single point or spot on a card or die; the card
    or die so marked; as, the ace of diamonds.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A very small quantity or degree; a particle; an
    atom; a jot.
    [1913 Webster]
 
       I 'll not wag an ace further.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sport) A single point won by a stroke, as in handball,
    rackets, etc.; in tennis, frequently, a point won by a
    service stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To bate an ace}, to make the least abatement. [Obs.]
 
   {Within an ace of}, very near; on the point of. --W. Irving.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACES
     APEC Cooperation for Earthquake Simulation (org., Australia,
 China, Japan, USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top