ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -收-, *收*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[收, shōu, ㄕㄡ] to collect, to gather, to harvest
Radical: Decomposition: 丩 (jiū ㄐㄧㄡ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 351

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shōu, ㄕㄡ, ] to receive; to accept; to collect; in care of (used on address line after name), #716 [Add to Longdo]
[shōu rù, ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] to take in; income; revenue, #704 [Add to Longdo]
[shōu gòu, ㄕㄡ ㄍㄡˋ, / ] to purchase (from various places); to acquire (a company), #1,558 [Add to Longdo]
[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ, ] receive, #1,653 [Add to Longdo]
[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]
[shōu fèi, ㄕㄡ ㄈㄟˋ, / ] fee; charge, #1,922 [Add to Longdo]
[xī shōu, ㄒㄧ ㄕㄡ, ] to absorb; to assimilate; to ingest, #2,550 [Add to Longdo]
[shōu cáng, ㄕㄡ ㄘㄤˊ, ] to keep; to collect, #2,961 [Add to Longdo]
[shuì shōu, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄡ, / ] taxation, #3,150 [Add to Longdo]
[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward, #3,185 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
milady the wolves would've got them all.[JA] いいえ, 男たちだけだったら今ごろみ~んな仲良く山犬の腹の中にまっていますよ. Princess Mononoke (1997)
Copy.[CN] - Serial Mom (1994)
Roger.[CN] - Battle of Britain (1969)
Copy[CN]  Double Tap (2000)
Here[CN]  Xiong xie (1981)
hospice?[CN] 容所 Fanfan (2003)
Yes.[CN]  Clear and Present Danger (1994)
Fucking.[CN]  The Fabulous Baker Boys (1989)
Roger.[CN]  Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
Copy.[CN]  Vertical Limit (2000)
Roger that.[CN]  Wing Commander (1999)
Roger.[CN]  Air Force One (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top