Search result for

seat

(122 entries)
(0.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seat-, *seat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seat[N] ที่นั่ง, See also: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า, Syn. chair, sofa, stool, bench, settle
seat[N] ก้นกางเกง
seat[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
seat[N] ตำแหน่ง
seat[N] ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital
seat[N] คฤหาสน์, See also: ทำเนียบ, วัง, Syn. residence, mansion
seat[VI] นั่ง, Syn. sit, settle, rest
seat[VT] จัดให้นั่ง, See also: จัดให้เข้าที่, Syn. place, locate, settle
seat[VT] มีที่นั่ง, See also: จุที่นั่ง, Syn. accommodate, contain
seat[VT] มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี), See also: มอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seat(ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์, Syn. location
seat beltn. เข็มขัดนีรภัยรัดตัวกับที่นั่งหยุดอย่างกะทันหัน., Syn. safety belt
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ,เหมือนกุหลาบ,ผ่องใส,สบายใจ,มีแวว,มีความหวัง
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ
seat(vt) มีที่นั่ง,นั่ง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก,ฝังแน่น,ฝังจิต
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seat of a warสมรภูมิแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seating planแผนผังที่นั่ง (ในโต๊ะอาหาร) [การทูต]
Seatsที่นั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it seems like someone's moved Serena's seat.ดูเหมือนว่าใครบางคนจะย้ายที่นั่งเซรีน่าค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Go find Serena's name card and put it on the correct seat.ช่วยหาชื่อเซรีน่าแล้วจัดที่เดิมให้เธอด้วยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
My name is Serena Van Der Woodsen, and someone else's name is on my seat.ฉันชื่อ เซรีน่า แวนเดอวู้ดเซ่น แต่มีชื่อคนอื่นบนที่นั่งฉันค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Your seating chart?ผังที่นั่งของคุณ? The Serena Also Rises (2008)
Great job ruining my seating chart.เธอทำได้เยี่ยมมาก เปลี่ยนผังของฉันซะเละไปหมด The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, this seating chart is weak.เอลานอร์คะ ผังที่นั่งนี้ยังดูไม่สมบูรณ์เลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my god. Those are total movie star seats.โอ้พระเจ้า นั่นมันที่สำหรับพวกซุปเปอร์สตาร์นะ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my god. Second row seats to your mother's show?โอ้พระเจ้า ที่นั่งดูโชว์งานของแม่เธอแถวที่สองหรอ The Serena Also Rises (2008)
Serena's just been keeping my seat warm.เซรีน่าจะเป้นคนปกป้องบัลลังค์ของฉันเอง The Serena Also Rises (2008)
Take a seat.นั่งลง The Ex-Files (2008)
I told Laurel my daughter could make a better seating char than that drug-addled publicist.แม่บอกลอเรลแล้วว่าให้ลูกเป็นคนปรับผังที่นั่งใหม่หมด ดีกว่าจะให้ไอ้ห่วยนั่นทำ The Serena Also Rises (2008)
And we hear the seating chart to Eleanor Waldorf's show is being made by our very own B.และฉันได้ข่าวมาว่า ผังที่นั่งในงานของเอลานอร์ วอลดอฟ กำลังถูกจัดการโดยควีนบีของพวกเรา The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seatPlease take your seat.
seatThere is no sense in standing when there are seats available.
seatIn the garden, you know. I'd like to put out benches and increase the customer seating. Like this ...
seatPlease make sure that your seat belt is securely fastened.
seatIs this seat empty?
seatI want to go to Seattle.
seatPlease take this seat.
seatShe sat just behind the seats for whites, and then refused to give up her seat to a white passenger who got on the bus after her.
seatThese seats are kept back for old and sick people.
seatMy seat is near the door.
seat"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
seatPlease remain seated until the bus comes to a complete stop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัดนิรภัย[N] seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count unit: เส้น, Thai definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
อาสน์[N] seat, Syn. อาสนะ, Example: พระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร และมีจักรประกอบเลข 9 อยู่เหนือพระที่นั่ง, Count unit: ที่, Thai definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาสนะ[N] seat, Syn. อาสน์, Example: พระสมเด็จนางพญา ส.ก.ได้สร้างขึ้นตามแบบของพระพิมพ์นางพญาโดยทั่วไป คือ เป็นกรอบสามเหลี่ยม องค์พระพุทธปฏิมากรประทับนั่งบนอาสนะปางมารวิชัย, Count unit: ผืน, ที่, Thai definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง, (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่[CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ที่นั่ง[N] seat, See also: place, Syn. อาสน์, ธรรมาสน์, ที่ประทับ, ม้านั่ง, เก้าอี้, Example: ทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Count unit: ที่, Thai definition: เก้าอี้สำหรับนั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
เบาะหลัง[n. exp.] (bǿ lang) EN: rear seat   
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][xp] (choēn nang khrap [kha]) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down   
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
การจัดที่นั่ง[n. exp.] (kān jat thīnang) EN: seat configuration   FR: disposition des sièges [f] ; configuration des sièges [f]
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
เข็มขัดนิรภัย[n. exp.] (khemkhat niraphai) EN: seat belt ; safety belt   FR: ceinture de sécurité [f]
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAT    S IY1 T
SEATO    S IY1 T OW0
SEATS    S IY1 T S
SEATON    S IY1 T AH0 N
SEATER    S IY1 T ER0
SEATED    S IY1 T AH0 D
SEAT'S    S IY1 T S
SEATING    S IY1 T IH0 NG
SEATTLE    S IY0 AE1 T AH0 L
SEATRAIN    S IY1 T R EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seat    (v) (s ii1 t)
seats    (v) (s ii1 t s)
seated    (v) (s ii1 t i d)
Seattle    (n) (s i1 a1 t l)
seating    (v) (s ii1 t i ng)
seat-belt    (n) - (s ii1 t - b e l t)
seat-belts    (n) - (s ii1 t - b e l t s)
Seaton Burn    (n) - (s ii2 t n - b @@1 n)
seating-room    (n) - (s ii1 t i ng - r uu m)
Seaton Delaval    (n) - (s ii2 t n - d e1 l @ v aa l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor [Add to Longdo]
Mandat {n}; Abgeordnetensitz {m} | sein Mandat niederlegenseat | to resign one's seat [Add to Longdo]
Platzreservierung {f}seat reservation [Add to Longdo]
Sattelklemme {f}seat clamp [Add to Longdo]
Sattelstütze {f}seat post [Add to Longdo]
Sitz {m}; Platz {m} | Sitze {pl} | Platz frei machenseat | seats | to vacate a seat [Add to Longdo]
Sitzrohr {n}seat tube [Add to Longdo]
Sitzstreben {pl}seat stay [Add to Longdo]
Seattle (Stadt in USA)Seattle (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
クロスシート[, kurosushi-to] (n) cross seat [Add to Longdo]
シート[, shi-to] (n) (1) seat; (2) sheet; (P) [Add to Longdo]
シートウォーマー[, shi-touo-ma-] (n) seat warmer [Add to Longdo]
シートカバー[, shi-tokaba-] (n) seat cover [Add to Longdo]
シートベルト[, shi-toberuto] (n,vs) seat belt; seatbelt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐像[zuò xiàng, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, ] seated image (of a Buddha or saint) [Add to Longdo]
坐椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat; chair [Add to Longdo]
安全带[ān quán dài, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] seat belt [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times) [Add to Longdo]
府治[fǔ zhì, ㄈㄨˇ ㄓˋ, ] seat of prefectural government (from Tang to Qing times) [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.) [Add to Longdo]
座位[zuò wèi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, ] seat [Add to Longdo]
座席[zuò xí, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˊ, ] seat (at banquet); by ext. guest of honor [Add to Longdo]
座椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat [Add to Longdo]
座椅套子[zuò yǐ tào zi, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ ㄊㄠˋ ㄗ˙, ] seat cover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\ (s[=e]t), n. [OE. sete, Icel. saeti; akin to Sw.
   s[aum]te, Dan. saede, MHG. s[=a]ze, AS. set, setl, and E.
   sit. [root]154. See {Sit}, and cf. {Settle}, n.]
   1. The place or thing upon which one sits; hence; anything
    made to be sat in or upon, as a chair, bench, stool,
    saddle, or the like.
    [1913 Webster]
 
       And Jesus . . . overthrew the tables of the money
       changers, and the seats of them that sold doves.
                          --Matt. xxi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. The place occupied by anything, or where any person or
    thing is situated, resides, or abides; a site; an abode, a
    station; a post; a situation.
    [1913 Webster]
 
       Where thou dwellest, even where Satan's seat is.
                          --Rev. ii. 13.
    [1913 Webster]
 
       He that builds a fair house upon an ill seat
       committeth himself to prison.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A seat of plenty, content, and tranquillity.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That part of a thing on which a person sits; as, the seat
    of a chair or saddle; the seat of a pair of pantaloons.
    [1913 Webster]
 
   4. A sitting; a right to sit; regular or appropriate place of
    sitting; as, a seat in a church; a seat for the season in
    the opera house.
    [1913 Webster]
 
   5. Posture, or way of sitting, on horseback.
    [1913 Webster]
 
       She had so good a seat and hand she might be trusted
       with any mount.            --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) A part or surface on which another part or surface
    rests; as, a valve seat.
    [1913 Webster]
 
   {Seat worm} (Zool.), the pinworm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\, v. i.
   To rest; to lie down. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\, v. t. [imp. & p. p. {Seated}; p. pr. & vb. n.
   {Seating}.]
   1. To place on a seat; to cause to sit down; as, to seat
    one's self.
    [1913 Webster]
 
       The guests were no sooner seated but they entered
       into a warm debate.          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to occupy a post, site, situation, or the like;
    to station; to establish; to fix; to settle.
    [1913 Webster]
 
       Thus high . . . is King Richard seated. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They had seated themselves in New Guiana. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. To assign a seat to, or the seats of; to give a sitting
    to; as, to seat a church, or persons in a church.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix; to set firm.
    [1913 Webster]
 
       From their foundations, loosening to and fro,
       They plucked the seated hills.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To settle; to plant with inhabitants; as to seat a
    country. [Obs.] --W. Stith.
    [1913 Webster]
 
   6. To put a seat or bottom in; as, to seat a chair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seat
   n 1: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train
      or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat
      in someone else's place" [syn: {seat}, {place}]
   2: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   3: furniture that is designed for sitting on; "there were not
     enough seats for all the guests"
   4: any support where you can sit (especially the part of a chair
     or bench etc. on which you sit); "he dusted off the seat
     before sitting down"
   5: a center of authority (as a city from which authority is
     exercised)
   6: the location (metaphorically speaking) where something is
     based; "the brain is said to be the seat of reason"
   7: the legal right to sit as a member in a legislative or
     similar body; "he was elected to a seat in the Senate"
   8: a part of a machine that supports or guides another part
   9: the cloth covering for the buttocks; "the seat of his pants
     was worn through"
   v 1: show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next
      to Mrs. Smith" [syn: {seat}, {sit}, {sit down}]
   2: be able to seat; "The theater seats 2,000"
   3: place ceremoniously or formally in an office or position;
     "there was a ceremony to induct the president of the Academy"
     [syn: {induct}, {invest}, {seat}]
   4: put a seat on a chair
   5: provide with seats; "seat a concert hall"
   6: place or attach firmly in or on a base; "seat the camera on
     the tripod"
   7: place in or on a seat; "the mother seated the toddler on the
     high chair"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top