ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seat

S IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seat-, *seat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seat(n) ที่นั่ง, See also: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า, Syn. chair, sofa, stool, bench, settle
seat(n) ก้นกางเกง
seat(n) บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
seat(n) ตำแหน่ง
seat(n) ศูนย์กลางอำนาจ, See also: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง, Syn. center, capital
seat(n) คฤหาสน์, See also: ทำเนียบ, วัง, Syn. residence, mansion
seat(vi) นั่ง, Syn. sit, settle, rest
seat(vt) จัดให้นั่ง, See also: จัดให้เข้าที่, Syn. place, locate, settle
seat(vt) มีที่นั่ง, See also: จุที่นั่ง, Syn. accommodate, contain
seat(vt) มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี), See also: มอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seat(ซีท) n. ที่นั่ง, ท่านั่ง, วิธีนั่ง, แหล่ง, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ทำเนียบ, คฤหาสน์, Syn. location
seat beltn. เข็มขัดนีรภัยรัดตัวกับที่นั่งหยุดอย่างกะทันหัน., Syn. safety belt
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง, การจุที่นั่ง, การจัดที่นั่ง, ชุดสวมเบาะ, วัสดุทำที่นั่ง, ที่นั่ง, ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง, เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง, เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย, เกิดเป็นเนยขึ้น
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น, ฝังจิต, ฝังลึก, เป็นมานาน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ, น่าคลื่นเหียน,
roseate(โร'ซีอิท) adj. สีกุหลาบ, เหมือนกุหลาบ, ผ่องใส, สบายใจ, มีแวว, มีความหวัง
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
seat(n) ที่ตั้ง, ที่นั่ง, ตำแหน่ง, ที่ว่าการ, ทำเนียบ
seat(vt) มีที่นั่ง, นั่ง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง, ที่นั่งตอนหลัง
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก, ฝังแน่น, ฝังจิต
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seat of a warสมรภูมิแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seating planแผนผังที่นั่ง (ในโต๊ะอาหาร) [การทูต]
Seatsที่นั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่ Pinocchio (1940)
- You got a seat on the exchange?- คุณมีที่นั่งในการแลกเปลี่ยนหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He ate my oar, hooks, and my seat cushions.กินไม้พาย เบ็ด เเล้วก็เบาะรองนั่งผม เขาเล่นงานจนเรือกระจุย... Jaws (1975)
Okay, you'll take the empty seat next to Dinah.คุณนั่งตรงเก้าีอ้ข้าง ๆ ไดนาห์นะคะ Oh, God! (1977)
He leaves his seat and goes through the windscreen, headfirst straight into the tree, right?เขาออกจากที่นั่งของเขาและไป ผ่านกระจกหน้ารถ, หัวทิ่มตรงเข้าไปในต้นไม้ ใช่มั้ย? Mad Max (1979)
You should go back to your seat now. Right, Clarence?เธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วละ ใช่มั้ย คลาเรนซ์ Airplane! (1980)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
That seats 5, 000.บรรจุได้5000คน The Blues Brothers (1980)
I'm shining a seat with my ass.พวกเขาได้มีผมลงในดีสี ผมส่องที่นั่งกับตูด First Blood (1982)
Not even when the ladies leave the seat down.ไม่แม้กระทั่งตอนที่ ผู้หญิงเอาฝารองชักโครกลง Stand by Me (1986)
Okay, then you won't mind if we check the seat of your Jockeys for Hershey squirts, will you?โอเค งั้นถ้าไม่ว่ากันก็ขอดูเป้ากางเกงหน่อย ดูสิว่าใครฉี่แตกบ้าง ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seatA beautiful woman was seated one row in front of me.
seatAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
seatAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
seatAll seats are reserved.
seatAll that you have to do to get a good seat is to leave early.
seatAll the seats are booked.
seatAll the seats are occupied.
seatAll the seats are sold in advance.
seatAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
seatAny seat will do.
seatAre seats available?
seatAre there any seats left for tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัดนิรภัย(n) seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
อาสน์(n) seat, Syn. อาสนะ, Example: พระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร และมีจักรประกอบเลข 9 อยู่เหนือพระที่นั่ง, Count Unit: ที่, Thai Definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาสนะ(n) seat, Syn. อาสน์, Example: พระสมเด็จนางพญา ส.ก.ได้สร้างขึ้นตามแบบของพระพิมพ์นางพญาโดยทั่วไป คือ เป็นกรอบสามเหลี่ยม องค์พระพุทธปฏิมากรประทับนั่งบนอาสนะปางมารวิชัย, Count Unit: ผืน, ที่, Thai Definition: ที่นั่ง, เครื่องปูรองนั่ง, (ใช้เฉพาะพระภิกษุสามเณร), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่(clas) qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai Definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ที่นั่ง(n) seat, See also: place, Syn. อาสน์, ธรรมาสน์, ที่ประทับ, ม้านั่ง, เก้าอี้, Example: ทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Count Unit: ที่, Thai Definition: เก้าอี้สำหรับนั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
เบาะหลัง[bǿ lang] (n, exp) EN: rear seat
เชิญนั่งครับ [ ค่ะ ][choēn nang khrap [ kha ]] (xp) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [ f ] ; configuration des sièges [ f ]
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
เข็มขัดนิรภัย[khemkhat niraphai] (n, exp) EN: seat belt ; safety belt  FR: ceinture de sécurité [ f ]
คลื่นไส้[khleūnsai] (v) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick  FR: avoir des nausées
ก้นหนัก[konnak] (adj) EN: unwilling to get up from seat ; lazy
แหล่ง[laeng] (n) EN: source ; origin ; seat ; birthplace  FR: source [ f ] ; origine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEAT S IY1 T
SEATO S IY1 T OW0
SEATS S IY1 T S
SEATER S IY1 T ER0
SEATED S IY1 T IH0 D
SEATED S IY1 T AH0 D
SEAT'S S IY1 T S
SEATON S IY1 T AH0 N
SEATTLE S IY0 AE1 T AH0 L
SEATING S IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seat (v) sˈiːt (s ii1 t)
seats (v) sˈiːts (s ii1 t s)
seated (v) sˈiːtɪd (s ii1 t i d)
Seattle (n) sˈɪˈætl (s i1 a1 t l)
seating (v) sˈiːtɪŋ (s ii1 t i ng)
seat-belt (n) sˈiːt-bɛlt (s ii1 t - b e l t)
seat-belts (n) sˈiːt-bɛlts (s ii1 t - b e l t s)
Seaton Burn (n) sˌiːtn-bˈɜːʳn (s ii2 t n - b @@1 n)
seating-room (n) sˈiːtɪŋ-ruːm (s ii1 t i ng - r uu m)
Seaton Delaval (n) sˌiːtn-dˈɛləvaːl (s ii2 t n - d e1 l @ v aa l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] seat; base; stand; (classifier for buildings, mountains, large solid things, etc.) #533 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times) #3,434 [Add to Longdo]
座位[zuò wèi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, ] seat #6,330 [Add to Longdo]
座椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat #9,535 [Add to Longdo]
安全带[ān quán dài, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] seat belt #16,725 [Add to Longdo]
西雅图[Xī yǎ tú, ㄒㄧ ㄧㄚˇ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Seattle, Washington State #24,846 [Add to Longdo]
议席[yì xí, ㄧˋ ㄒㄧˊ, / ] seat in a parliament or legislative assembly #33,257 [Add to Longdo]
坐像[zuò xiàng, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, ] seated image (of a Buddha or saint) #74,300 [Add to Longdo]
府治[fǔ zhì, ㄈㄨˇ ㄓˋ, ] seat of prefectural government (from Tang to Qing times) #101,861 [Add to Longdo]
坐椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, ] seat; chair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrollvorrichtung { f } (für Gurte) [ auto ]seat belt retractor [Add to Longdo]
Mandat { n }; Abgeordnetensitz { m } | sein Mandat niederlegenseat | to resign one's seat [Add to Longdo]
Platzreservierung { f }seat reservation [Add to Longdo]
Sattelklemme { f }seat clamp [Add to Longdo]
Sattelstütze { f }seat post [Add to Longdo]
Sitz { m }; Platz { m } | Sitze { pl } | Platz frei machenseat | seats | to vacate a seat [Add to Longdo]
Sitzrohr { n }seat tube [Add to Longdo]
Sitzstreben { pl }seat stay [Add to Longdo]
Seattle (Stadt in USA)Seattle (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) (metropolitan) prefecture (of Osaka and Kyoto); (2) the centre or seat (of) (center); (3) (government) office #506 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
[せき, seki] (n) (1) seat; (2) location (of a gathering, etc.); place; (3) position; post; (P) #2,263 [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] (n, vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P) #2,969 [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (ctr) counter for chairs or seats #3,445 [Add to Longdo]
シート[shi-to] (n) (1) seat; (2) sheet; (P) #4,228 [Add to Longdo]
着用[ちゃくよう, chakuyou] (n, vs) wearing (e.g. uniform, seat belt); having on; (P) #4,445 [Add to Longdo]
議席[ぎせき, giseki] (n) parliamentary seat; (P) #4,488 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\ (s[=e]t), n. [OE. sete, Icel. saeti; akin to Sw.
   s[aum]te, Dan. saede, MHG. s[=a]ze, AS. set, setl, and E.
   sit. [root]154. See {Sit}, and cf. {Settle}, n.]
   1. The place or thing upon which one sits; hence; anything
    made to be sat in or upon, as a chair, bench, stool,
    saddle, or the like.
    [1913 Webster]
 
       And Jesus . . . overthrew the tables of the money
       changers, and the seats of them that sold doves.
                          --Matt. xxi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. The place occupied by anything, or where any person or
    thing is situated, resides, or abides; a site; an abode, a
    station; a post; a situation.
    [1913 Webster]
 
       Where thou dwellest, even where Satan's seat is.
                          --Rev. ii. 13.
    [1913 Webster]
 
       He that builds a fair house upon an ill seat
       committeth himself to prison.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A seat of plenty, content, and tranquillity.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. That part of a thing on which a person sits; as, the seat
    of a chair or saddle; the seat of a pair of pantaloons.
    [1913 Webster]
 
   4. A sitting; a right to sit; regular or appropriate place of
    sitting; as, a seat in a church; a seat for the season in
    the opera house.
    [1913 Webster]
 
   5. Posture, or way of sitting, on horseback.
    [1913 Webster]
 
       She had so good a seat and hand she might be trusted
       with any mount.            --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) A part or surface on which another part or surface
    rests; as, a valve seat.
    [1913 Webster]
 
   {Seat worm} (Zool.), the pinworm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\, v. i.
   To rest; to lie down. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seat \Seat\, v. t. [imp. & p. p. {Seated}; p. pr. & vb. n.
   {Seating}.]
   1. To place on a seat; to cause to sit down; as, to seat
    one's self.
    [1913 Webster]
 
       The guests were no sooner seated but they entered
       into a warm debate.          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to occupy a post, site, situation, or the like;
    to station; to establish; to fix; to settle.
    [1913 Webster]
 
       Thus high . . . is King Richard seated. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They had seated themselves in New Guiana. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. To assign a seat to, or the seats of; to give a sitting
    to; as, to seat a church, or persons in a church.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix; to set firm.
    [1913 Webster]
 
       From their foundations, loosening to and fro,
       They plucked the seated hills.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To settle; to plant with inhabitants; as to seat a
    country. [Obs.] --W. Stith.
    [1913 Webster]
 
   6. To put a seat or bottom in; as, to seat a chair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seat
   n 1: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train
      or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat
      in someone else's place" [syn: {seat}, {place}]
   2: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   3: furniture that is designed for sitting on; "there were not
     enough seats for all the guests"
   4: any support where you can sit (especially the part of a chair
     or bench etc. on which you sit); "he dusted off the seat
     before sitting down"
   5: a center of authority (as a city from which authority is
     exercised)
   6: the location (metaphorically speaking) where something is
     based; "the brain is said to be the seat of reason"
   7: the legal right to sit as a member in a legislative or
     similar body; "he was elected to a seat in the Senate"
   8: a part of a machine that supports or guides another part
   9: the cloth covering for the buttocks; "the seat of his pants
     was worn through"
   v 1: show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next
      to Mrs. Smith" [syn: {seat}, {sit}, {sit down}]
   2: be able to seat; "The theater seats 2,000"
   3: place ceremoniously or formally in an office or position;
     "there was a ceremony to induct the president of the Academy"
     [syn: {induct}, {invest}, {seat}]
   4: put a seat on a chair
   5: provide with seats; "seat a concert hall"
   6: place or attach firmly in or on a base; "seat the camera on
     the tripod"
   7: place in or on a seat; "the mother seated the toddler on the
     high chair"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top