ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิ้งร่องรอย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้งร่องรอย-, *ทิ้งร่องรอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้งร่องรอย[V] leave marks, See also: leave vestige, Syn. ทิ้งรอย, Example: คนร้ายทิ้งร่องรอยเป็นคราบเลือดติดตามผ้าปูที่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that kind of act leaves a mark.และการกระทำนั้นทิ้งร่องรอยไว้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I don't leave any trace that I was there.ฉันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลย Sweet 18 (2004)
No fire, don't leave no sign.ห้ามจุดไฟ ห้ามทิ้งร่องรอย Brokeback Mountain (2005)
They say dead men tell no tales, but they sure leave important shit lying around.เขาว่าคนตายแล้วพูดไม่ได้ แต่ก็ทิ้งร่องรอยสำคัญไว้ให้ Four Brothers (2005)
Seems your pet's rutting.ดูเหมือนสัตว์เลี้ยงของเธอจะทิ้งร่องรอยไว้นะ Episode #1.1 (2006)
Could have left behind some evidence he didn't even know existed.อาจจะทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐาน ฆาตรกรอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ Rio (2006)
Whether it's a missing child or a murdered coed, Victims always leave a trail.ไม่ว่าจะเด็กหาย หรือฆาตกรรม เหยื่อมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอ No Such Thing as Vampires (2007)
Somebody, somewhere, has left a digital fingerprint.ต้องมีสักคน สักที่ ที่ทิ้งร่องรอยไว้ Live Free or Die Hard (2007)
That's the real reason they go to the press, leave clues.นั่นแหละเหตุผล ที่พวกมัน ชอบทิ้งร่องรอยไว้ Captivity (2007)
When something terrible happens... sometimes it leaves a trace... a wound that acts... as a knot between two time lines.เมื่อมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้น... บางครั้งมันก็ทิ้งร่องรอยไว้... บาดแผลที่มันแสดง... The Orphanage (2007)
Leaves no traces when it hits.ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ที่กระสุน Shooter (2007)
How she is able to tell these people where she - She drops her jewelry along the way.ที่นางทำคือการทิ้งร่องรอยเอาไว้ โดยการทิ้งเครื่องประดับลงมา Sita Sings the Blues (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top