ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all over-, *all over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over(idm) เสร็จสิ้น, See also: ยุติ, จบ
all over(idm) ทุกแห่งหน, See also: ทุกที่
all over with(idm) จบสิ้น, See also: เสร็จ
all over the shop(sl) เสีย, See also: ใช้การไม่ได้, ยุ่งเหยิง
all over the shop(sl) ทุกที่
all over the place(idm) ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, ทุกแห่ง
all over bar the shouting(idm) จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
all over the placeสับสน (confused)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
Maxim, can't we start all over again?เเม็กซิม เราเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้รึคะ Rebecca (1940)
- Yes. It's all over now.ใช่สิ มันจบลงเเล้ว Rebecca (1940)
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ Rebecca (1940)
Deportation spreads all over Europe.การอพยพพวกยิว แพร่ไปทั้งยุโรป Night and Fog (1956)
There's no point standing around all over the place.มีจุดยืนอยู่รอบ ๆ ทั่วสถานที่ไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
It's all over the country.- This is war. It's all over the country. The Ugly American (1963)
It's all over for you now.ตัวนายน่ะสิ้นหวังแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hello, Dad, Mum's been looking all over the shop for you.สวัสดีพ่อแม่ได้รับการมอง ทั่วร้านสำหรับคุณ กลับ! How I Won the War (1967)
They're all over here now.เขาเอามือของเขาชาวอเมริกันที่ ดีในการ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all overAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
all overA lot of people want peace all over the world.
all overA network of railroads spreads all over Japan.
all overBroken glass lay scattered all over the road.
all overCars made in Japan are used all over the world.
all overChurches were erected all over the island.
all overCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
all overCut it short all over.
all over"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
all overDon't hang all over her like that in public.
all overEnglish has spread all over the country.
all overEnglish is a universal language and is used all over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรืด(adv) all over, Example: ต้นไม้ต้นหญ้าออกดอกออกใบใหม่เต็มพรืดไปหมดดูราวกับเป็นพรมผืนใหญ่มาทาบไว้, Thai Definition: มีอยู่เต็มไปหมด, มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป
ตลอด(prep) through, See also: all over, throughout, everywhere, Syn. ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, Example: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน, Thai Definition: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
เต็มโต๊ะ(adv) all over the desk or table, Example: ตำราเรียนกางเต็มโต๊ะเพราะถึงฤดูกาลสอบแล้ว, Thai Definition: ทั่วไปทั้งโต๊ะ
เต็มบ้านเต็มเมือง(adv) all over the city or country, Example: บ่อนการพนันกำลังผุดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล, Thai Definition: มีมากมาย พบเห็นได้ทั่วไป, ทั่วไปทั้งเมือง
ทั้งเนื้อทั้งตัว(adv) all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai Definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ทั่วโลก(n) worldwide, See also: all over the world, Example: เรามีพยากรณ์อากาศทั้งเมืองไทย และทั่วโลก, Thai Definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั่วโลก(adj) all over the world, See also: whole world, throughout the world, Example: เราต้องเร่งผนึกกำลังกัน เพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก
ทั่วถึงกัน(adv) thoroughly, See also: all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, Example: นักเรียนได้รับรางวัลทั่วถึงกัน ในงานแสดงของโรงเรียน
ทั่วไป(adv) in general, See also: all over, generally, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: วิธีการทางวิทยาศาสตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป, Thai Definition: ธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
ครืด(adv) abundantly, See also: all over, Example: ภายในงานมีต้นไม้มากสีหลากพันธุ์ประดับครืดเต็มไปหมด, Thai Definition: ดาษไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
หงายหลัง[ngāi lang] (v, exp) EN: fall over  FR: tomber sur le dos
ร่า[rā] (adj) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over  FR: heureux ; réjoui ; gai
แต้[tāe] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; all over
เต็มมือ[temmeū] (v) EN: be all over one's hand ; fill one's hand
ทั้งหลาย[thanglāi] (x) EN: various ; every ; all ; all over ; many ; numerous  FR: tous
ทั้งตัว[thang tūa] (adv) EN: all over ; the whole body ; without exception  FR: dans tout le corps ; partout
ทั่ว[thūa] (x) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly  FR: partout ; en tout
ทั่วโลก[thūa lōk] (adv) EN: all over the world ; auround the world  FR: dans le monde (entier) ; de par le monde ; partout dans le monde
ทั่วไป[thūapai] (adv) EN: everywhere ; all over  FR: partout

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, / ] all over; from head to foot, #5,872 [Add to Longdo]
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, / ] all over the place; everywhere and all directions, #6,316 [Add to Longdo]
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ㄨˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, ] all over the world; everywhere under the sun, #41,005 [Add to Longdo]
遍体[biàn tǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] all over the body [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
europaweitall over europe [Add to Longdo]
überall; über und über | überallall over | all over the world [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b, vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
わなわな[wanawana] (adv-to, vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over [Add to Longdo]
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp, v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white [Add to Longdo]
何処にも彼処にも[どこにもかしこにも, dokonimokashikonimo] (adv) (uk) (See 何処も彼処も) all over; everywhere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Over \O"ver\, adv.
   1. From one side to another; from side to side; across;
    crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a
    foot in diameter.
    [1913 Webster]
 
   2. From one person or place to another regarded as on the
    opposite side of a space or barrier; -- used with verbs of
    motion; as, to sail over to England; to hand over the
    money; to go over to the enemy. "We will pass over to
    Gibeah." --Judges xix. 12. Also, with verbs of being: At,
    or on, the opposite side; as, the boat is over.
    [1913 Webster]
 
   3. From beginning to end; throughout the course, extent, or
    expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock
    of goods; a dress covered over with jewels.
    [1913 Webster]
 
   4. From inside to outside, above or across the brim.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down . . . and running over.
                          --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   5. Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity;
    superfluously; with repetition; as, to do the whole work
    over. "So over violent." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He that gathered much had nothing over. --Ex. xvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   6. In a manner to bring the under side to or towards the top;
    as, to turn (one's self) over; to roll a stone over; to
    turn over the leaves; to tip over a cart.
    [1913 Webster]
 
   7. Completed; at an end; beyond the limit of continuance;
    finished; as, when will the play be over?. "Their distress
    was over." --Macaulay. "The feast was over." --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
   Note: Over, out, off, and similar adverbs, are often used in
      the predicate with the sense and force of adjectives,
      agreeing in this respect with the adverbs of place,
      here, there, everywhere, nowhere; as, the games were
      over; the play is over; the master was out; his hat is
      off.
      [1913 Webster]
 
   Note: Over is much used in composition, with the same
      significations that it has as a separate word; as in
      overcast, overflow, to cast or flow so as to spread
      over or cover; overhang, to hang above; overturn, to
      turn so as to bring the underside towards the top;
      overact, overreach, to act or reach beyond, implying
      excess or superiority.
      [1913 Webster]
 
   {All over}.
    (a) Over the whole; upon all parts; completely; as, he is
      spatterd with mud all over.
    (b) Wholly over; at an end; as, it is all over with him.
      
 
   {Over again}, once more; with repetition; afresh; anew.
    --Dryden.
 
   {Over against}, opposite; in front. --Addison.
 
   {Over and above}, in a manner, or degree, beyond what is
    supposed, defined, or usual; besides; in addition; as, not
    over and above well. "He . . . gained, over and above, the
    good will of all people." --L' Estrange.
 
   {Over and over}, repeatedly; again and again.
 
   {To boil over}. See under {Boil}, v. i.
 
   {To come it over}, {To do over}, {To give over}, etc. See
    under {Come}, {Do}, {Give}, etc.
 
   {To throw over}, to abandon; to betray. Cf. {To throw
    overboard}, under {Overboard}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 All \All\, adv.
   1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as,
    all bedewed; my friend is all for amusement. "And cheeks
    all pale." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all
      so long, etc., this word retains its appropriate sense
      or becomes intensive.
      [1913 Webster]
 
   2. Even; just. (Often a mere intensive adjunct.) [Obs. or
    Poet.]
    [1913 Webster]
 
       All as his straying flock he fed.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A damsel lay deploring
       All on a rock reclined.        --Gay.
    [1913 Webster]
 
   {All to}, or {All-to}. In such phrases as "all to rent," "all
    to break," "all-to frozen," etc., which are of frequent
    occurrence in our old authors, the all and the to have
    commonly been regarded as forming a compound adverb,
    equivalent in meaning to entirely, completely, altogether.
    But the sense of entireness lies wholly in the word all
    (as it does in "all forlorn," and similar expressions),
    and the to properly belongs to the following word, being a
    kind of intensive prefix (orig. meaning asunder and
    answering to the LG. ter-, HG. zer-). It is frequently to
    be met with in old books, used without the all. Thus
    Wyclif says, "The vail of the temple was to rent:" and of
    Judas, "He was hanged and to-burst the middle:" i. e.,
    burst in two, or asunder.
 
   {All along}. See under {Along}.
 
   {All and some}, individually and collectively, one and all.
    [Obs.] "Displeased all and some." --Fairfax.
 
   {All but}.
    (a) Scarcely; not even. [Obs.] --Shak.
    (b) Almost; nearly. "The fine arts were all but
      proscribed." --Macaulay.
 
   {All hollow}, entirely, completely; as, to beat any one all
    hollow. [Low]
 
   {All one}, the same thing in effect; that is, wholly the same
    thing.
 
   {All over}, over the whole extent; thoroughly; wholly; as,
    she is her mother all over. [Colloq.]
 
   {All the better}, wholly the better; that is, better by the
    whole difference.
 
   {All the same}, nevertheless. "There they [certain phenomena]
    remain rooted all the same, whether we recognize them or
    not." --J. C. Shairp. "But Rugby is a very nice place all
    the same." --T. Arnold. -- See also under {All}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all over
   adv 1: over the entire area; "the wallpaper was covered all over
       with flowers"; "she ached all over"; "everything was
       dusted over with a fine layer of soot" [syn: {all over},
       {over}]
   2: to or in any or all places; "You find fast food stores
     everywhere"; "people everywhere are becoming aware of the
     problem"; "he carried a gun everywhere he went"; "looked all
     over for a suitable gift"; (`everyplace' is used informally
     for `everywhere') [syn: {everywhere}, {everyplace}, {all
     over}]
   adj 1: having come or been brought to a conclusion; "the
       harvesting was complete"; "the affair is over, ended,
       finished"; "the abruptly terminated interview" [syn:
       {complete}, {concluded}, {ended}, {over(p)}, {all over},
       {terminated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top