ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหล็กดัด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหล็กดัด-, *เหล็กดัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล็กดัด[N] curved steel, Example: บ้านของเขาติดเหล็กดัดทั้งหลังกันพวกหัวขโมย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gain an hour.เหล็กดัดฟันของเด็กๆ Fight Club (1999)
They'd get stuck in your braces, wouldn't they?มันติดอยู่ในเหล็กดัดีฟันของเธอ ใช่ไหม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I got a secret for you, Fish.มีความลับมาบอกโว้ย ไอเจ้าคนในเหล็กดัด Cell Test (2005)
It was locked from the outside and the only window is barred.มันถูกล๊อคจากด้านนอก หน้าต่างบานเดียวที่มี ก็ติดเหล็กดัด Shutter Island (2010)
Time when she gets her braces tightened...เวลาที่เธอต้องไป เปลี่ยนเหล็กดัดฟัน Foreign Exchange (2010)
I'm taking an aspirin because I just got my braces tightened.ฉันต้องกินยาแก้ปวด เพราะเพิ่งไปทำเหล็กดัดฟันมา Foreign Exchange (2010)
Do you have braces in Japan?มีเหล็กดัดฟันที่ญี่ปุ่นไหม Foreign Exchange (2010)
No, I do not read them. And, yes, we have braces.ไม่ ฉันไม่ได้อ่าน และใช่ บ้านเรามีเหล็กดัดฟัน Foreign Exchange (2010)
There were security bars on the window, but they were old and broken.มีเหล็กดัดอยู่บนหน้าต่าง แต่มันเก่าและก็พังแล้ว 25 to Life (2010)
- Security gate.- มีประตูเหล็กดัด Attack the Block (2011)
I burnt myself this morning with a curling iron.มันเป็นรอยจากเหล็กดัดผมเมื่อเช้าน่ะ Sexy (2011)
As if seeing someone else while looking in the mirror.ทำให้ต้องติดเหล็กดัดที่หน้าต่างใช่มั้ย ใช่ House at the End of the Street (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top