ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจริญรอยตาม

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจริญรอยตาม-, *เจริญรอยตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญรอยตาม[V] follow in the footsteps of, Syn. ดำเนินรอยตาม, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้นำคณะสงฆ์สละพระราชทรัพย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พระสงฆ์ในระดับล่างเจริญรอยตาม, Thai definition: ทำตามการกระทำของผู้ที่เกิดก่อนหรือกระทำมาก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"U Dub," like me. Be a Husky.U Dub เหมือนฉัน เจริญรอยตาม 10 Things I Hate About You (1999)
This time, with the technology we've received from them, we're going to pursue them.เวลานี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เราได้จากพวกมัน พวกเรากำลังเจริญรอยตามพวกมัน Hoshi no koe (2002)
It can start with delusions of grandeur.มันกำลังเริ่มเจริญรอยตามกันแล้วไง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Guess you didn't follow in daddy's footsteps after all.เดาว่าเธอคงไม่ได้ เจริญรอยตามพ่อเธอ Chuck Versus the Cougars (2008)
She said our family can be traced back to the beginning of witchcraft.ยายบอกว่า ครอบครัวของเราสามารถ เจริญรอยตามกันได้ การเริ่มต้นของเวทมนตร์ Beneath (2011)
Now I have to do the same.ผมต้องเจริญรอยตามพ่อ The Green Hornet (2011)
Now that Eddie is in the family way,ตอนนี้เอ็ดดี้ก็เริ่มเจริญรอยตามครอบครัวแล้ว Mockingbird Lane (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow in[PHRV] ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม
live by[PHRV] ดำเนินชีวิตตาม, See also: เจริญรอยตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuance(n) การเจริญรอยตาม,การติดตาม,การตามหา
pursuant(adj) ซึ่งติดตาม,ซึ่งเจริญรอยตาม,ซึ่งดำเนินตาม
pursue(vt) ดำเนินตาม,เจริญรอยตาม,ติดตาม,ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top