ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acescent

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acescent-, *acescent*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acescent \A*ces"cent\, a. [L. acescens, -entis, p. pr. of
   acescere to turn sour; inchoative of acere to be sour: cf. F.
   acescent. See {Acid}.]
   Turning sour; readily becoming tart or acid; slightly sour.
   --Faraday.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acescent \A*ces"cent\, n.
   A substance liable to become sour.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top