ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-penetrates-

P EH1 N AH0 T R EY2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penetrates, *penetrates*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATES P EH1 N AH0 T R EY2 T S
PENETRATE P EH1 N AH0 T R EY2 T
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D
PENETRATOR P EH1 N AH0 T R EY2 T ER0
PENETRATING P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG
PENETRATION P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N
PENETRATORS P EH1 N AH0 T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrates (v) pˈɛnɪtrɛɪts (p e1 n i t r ei t s)
penetrate (v) pˈɛnɪtrɛɪt (p e1 n i t r ei t)
penetrated (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪd (p e1 n i t r ei t i d)
penetrating (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋ (p e1 n i t r ei t i ng)
penetration (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃən (p e2 n i t r ei1 sh @ n)
penetrative (j) pˈɛnɪtrətɪv (p e1 n i t r @ t i v)
penetrations (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃənz (p e2 n i t r ei1 sh @ n z)
penetratingly (a) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋliː (p e1 n i t r ei t i ng l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrate(vt) แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate(vt) ขยายอิทธิพล, See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate(vt) ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate(vt) เข้าใจ, Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate(vt) สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก), Syn. insert, Ant. withdraw
penetrating(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม
penetration(n) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู, Syn. invasion, Ant. departure, evacuation
penetration(n) การได้ส่วนแบ่งตลาด
penetration(n) ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความแหลมคม, Syn. discernment, perception, keen-sightedness
penetration(n) การผ่านทะลุ, See also: การแทรกซึม
penetration(n) การแผ่ขยายอิทธิพล, See also: การแผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate to(phrv) เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
interpenetrate(vt) ซึมเข้าไป, See also: แผ่ซ่านเข้าไป, Syn. permeate
penetrate into(phrv) แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate with(phrv) แพร่กระจายไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย, Syn. imbue with, permeate with
penetrate through(phrv) ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce, perforate, permeate
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress, entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน
penetrative(adj) ทะลุผ่าน,แทรกซึม,ซึม,ฝ่าเข้าไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrationการล่วงล้ำ (อวัยวะเพศหญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root penetrationการหลอมลึกที่ฐาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overpenetrationการทะลุทะลวงเกิน (รังสี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deep penetration electrodeลวดเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
full penetration weldingการเชื่อมหลอมลึกเต็มที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion penetrationระยะหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
excess penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึกเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
incomplete root penetrationการหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ฐาน, การหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
thermopenetration; transthermiaการส่งผ่านความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transthermia; thermopenetrationการส่งผ่านความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Market penetrationการเจาะตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Soil penetration testการทดสอบความลึกเจาะของดิน [TU Subject Heading]
Abdominal Injuries, Penetratingบาดเจ็บช่องท้องจากวัตถุทะลุเข้าไป [การแพทย์]
Drug Penetrationการซึมผ่านเข้าของยา [การแพทย์]
Films, Overpenetratedการถ่ายฟีล์มแบบรังสีกำลังสูงผ่านมาก [การแพทย์]
Fractures, Penetratingรูทะลุจากกระดูกแตก [การแพทย์]
Gases, Highly Penetratingก๊าซสามารถซึมผ่านทุกอณูของวัตถุ, [การแพทย์]
Genes, Incomplete Penetration ofยีนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปเมื่อแรกเกิด [การแพทย์]
Genes, Penetration of, Completeยีนแสดงออกเต็มที่ [การแพทย์]
Genital Penetrationความกลัวการถูกร่วมเพศ [การแพทย์]
Injuries, Penetratingรูทะลุจากของแหลมคม, ภยันตรายจากแรงทะลุทะลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penetratA nail penetrated the car tyre.
penetratI finally penetrated the meaning of the riddle.
penetratIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
penetratMicrowaves penetrate the food in the oven.
penetratThe bullet penetrated him.
penetratThe bullet penetrated his chest.
penetratThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.
penetratThe bullet penetrated his muscular chest.
penetratThe bullet penetrated the partition.
penetratThe cold soon penetrated his quilted jacket.
penetratThe light penetrate the darkness.
penetratThe rain penetrated my clothes.
penetratThe rain penetrated my raincoat.
penetratThe smell penetrated through the whole school.
penetratThe sunshine penetrated the thick leaves of the trees.
penetratThey are always penetrated their disguise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก(v) embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai Definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
หยั่งลึก(v) penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
ลอดผ่าน(v) pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
สอดใส่(v) insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai Definition: ใส่เข้าไป
ส่วนแบ่งการตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ส่วนแบ่งตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
รู้ทันเหตุการณ์(v) penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
ตามทัน(v) see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai Definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
ตะลุย(v) smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai Definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ทะลุ(v) pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai Definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ปรีชา(n) intelligence, See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration, Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้, Example: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซอกซอน(v) get into, See also: go into, enter, search, penetrate, Syn. ดั้นด้น, Example: ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
ด้นดั้น(v) penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป
การแทรก(n) insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai Definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง
คมกล้า(adj) sharp, See also: penetrating, Syn. คม
เท่าทัน(adv) penetratively, Syn. ทัน
แทรกซอน(v) insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai Definition: แทรกไปทั่ว
เสียด(v) thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai Definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ
เจาะตลาด(v) penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai Definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด(v) penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai Definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด(v) penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai Definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[dondan] (v) EN: penetrate; force one's way through  FR: forcer le passage
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การเจาะ[kān jǿ] (n) EN: drilling  FR: pénétration [f]
การเจาะตลาด[kān jǿ talāt] (n, exp) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[saēksøn] (v) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in
เสียบ[sīep] (v) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale  FR: embrocher ; empaler
เสียด[sīet] (v) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain  FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[tam] (v) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole  FR: percer ; transpercer ; piquer
ตามทัน[tāmthan] (v) EN: see through a trick ; penetrate
แทง[thaēng] (v) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate  FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[thalu] (v) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through  FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุทะลวง[thalu thalūang] (v, exp) EN: pierce ; penetrate
แหวก[waēk] (v) EN: penetrate ; make one's way ; push aside
หยั่งลึก[yang leuk] (v, exp) EN: penetrate deeply

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle, #3,690 [Add to Longdo]
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]
精辟[jīng pì, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˋ, / ] clear and penetrating (e.g. analysis); incisive; insightful, #14,228 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through, #16,666 [Add to Longdo]
通透[tōng tòu, ㄊㄨㄥ ㄊㄡˋ, ] penetrating, #19,099 [Add to Longdo]
识破[shí pò, ㄕˊ ㄆㄛˋ, / ] to penetrate; to see through, #22,505 [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
入木三分[rù mù sān fēn, ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄢ ㄈㄣ, ] written in a forceful hand; penetrating; profound, #54,235 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, / ] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing), #303,363 [Add to Longdo]
沦肌浃髓[lún jī jiā suǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄟˇ, / ] lit. penetrates to the marrow; deeply affected; moved to the core, #612,503 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿 / 穿] penetrating radiation [Add to Longdo]
观火[guān huǒ, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] penetrating (vision) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Durchdringbarkeit {f}penetrativeness [Add to Longdo]
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate [Add to Longdo]
Durchschlagskraft {f}penetrating power [Add to Longdo]
Eindringtiefe {f}penetration [Add to Longdo]
Eindringungsvermögen {n}penetration [Add to Longdo]
Mediendurchbruch {m} [techn.]utility penetration [Add to Longdo]
Penetration {f}; Eindringen {n}; Durchbruch {m}penetration [Add to Longdo]
Penetrationskurve {f}penetration curve [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]
Prüfspitze {f} (Härteprüfung)penetrator [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]
durchdringendpenetrative [Add to Longdo]
durchdringend {adv}penetratively [Add to Longdo]
durchdringend {adv}penetratingly [Add to Longdo]
durchdringtpenetrates [Add to Longdo]
gegenseitige Durchdringung {f}interpenetration [Add to Longdo]
penetrant {adj} | penetranter | am penetrantestenpenetrating | more penetrating | most penetrating [Add to Longdo]
völlig durchdringen | völlig durchdringend | dringt völlig durch | drang völlig durchto interpenetrate | interpenetrating | interpenetrates | interpenetrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
貫入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs,adj-no) penetration [Add to Longdo]
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
市場浸透[いちばしんとう, ichibashintou] (n) market penetration [Add to Longdo]
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵入テスト[しんにゅうテスト, shinnyuu tesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
浸透(P);滲透[しんとう, shintou] (n,vs) (1) permeation; penetration; soaking; (2) osmosis; (P) [Add to Longdo]
浸透度[しんとうど, shintoudo] (n) degree of penetration; penetrance [Add to Longdo]
進入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs) penetration; entry; (P) [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread [Add to Longdo]
穿通[せんつう, sentsuu] (n,vs) penetration [Add to Longdo]
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
底冷え[そこびえ, sokobie] (n,vs) penetrating cold [Add to Longdo]
釘刺し試験;釘刺試験(io)[くぎさししけん, kugisashishiken] (n) nail penetration test (of batteries) [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
透り[とおり, toori] (n) penetration (as of light) [Add to Longdo]
透過[とうか, touka] (adj-na,n,vs) penetration; permeation; transmission [Add to Longdo]
透徹[とうてつ, toutetsu] (n,vs) penetration; absolutely clear; not dirty; clearness [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate [Add to Longdo]
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce [Add to Longdo]
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate [Add to Longdo]
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing) [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] (n,vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P) [Add to Longdo]
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P) [Add to Longdo]
盤根錯節[ばんこんさくせつ, bankonsakusetsu] (n) hard to penetrate event or situation [Add to Longdo]
壁を貫く[かべをつらぬく, kabewotsuranuku] (exp,v5k) to penetrate the wall [Add to Longdo]
防滴[ぼうてき, bouteki] (n,adj-no) rainproof; treated against drops of water penetrating [Add to Longdo]
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen [Add to Longdo]
溶け込み[とけこみ, tokekomi] (n) integration (e.g. social); mixing; penetration [Add to Longdo]
涵養[かんよう, kanyou] (n,vs) (1) cultivation; fostering; training; (2) penetration, e.g. surface water into an aquifer [Add to Longdo]
炯眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) penetrating eyes; insightfulness [Add to Longdo]
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na,adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top