ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียบ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียบ-, *เสียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียบ[V] stab, See also: insert, prick, pierce, Syn. แทง, ทิ่ม, Example: แม่ค้าเสียบลูกชิ้นเข้ากับไม้ปิ้ง เพื่อเตรียมไว้ปิ้งขาย, Thai definition: เอาของดันลงบนปลายสิ่งที่แหลมๆ
เสียบ[V] insert, See also: put in, Syn. เหน็บ, Example: เขาเสียบปากกาที่ขอบกระเป๋าเสื้อเชิ๊ต, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
เสียบ[V] redeem a vow, Syn. ใช้บน, แก้บน, Example: พ่อกับแม่ต้องรีบไปเสียบนให้ลูกหลังจากที่ลูกชายสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้, Thai definition: แก้บนแก่ผีสางเทวดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียบก. แทงคาไว้ เช่น เอาไม้แหลมเสียบปลา เอามีดเสียบพุง, เอาของดันลงบนปลายสิ่งที่แหลม ๆ เช่น เอากระดาษเสียบบนที่เสียบกระดาษ, เหน็บ เช่น เอาจดหมายเสียบไว้ที่ประตู
เสียบยืนตัวแข็งทื่อต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นการแสดงกิริยาไม่อ่อนน้อม เรียกว่า ยืนเสียบ.
เสียบน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด เช่น ชนิด Donax faba Gmelin ในวงศ์ Donacidae เปลือกรูปสามเหลี่ยมมีสีและลายหลากหลายแตกต่างกัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง นำมาดองนํ้าปลา, ชนิด Phaxas attenuates (Dunker) ในวงศ์ Cultellidae เปลือกยาว ปลายมนทั้ง ๒ ด้าน ฝังตัวอยู่ตามหาดเลน นำมาประกอบเป็นอาหารสดหรือตากแห้งก็ได้.
เสียบก. ใช้บน, แก้บนแก่ผีสางเทวดา.
เสียบยอดน. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยตัดกิ่งต้นที่จะขยายซึ่งมีตาติดอยู่ ปาดปลายให้เป็นรูปลิ่มแล้วนำไปเสียบที่กิ่งของอีกต้นหนึ่งที่เป็นชนิดเดียวกัน โดยผ่าบากกิ่งไว้ให้เสียบได้ พันด้วยแถบพลาสติกให้แน่น. ก. ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเช่นนั้น.
เสียบหนูน. ไม้ที่เสียบขัดกับไม้ข้างควายที่ขนาบจากหลบหลังคาเรือน
เสียบหนูไม้ฝนทองที่เขียนบนพินทุอิ เป็น สระอี.
ปักเสียบ เช่น ปักปิ่น ปักดอกไม้, ใช้เข็มร้อยด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้นแล้วแทงลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ปักลวดลาย ปักด้าย ปักไหม.
เสียดเสียบ, แทรก, แซง, เช่น สูงเสียดฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plug-compatibleเสียบแทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
Hold up, men, we'll head them off at the pass!จับมัน เราจะตัดหัวมันเสียบประจาน Blazing Saddles (1974)
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่ Blazing Saddles (1974)
There's a dead truck with New Hampshire plates in front of my store.มีรถกระบะทะเบียนนิวเเฮมเชียร์ จอดเสียบังหน้าร้านผมอยู่ Jaws (1975)
It went right through it.โดนเสียบทะลุเลย Phantasm (1979)
Jack.ช่องเสียบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Lost the old house in the tornado.เสียบ้านไปกับพายุ Return to Oz (1985)
Look. It's plugged itself in.ดูสิ มันเสียบปลั๊กตัวเองด้วย *batteries not included (1987)
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้ A Short Film About Love (1988)
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง Punchline (1988)
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว Casualties of War (1989)
Look, I've come 1,500 miles to see you ... at the risk of losing my home and alienating my wife.ผมมาไกลตั้ง 1,500 ไมล์ เพื่อมาพบคุณ... เสี่ยงกับการเสียบ้าน และบาดหมางกับเมียผม Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียบ[v.] (sīep) EN: insert ; slip in   FR: insérer
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
เสียบปลั๊ก[v. exp.] (sīep plak) EN: plug in ; put the plug in   FR: brancher
เสียบปลั๊กไฟ[v. exp.] (sīep plakfai) FR: brancher la prise (de courant)
เสียบสาย[v. exp.] (sīep sāi) FR: brancher un câble

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig in[PHRV] แทง, See also: เสียบ, จิ้ม, ทิ่ม
impale on[PHRV] เสียบหัวประจาน, See also: เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน
impale[VT] แทง (มักใช้รูป passive voice), See also: เสียบ, เสียบทะลุ, Syn. piece, transfix, transpiece
knife[VT] แทงด้วยมีด, See also: เสียบ, Syn. stab
plug in[PHRV] เสียบปลั๊ก, See also: เสียบสายไฟ
spit[VT] เสียบ, See also: แทง, Syn. impale
transfix[VT] แทง, See also: เสียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
impale(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
spit(vt) แทง,เสียบ,พ่น,บ้วน,ถุย,ถ่มน้ำลาย
stick(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม,ปัก,ตอก,ยึดติด
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: เสียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top