ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แหลมคม

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหลมคม-, *แหลมคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: razor-sharp, Ant. ทื่อ, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู ยกเว้นแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารจับอาหารเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง The Nightmare Before Christmas (1993)
Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razor-sharp rocks.มันจะง่ายไปไหม ที่เราจะเดินทางผ่าน อิมีน มูอิล เส้นทางเขาวงกต ซึ่งเต็มไปด้วยหินที่แหลมคม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It takes a sharp eye for every detail, every little nuance.ต้องมีสายตาที่แหลมคม... สำหรับทุกรายละเอียด ทุกความแตกต่าง Inspector Gadget 2 (2003)
They're harder than a knight's sword and sharper than a dragon's tooth!พวกมันแข็งกว่้าดาบของอัศวิน และแหลมคมกว่าฟันของมังกร! Happily N'Ever After (2006)
A thorny issue,ปัญหาที่แหลมคม ฉันยอมรับ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
But to a savvy sleuth with a keen eyeแต่สำหรับนักสืบที่สายตาแหลมคม What More Do I Need? (2008)
You should hope your brother's sword is sharper than his pen.ทำให้แน่ใจว่าดาบชองพี่ชายเจ้าแหลมคมพอ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Just jagged edges and moving parts.เพียงแต่พวกขอบแหลมคมทั้งหลาย 24: Redemption (2008)
You're not allowed newspapers, magazines, radio, books or sharp objects;คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร\ ฟังวิทย อ่านหนังสือ หรือมีของแหลมคม Changeling (2008)
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ The Reader (2008)
'Cause they have three sets of teeth and will take a bite out of anything?เพราะพวกมันมีฟันที่แหลมคม และมันกัดทะลุทุกอย่างได้หมด Breakage (2009)
You are so insightful, Julian.คุณฉลาดแหลมคมมาก จูเลียน The Age of Dissonance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; razor-sharp   
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; clever ; shrewd   FR: astucieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrating[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม
pointed[ADJ] แหลมคม, See also: แหลม, คมกริบ, ซึ่งมีปลายแหลม, Syn. fine, spiked, sharp
sharp[ADJ] แหลมคม, See also: คม, Syn. acute, sharpened, sharp-edged, Ant. dull, blunt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hawk-eyedadj. ซึ่งมีตาที่แหลมคม,ตาเหยี่ยว
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม,แหลมคม,คมกริบ,สำคัญ,มีผลโดยตรง,ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน,แสบ,เผ็ด,รุนแรง,คมกริบ,แหลมคม,กระตุ้น,เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic,poignant
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
epigrammatic(adj) สั้นแต่แหลมคม,สั้นกะทัดรัด
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร,อย่างคมขำ,อย่างแหลมคม
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
pungency(n) ความแหลมคม,ความเผ็ดร้อน,ความแสบ,ความฉุน,ความรุนแรง
pungent(adj) แหลมคม,เผ็ดร้อน,แสบ,ฉุน,รุนแรง,จัด
spiky(adj) เหมือนตะปู,แหลมคม
wittily(adv) อย่างแหลมคม,อย่างคม,อย่างเล่นลิ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top