ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go through-, *go through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go through(phrv) ผ่านไปได้, See also: ผ่าน, Syn. come through, get through
go through(phrv) ได้รับการอนุมัติ, See also: ได้รับการยอมรับ
go through(phrv) ได้รับอนุมัติ, See also: ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ, Syn. come through, get through
go through(phrv) เป็นที่ตกลง, Syn. put across, put through, ram through
go through(phrv) ผ่าน (ขั้นตอน), See also: ขั้นตอนสมบูรณ์
go through(phrv) แพร่เข้าไปในหมู่หรือกลุ่ม
go through(phrv) ขอความเห็นชอบจาก, See also: ได้รับการอนุมัติจาก
go through(phrv) ทุกข์ทรมานกับ, Syn. pass through
go through(phrv) ทบทวน
go through(phrv) ตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ Rebecca (1940)
I knew that Santino would have to go through all this.I knew that Santino would have to go through all this. The Godfather (1972)
And so the railroad has got to go through Rock Ridge.ทางรถไฟ จึงต้องผ่านสันเขาร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
I don't know why you and Dan have to go through this difficulty.ฉันไม่รู้ว่าทำไม เธอกับน้องต้องเจอ เรื่องหนักหนาขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
Let's just say that thousands of dollars of merchandise go through my hands every day.เอาเป็นว่า แต่ละวันมีเงินค่าสินค้าผ่านมือผม... หลายพันดอลล่าร์ก็แล้วกัน Mannequin (1987)
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ The Princess Bride (1987)
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ Akira (1988)
Then why go through with it?ถ้างั้นจะทำมันไปทำไม Field of Dreams (1989)
There is something out there, and if I have the courage to go through with this, what a story it'll make.มีอะไรบางอย่างที่นั่น เรย์ ถ้าผมมีความกล้า ที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วง... เรื่องราวจะเป็นยังไง Field of Dreams (1989)
This'll take a while, we have to go through everything.คงใช้เวลาสักพัก เราจะขอดูให้ทั่ว Goodfellas (1990)
But I think we should go through the proper channels.แต่ฉันคิดว่า เราเตรียมการมาดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I should have told you more. I was afraid you wouldn't go through with it.ผมน่าจะบอกคุณก่อนว่าเธอไม่เห็นด้วย The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go throughCars go through the tunnel.
go throughGo through fire and water.
go throughHe had to go through a lot of hardships.
go throughHe'll have many hardships to go through in the future.
go throughI have to go through the task by tomorrow.
go throughI'm going to go through with it in spite of her opposition.
go throughI must go through the task by tomorrow.
go throughIn a foreign country most of us go through culture shock.
go throughI saw a lady go through the gate without showing the ticket.
go throughI will go through that trouble again.
go throughLove is like the measles; we all have to go through it.
go throughOn account of ill health the writer couldn't go through with the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลุย(v) go through easily, Syn. ผ่านฉลุย, Example: ผมปิดต้นฉบับล่วงหน้า เลยไม่สามารถเขียนรายงานได้หมดว่าทีมไหนฉลุย ทีมไหนไถล, Thai Definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
สมบุกสมบัน(v) work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai Definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
ฝ่า(v) go through, See also: undergo, brave, risk, Example: ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน, Thai Definition: กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น
ฝ่ามรสุม(v) go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai Definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
ลุย(v) wade, See also: go through, ford, Syn. บุกไป, เหยียบไป, ฝ่าไป, Example: ฉันลุยลงไปเก็บสังกะสีหลังคาครัวที่ปลิวจมหายลงไปในน้ำ, Thai Definition: เดินเรื่อยไปในที่ที่ยากลำบาก
เลย(v) pass, See also: go through, Syn. พ้น, เกิน, Example: รถเมล์เลยป้ายไปตั้งไกลจนผู้โดยสารต้องเดินกลับมาเอง, Thai Definition: โดยล่วงจากจุดที่ถึงแล้ว
ทะลุ(v) pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai Definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
สมบุกสมบัน(v) go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai Definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ
สมบุกสมบัน(v) go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai Definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
ลอด[løt] (v) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of  FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
มุด[mut] (v) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust  FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ผ่านไป[phān pai] (v, exp) EN: pass through ; go through  FR: défiler ; parcourir ; passer par
ทะลุ[thalu] (v) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through  FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ตรากตรำ[trāktram] (v) EN: suffer ; go through ; endure hardship  FR: endurer ; souffrir

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k, vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) #17,379 [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp, v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
筋を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp, v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels [Add to Longdo]
苦労し抜く[くろうしぬく, kuroushinuku] (v5k) to go through all sorts of hardships [Add to Longdo]
形だけする[かたちだけする, katachidakesuru] (exp, vs-i) to go through the motions; to do something for form's sake [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
手続きを経る[てつづきをへる, tetsudukiwoheru] (exp, v1) to go through formalities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go through
   v 1: go or live through; "We had many trials to go through"; "he
      saw action in Viet Nam" [syn: {experience}, {see}, {go
      through}]
   2: apply thoroughly; think through; "We worked through an
     example" [syn: {work through}, {run through}, {go through}]
   3: go across or through; "We passed the point where the police
     car had parked"; "A terrible thought went through his mind"
     [syn: {pass}, {go through}, {go across}]
   4: eat immoderately; "Some people can down a pound of meat in
     the course of one meal" [syn: {devour}, {down}, {consume},
     {go through}]
   5: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
     he go through with the treatment?"; "He implemented a new
     economic plan"; "She followed up his recommendations with a
     written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
     {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
     through}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top