ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bore through

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bore through-, *bore through*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bore through มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bore through*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It w something strong enough to bore through bone, but leave no tสว่านบางชนิดที่แข็งพอ ที่จะเจาะกระดูกได้ แต่ไม่ทิ้งร่องไว้ The Bond in the Boot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลุ[V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
眼成穿[yǎn chéng chuān, ㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢ, 穿] to await eagerly; the eyes bore through sth [Add to Longdo]
眼穿肠断[yǎn chuān cháng duàn, ㄧㄢˇ ㄔㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˋ, 穿 / 穿] the eyes bore through, the belly hungers (成语 saw); in eager anticipation; keenly awaiting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top