ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-, *sharp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp(adj) แหลมคม, See also: คม, Syn. acute, sharpened, sharp-edged, Ant. dull, blunt
sharp(adj) ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, bright
sharp(adj) ฉุนเฉียว, See also: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
sharp(adj) เผ็ดร้อน, See also: รสเผ็ด, รสฉุน, Syn. spicy, hot, Ant. insipid
sharp(adj) ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
sharp(adj) ชัดเจน, See also: ชัด, Syn. audible, visible
sharp(adj) เฉียบขาด, See also: ยอดเยี่ยม, ทันสมัย, Syn. excellent, fine, Ant. out-of-date
sharp(adj) เสียดแทง, See also: แสบแก้วหู, เสียง แหลม, Syn. cutting, fierce, intense
sharp(adv) ตรงเวลา, See also: ตรงเผง, ตรง
sharp(n) เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharp(ชาร์พ) adj. คม, คมกริบ, ชัด, ชัดเจน, แจ๋ว, เฉียบแหลม, เฉียบขาด, เข้มงวด, เย็นเฉียบ, เผ็ดร้อน, ฉุน, รุนแรง, เสียดแทง, แสบแก้วหู, กะทันหัน, ฉับพลัน, แหลมคม, ว่องไว, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย, ไม่ออกเสียง, เสียงสูงข้างเดียว vt., vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
sharp-nosedadj. จมูกไว, ได้กลิ่นเร็ว
sharp-tonguedadj. ปากจัด, ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, มีคารมคมคาย, เจ้าโวหาร
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว, เฉียบแหลม, เชาวน์ไว, เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt., vi. ทำให้คม, ฝนให้คม, เพิ่ม, ทำให้รุนแรงขึ้น, กลายเป็นคม, ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge, hone, strop
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน, มือปืน, ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน, นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.

English-Thai: Nontri Dictionary
sharp(adj) คม, แหลม, เฉียบแหลม, รุนแรง, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
sharpen(vi) แหลมขึ้น, เพิ่มขึ้น, รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน, เหลา, ทำให้แหลม, ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน, ผู้ลับ, เครื่องเหลา, กบเหลาดินสอ
sharpness(n) ความคม, ความแหลม, ความรุนแรง, ความเฉียบแหลม, ความเข้มงวด
sharpshooter(n) มือปืน, นักแม่นปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp spoonช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
Keep their mind sharp and their dreams alive.เพื่อให้สมองไม่หยุดคิด และความฝันได้โลดแล่น Night and Fog (1956)
It must be very sharp and not tempered so it will break, like my knife broke.มันจะต้องคมชัดมาก และไม่ได้มีอารมณ์จึงจะทำลาย เหมือนมีดของฉันยากจน The Old Man and the Sea (1958)
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์ How I Won the War (1967)
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง The Nightmare Before Christmas (1993)
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating?พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Look how sharp this guy is to figure that.เขาก็หัวแหลมสมเป็นคู่ปรับ Heat (1995)
Sharp little guy.ท่าจะฉลาด Rushmore (1998)
You look very sharp this evening, Andrew.เมื่อตอนเย็นนายเท่ห์จริงๆ Bicentennial Man (1999)
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
It takes a sharp eye for every detail, every little nuance.ต้องมีสายตาที่แหลมคม... สำหรับทุกรายละเอียด ทุกความแตกต่าง Inspector Gadget 2 (2003)
Now, I need you to keep a sharp eye out, Gadget-mobile.ฉันต้องการให้นายเปิดตาที่เฉียบคมไว้ แก็ดเจ็ทโมไบล์ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharpA cat was sharpening its claws against a post.
sharpA dog has a sharp sense of smell.
sharpAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
sharpAll of a sudden, we heard the sharp cry of a cat.
sharpA man was complaining of something in a sharp voice.
sharpA sharp crack of thunder split the sky.
sharpA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
sharpBirds have sharp eyes.
sharpChris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.
sharpCome at ten o'clock sharp.
sharpCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
sharpCorporate earnings in the first quarter improved sharply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม(adj) sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
เผ็ดร้อน(adv) sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai Definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
ปากตลาด(adj) sharp-tongued, Syn. ปากจัด, Example: ชาวบ้านชาวช่องนินทาว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นประเภทพวกปากตลาด
ลับ(v) sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai Definition: ถูให้คม
เหลา(v) sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai Definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
อย่างรวดเร็ว(adv) increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ปากกล้า(adj) sharp-tongued, See also: outspoken, Example: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai Definition: พูดไม่เกรงกลัวใคร
ปากคม(adj) sharp-tongued, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปากคม พูดไม่เกรงใจใคร, Thai Definition: พูดจาเสียดแทงใจ
ปากจัด(adj) sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai Definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ปากตะไกร(adj) sharp-tongued, See also: sarcastic, Syn. ปากจัด, Example: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์ = เชาว์[chao] (n) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฝน[fon] (v) EN: sharpen ; grind ; whet
ฝนมีด[fon mīt] (v, exp) EN: whet a knife ; sharpen a knife

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sharp
sharpe
sharps
sharpy
sharp's
sharpen
sharper
sharpie
sharply
sharpens

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp
sharps
sharpen
sharper
sharply
sharpens
sharpers
sharpest
sharp-set
sharpened

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ,  ] sharp; incisive; penetrating #9,187 [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ,   /  ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.) #9,386 [Add to Longdo]
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ,  ] sharp increase; rapid growth #17,055 [Add to Longdo]
锋利[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ,   /  ] sharp (e.g. knife blade); incisive; to the point #17,340 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ,  ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best #17,466 [Add to Longdo]
锐利[ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ,   /  ] sharp; sharply #18,857 [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ,  ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆 #19,252 [Add to Longdo]
利剑[lì jiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] sharp sword #27,753 [Add to Longdo]
利刃[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ,  ] sharp blade #34,119 [Add to Longdo]
尖尖[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ,  ] sharp; pointed #35,514 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharfblick { m } | Scharfblicke { pl }sharp eye | sharp eyes [Add to Longdo]
Zacke { f } | Zacken { pl }sharp point; jag | jags [Add to Longdo]
hungrigsharp set [Add to Longdo]
scharf { adj } | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest [Add to Longdo]
scharfsichtig; scharfäugig { adj } | am scharfsichtigstensharp sighted | most sharp sighted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ[ぎれ, gire] (n) (1) piece; slice; strip; scrap; (2) (also written as 布, 裂) cloth; (3) sharpness; (ctr) (4) counter for scraps, pieces, etc.; (P) #2,041 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) #3,744 [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) #6,025 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
シャープ[sha-pu] (adj-na, n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P) #9,945 [Add to Longdo]
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n, adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) #11,081 [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
激減[げきげん, gekigen] (n, vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P) #15,422 [Add to Longdo]
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P) #15,600 [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) #19,494 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp \Sharp\, a. [Compar. {Sharper}; superl. {Sharpest}.] [OE.
   sharp, scharp, scarp, AS. scearp; akin to OS. skarp, LG.
   scharp, D. scherp, G. scharf, Dan. & Sw. skarp, Icel. skarpr.
   Cf. {Escarp}, {Scrape}, {Scorpion}.]
   1. Having a very thin edge or fine point; of a nature to cut
    or pierce easily; not blunt or dull; keen.
    [1913 Webster]
 
       He dies upon my scimeter's sharp point. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Terminating in a point or edge; not obtuse or rounded;
    somewhat pointed or edged; peaked or ridged; as, a sharp
    hill; sharp features.
    [1913 Webster]
 
   3. Affecting the sense as if pointed or cutting, keen,
    penetrating, acute: to the taste or smell, pungent, acid,
    sour, as ammonia has a sharp taste and odor; to the
    hearing, piercing, shrill, as a sharp sound or voice; to
    the eye, instantaneously brilliant, dazzling, as a sharp
    flash.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) High in pitch; acute; as, a sharp note or tone.
    (b) Raised a semitone in pitch; as, C sharp (C[sharp]),
      which is a half step, or semitone, higher than C.
    (c) So high as to be out of tune, or above true pitch; as,
      the tone is sharp; that instrument is sharp. Opposed
      in all these senses to {flat}.
      [1913 Webster]
 
   5. Very trying to the feelings; piercing; keen; severe;
    painful; distressing; as, sharp pain, weather; a sharp and
    frosty air.
    [1913 Webster]
 
       Sharp misery had worn him to the bones. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The morning sharp and clear.     --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       In sharpest perils faithful proved.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Cutting in language or import; biting; sarcastic; cruel;
    harsh; rigorous; severe; as, a sharp rebuke. "That sharp
    look." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       To that place the sharp Athenian law
       Can not pursue us.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be thy words severe,
       Sharp as merits but the sword forbear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Of keen perception; quick to discern or distinguish;
    having nice discrimination; acute; penetrating; sagacious;
    clever; as, a sharp eye; sharp sight, hearing, or
    judgment.
    [1913 Webster]
 
       Nothing makes men sharper . . . than want.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Many other things belong to the material world,
       wherein the sharpest philosophers have never ye?
       arrived at clear and distinct ideas. --L. Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. Eager in pursuit; keen in quest; impatient for
    gratification; keen; as, a sharp appetite.
    [1913 Webster]
 
   9. Fierce; ardent; fiery; violent; impetuous. "In sharp
    contest of battle." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A sharp assault already is begun.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. Keenly or unduly attentive to one's own interest; close
     and exact in dealing; shrewd; as, a sharp dealer; a sharp
     customer.
     [1913 Webster]
 
        The necessity of being so sharp and exacting.
                          --Swift.
     [1913 Webster]
 
   11. Composed of hard, angular grains; gritty; as, sharp sand.
     --Moxon.
     [1913 Webster]
 
   12. Steep; precipitous; abrupt; as, a sharp ascent or
     descent; a sharp turn or curve.
     [1913 Webster]
 
   13. (Phonetics) Uttered in a whisper, or with the breath
     alone, without voice, as certain consonants, such as p,
     k, t, f; surd; nonvocal; aspirated.
     [1913 Webster]
 
   Note: Sharp is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, sharp-cornered, sharp-edged,
      sharp-pointed, sharp-tasted, sharp-visaged, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Sharp practice}, the getting of an advantage, or the attempt
    to do so, by a tricky expedient.
 
   {To brace sharp}, or {To sharp up} (Naut.), to turn the yards
    to the most oblique position possible, that the ship may
    lie well up to the wind.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; acute; piercing; penetrating; quick; sagacious;
     discerning; shrewd; witty; ingenious; sour; acid; tart;
     pungent; acrid; severe; poignant; biting; acrimonious;
     sarcastic; cutting; bitter; painful; afflictive;
     violent; harsh; fierce; ardent; fiery.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp \Sharp\, v. t. [imp. & p. p. {Sharped}; p. pr. & vb. n.
   {Sharping}.]
   1. To sharpen. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) To raise above the proper pitch; to elevate the
    tone of; especially, to raise a half step, or semitone,
    above the natural tone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp \Sharp\, v. i.
   1. To play tricks in bargaining; to act the sharper.
    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) To sing above the proper pitch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp \Sharp\, adv.
   1. To a point or edge; piercingly; eagerly; sharply. --M.
    Arnold.
    [1913 Webster]
 
       The head [of a spear] full sharp yground. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       You bite so sharp at reasons.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Precisely; exactly; as, we shall start at ten o'clock
    sharp. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Look sharp}, attend; be alert. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp \Sharp\, n.
   1. A sharp tool or weapon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If butchers had but the manners to go to sharps,
       gentlemen would be contented with a rubber at cuffs.
                          --Collier.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) The character [[sharp]] used to indicate that the note
      before which it is placed is to be raised a half step,
      or semitone, in pitch.
    (b) A sharp tone or note. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. A portion of a stream where the water runs very rapidly.
    [Prov. Eng.] --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   4. A sewing needle having a very slender point; a needle of
    the most pointed of the three grades, blunts, betweens,
    and sharps.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Same as {Middlings}, 1.
    [1913 Webster]
 
   6. An expert. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharp
   adv 1: changing suddenly in direction and degree; "the road
       twists sharply after the light"; "turn sharp left here";
       "the visor was acutely peaked"; "her shoes had acutely
       pointed toes" [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
   adj 1: (of something seen or heard) clearly defined; "a sharp
       photographic image"; "the sharp crack of a twig"; "the
       crisp snap of dry leaves underfoot" [syn: {crisp},
       {sharp}]
   2: ending in a sharp point [syn: {acuate}, {acute}, {sharp},
     {needlelike}]
   3: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
     distinctions; "an acute observer of politics and
     politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning";
     "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating
     insight"; "frequent penetrative observations" [syn: {acute},
     {discriminating}, {incisive}, {keen}, {knifelike},
     {penetrating}, {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   4: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
     businessman"; "an astute tenant always reads the small print
     in a lease"; "he was too shrewd to go along with them on a
     road that could lead only to their overthrow" [syn: {astute},
     {sharp}, {shrewd}]
   5: harsh; "sharp criticism"; "a sharp-worded exchange"; "a tart
     remark" [syn: {sharp}, {sharp-worded}, {tart}]
   6: having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones ;
     "a shrill whistle"; "a shrill gaiety" [syn: {shrill},
     {sharp}]
   7: extremely steep; "an abrupt canyon"; "the precipitous rapids
     of the upper river"; "the precipitous hills of Chinese
     paintings"; "a sharp drop" [syn: {abrupt}, {precipitous},
     {sharp}]
   8: keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or
     point; "a sharp pain"; "sharp winds" [ant: {dull}]
   9: having or made by a thin edge or sharp point; suitable for
     cutting or piercing; "a sharp knife"; "a pencil with a sharp
     point" [ant: {dull}]
   10: (of a musical note) raised in pitch by one chromatic
     semitone; "C sharp" [ant: {flat}, {natural}]
   11: very sudden and in great amount or degree; "a sharp drop in
     the stock market"
   12: quick and forceful; "a sharp blow"
   n 1: a musical notation indicating one half step higher than the
      note named
   2: a long thin sewing needle with a sharp point

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top