Search result for

เจาะ

(94 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจาะ-, *เจาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะจง[V] specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
เจาะใจ[V] dig into, Syn. เจาะลึก, Example: พิธีกรเจาะใจแขกรับเชิญเกี่ยวกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นจนแทบหมดเปลือก, Thai definition: ศึกษาลงลึกถึงรายละเอียดในใจของผู้ที่ตนต้องการศึกษา, Notes: (ปาก)
เจาะยาง[V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
เจาะลึก[V] delve into, See also: study, research, examine, investigate, Syn. สืบค้น, สืบหา, Example: หนังสือพิมพ์เจาะลึกเบื้องหลังของเจ้าพ่อคนนี้อย่างละเอียด, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าวที่ซับซ้อน
เจาะข่าว[V] dig into news, See also: delve into news, Syn. ขุดคุ้ยข่าว, Example: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าว
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจาะก. ทำให้เป็นช่องเป็นรู.
เจาะ ๒, เจาะจงก. ตั้งใจเฉพาะ, มุ่งไปที่, เช่น นักข่าวเจาะข่าวเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน หัวหน้าเจาะจงให้เขาทำงานชิ้นนี้.
เจาะจมูกก. เจาะด้านหัวและท้ายของซุงเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายจมูกห่างจากหัวไม้ประมาณ ๗๕ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๑๒.๕ เซนติเมตร แล้วเอาลวดหรือหวายร้อยเข้ากับคานแพซึ่งเป็นไม้ยาว ๆ ขวางลำกับท่อนซุงเพื่อผูกเป็นแพ.
ปรำเจาะจง
เพ่งเจาะจง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punchเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotomy, Highเจาะถุงน้ำคร่ำสูงเหนือส่วนนำ [การแพทย์]
Aspiration, Percutaneous Transthoracicเจาะดูดจากทรวงอกผ่านทางผิวหนัง [การแพทย์]
Aspiration, Percutaneous Transtrachialเจาะดูดจากหลอดลมคอผ่านทางผิวหนัง [การแพทย์]
Aspiration, Suprapubicเจาะเหนือหัวหน่าวผ่านหน้าท้องเข้าไปที่กระเพาะปั, ดูดออกทางเหนือหัวหน่าว [การแพทย์]
Aspiration, Suprapubic Bladderเจาะปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bleeding, Therapeuticเจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]
Blood Glucose Monitoring, Homeเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลบ่อยครั้งที่บ้าน [การแพทย์]
Blood Sugar, Two Hour-Postprandialเจาะเลือดหาน้ำตาล2ชั่วโมงหลังอาหาร [การแพทย์]
Cord Presentationเจาะถุงน้ำคร่ำตรวจดูว่าไม่มีสายสะดือนำ [การแพทย์]
Enucleateเจาะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)
Nobody's used an E-34 elephant drilling rig in over 150 years.ไม่มีใครใช้เครื่องเจาะ E-34 มาตั้งนานแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
We've got a timeline and a planet to crack.เรามีงานและเราจะต้องเจาะดาวอีกน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
They have a progression. They affect specific organs.มันพัฒนาได้ มันมีผลต่อเจาะจงเป็นบางอวัยวะ Not Cancer (2008)
You'd call it "the" bank account.คุณก็ต้องเรียกมันอย่างเจาะจง\ ว่าบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
I need a trache kit. His throat's closing.ผมต้องการเครื่องมือเจาะคอ\ /หลอดลมเค้าเกือบจะปิดแล้ว Adverse Events (2008)
Can't find any landmarks.หาจุดเจาะไม่เจอ Adverse Events (2008)
Just start cutting. An exploratory trache?อย่างเพิ่งเจาะ Adverse Events (2008)
Got it.เจาะเลย Adverse Events (2008)
Don't be ridiculous, that'd be inappropriate.อย่าทำเป็นเรื่องตลก นั่นไม่ได้จำเพาะเจาะจง Lucky Thirteen (2008)
I was hurting, and I wanted to feel good.ฉันปวดร้าวและ อยากรู้สึกดี ฉันไม่ได้เจาะจง Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively   FR: étudier en profondeur
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially   FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate   FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
เจาะลึก[v.] (jǿ leuk) FR: approfondir

English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore[VT] ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
cavern[VT] เจาะเป็นถ้ำ, Syn. cave, hollow out
center out[PHRV] ระบุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เจาะจง, เลือก, Syn. centre out, single out
centre out[PHRV] ระบุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เจาะจง, เลือก, Syn. center out
drill down[PHRV] เจาะลงไป
drill into[PHRV] เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
fasten on[PHRV] เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
dig[VI] เจาะ, See also: ขุด, ทำเป็นโพรง, ขุดหา, ขุดค้น, ทิ่ม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง, Syn. jab, gibe, shove, spade, till, poke
drill[VT] เจาะ, See also: ขุด, Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
hack[VI] เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
boring(บอ'ริง) n. การเจาะรู,รูเจาะ -Phr. (borings ขี้ไม้ขี้เหล็กจากการเจาะรู)
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
venipuncture (n) เจาะเลือด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掘る[ほる, horu] Thai: เจาะ English: to excavate

German-Thai: Longdo Dictionary
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
die(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) , See also: der, das
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Vollmantelgeschoss {n} [mil.] (n ) เจาะเกราะ

French-Thai: Longdo Dictionary
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: Related: une
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top