ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แหลม

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหลม-, *แหลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลม[N] cape, See also: peninsula, Syn. คาบสมุทร
แหลม[V] be sharp, See also: be keen, Ant. ทู่, ทื่อ
แหลม[N] peninsula, See also: cape, promontory, headland, Syn. คาบสมุทร, Example: พายุโซนร้อนได้ก่อตัวขึ้นในแถบปลายแหลมญวนบริเวณหมู่เกาะปูลูกองดอร์, Thai definition: แผ่นดินหรือภูเขาที่ยื่นล้ำออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร
แหลม[V] be sharp, See also: be pointed, be pointy, Syn. คม, แหลมคม, Ant. ทื่อ, Example: ปากนกกระสานกกระยางมักจะยาวแหลมเพื่อใช้คุ้ยจับปลาในน้ำในโคลน, Thai definition: มีปลายเสี้ยมคม
แหลม[ADJ] piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: razor-sharp, Ant. ทื่อ, Example: นกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู ยกเว้นแต่จะงอยปากและเล็บเท้าอันแหลมคมสำหรับจิกอาหารจับอาหารเท่านั้น
แหลมทอง[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, ไทย
แหลมทอง[N] Southeast Asian Peninsula, See also: Golden Peninsula, Thai definition: แผ่นดินแหลมที่เป็นที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหลม(แหฺลม) ว. มีปลายเสี้ยมคม เช่น มีดปลายแหลม
แหลมไว, ฉลาด, เช่น ปัญญาแหลม
แหลมชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเป็นต้น เช่น ตาแหลม
แหลมมีระดับสูง เช่น เสียงแหลม
แหลมจัด เช่น รสหวานแหลม.
แหลม(แหฺลม) น. แผ่นดินหรือภูเขาที่ยื่นลํ้าออกไปในทะเลหรือมหาสมุทร.
แหลม(แหฺลม) ก. ล่วงลํ้า เช่น เขาแหลมเข้ามาในที่ดินของเรา.
แหลมหลักว. คมคาย เช่น วาจาแหลมหลัก, เฉียบแหลม เช่น ความคิดแหลมหลัก, หลักแหลม ก็ว่า.
สูงแหลม เช่น เสียงสูง, ระดับเหนือเสียงกลาง เช่น อักษรสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuteแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aristateแหลมเข็ม, มีรยางค์แข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cells, Spindle Shapedแหลมหัวแหลมท้าย,เซลล์รูปกระสวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The foothills of the headlands.บริเวณเชิงเขาของแหลม Yellow Submarine (1968)
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have a good eye, my man.คุณมีสายตาที่เฉียบแหลม The Blues Brothers (1980)
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
It's called a probe. It's like a prong....ไม้แหลมๆ... Punchline (1988)
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก Field of Dreams (1989)
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You never know what's truth and what isn't. She's brilliant, really.คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือความจริง อะไรไม่ใช่ เธอหัวแหลมจริงๆ Basic Instinct (1992)
But getting away with it that was genius.แต่เอามันออกไป... ...มันหลักแหลม Basic Instinct (1992)
- Yeah, pencil neck!อ๋อได้ คางแหลมๆ! The Bodyguard (1992)
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง The Nightmare Before Christmas (1993)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลม[n.] (laēm) EN: cape ; peninsula   FR: cap [m] ; péninsule [f]
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high   FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; razor-sharp   
แหลมคม[adj.] (laēmkhom) EN: sharp ; clever ; shrewd   FR: astucieux
แหลมทอง[n. prop.] (laēm Thøng) EN: Golden Peninsula (Thailand's ancient name)   FR: Péninsule d'Or (ancien nom de la Thaïlande)
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]

English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute[ADJ] แหลม, See also: ที่มีปลายแหลม, Syn. sharp-pointed
cape[N] แหลม, See also: ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในน้ำ, Syn. headland, point, foreland
foreland[N] แหลม (ทางภูมิศาสตร์), See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. headland, promontory
headland[N] แหลม (แผ่นดิน) ที่ยื่นลงไปในทะเล, Syn. promontory
Indochina[N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
keen[ADJ] แหลม (เสียง)
Malaya[N] แหลมมลายู
penetrating[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม
peninsula[N] คาบสมุทร, See also: แหลม, Syn. foreland, cape, headland
poignant[ADJ] คมกริบ, See also: แหลม, Syn. acute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
agulhas(อะกัล' ลัส) n. แหลมใต้สุดของอาฟริกาใต้
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
balkan(บอล'เคิน) adj. เกี่ยวกับแหลมบอลข่าน (ประชาชน,เทือกเขา,ภาษาและอื่น ๆ) -Phr. (the Balkans ประเทศต่าง ๆ ของแหลมบอลข่าน), See also: balkanite adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spiky (adj ) แหลม, ตั้ง (ทรงผม)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みさき, ] (n ) แหลม(ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในน้ำ), See also: R. 岬馬

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鋭い[するどい, surudoi] แหลม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

German-Thai: Longdo Dictionary
spitz(adj) แหลม
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม
gedankenlos(adj adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top