ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagacity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagacity-, *sagacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagacity(n) ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด, ความเฉียบแหลม, ความหลักแหลม, ไหวพริบ, ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen, judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
sagacity(n) ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, ความเฉียบแหลม, ไหวพริบ

WordNet (3.0)
sagacity(n) the mental ability to understand and discriminate between relations, Syn. sagaciousness, judgement, discernment, judgment
judiciousness(n) the trait of forming opinions by distinguishing and evaluating, Syn. sagaciousness, sagacity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sagacityn. [ L. sagacitas. See Sagacious. ] The quality of being sagacious; quickness or acuteness of sense perceptions; keenness of discernment or penetration with soundness of judgment; shrewdness. [ 1913 Webster ]

Some [ brutes ] show that nice sagacity of smell. Cowper. [ 1913 Webster ]

Natural sagacity improved by generous education. V. Knox. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Penetration; shrewdness; judiciousness. -- Sagacity, Penetration. Penetration enables us to enter into the depths of an abstruse subject, to detect motives, plans, etc. Sagacity adds to penetration a keen, practical judgment, which enables one to guard against the designs of others, and to turn everything to the best possible advantage. [ 1913 Webster ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบ(n) resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai Definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagacity

Japanese-English: EDICT Dictionary
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) { Buddh } (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) #10,048 [Add to Longdo]
聡敏[そうびん, soubin] (adj-na, n) sagacity; cleverness [Add to Longdo]
聡明;聰明[そうめい, soumei] (adj-na, n) wisdom; sagacity [Add to Longdo]
知慮[ちりょ, chiryo] (n) wisdom; sagacity [Add to Longdo]
明哲[めいてつ, meitetsu] (adj-na, n) wisdom; sagacity; wise man [Add to Longdo]
伶俐;怜俐;怜悧[れいり, reiri] (n, adj-na) cleverness; sagacity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top