ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sagacity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sagacity-, *sagacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sagacity(n) ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen, judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบ(n) resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai Definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sagacity (n) sˈəgˈæsɪtiː (s @1 g a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
聡敏[そうびん, soubin] (adj-na,n) sagacity; cleverness [Add to Longdo]
聡明;聰明[そうめい, soumei] (adj-na,n) wisdom; sagacity [Add to Longdo]
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) {Buddh} (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) [Add to Longdo]
知慮[ちりょ, chiryo] (n) wisdom; sagacity [Add to Longdo]
明哲[めいてつ, meitetsu] (adj-na,n) wisdom; sagacity; wise man [Add to Longdo]
伶俐;怜俐;怜悧[れいり, reiri] (n,adj-na) cleverness; sagacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sagacity \Sa*gac"i*ty\, n. [L. sagacitas. See {Sagacious}.]
   The quality of being sagacious; quickness or acuteness of
   sense perceptions; keenness of discernment or penetration
   with soundness of judgment; shrewdness.
   [1913 Webster]
 
      Some [brutes] show that nice sagacity of smell.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Natural sagacity improved by generous education. --V.
                          Knox.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Penetration; shrewdness; judiciousness.
 
   Usage: {Sagacity}, {Penetration}. Penetration enables us to
      enter into the depths of an abstruse subject, to
      detect motives, plans, etc. Sagacity adds to
      penetration a keen, practical judgment, which enables
      one to guard against the designs of others, and to
      turn everything to the best possible advantage.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sagacity
   n 1: the mental ability to understand and discriminate between
      relations [syn: {sagacity}, {sagaciousness}, {judgment},
      {judgement}, {discernment}]
   2: the trait of forming opinions by distinguishing and
     evaluating [syn: {judiciousness}, {sagacity},
     {sagaciousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top