ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดั้นด้น

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดั้นด้น-, *ดั้นด้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดั้นด้น[V] press one's way, See also: make one's way through, Syn. ตะเวน, สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว, Example: เขาดั้นด้นไปจนถึงทิวเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดั้นด้นก. มุ่งหน้าฝ่าไป เช่น จะไกลแค่ไหน ฉันก็จะดั้นด้นไปหาเธอ, ด้น หรือ ด้นดั้น ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one about Ebbets Field, the one that sent you to Boston to find me.ผมกำลังพูดเรื่องสนามเอ๊บเบ็ต สนามที่ทำให้คุณ... ดั้นด้นมาหาผมถึงบอสตั้น Field of Dreams (1989)
I travel half the planet searching for the Isabella I know and love.ฉันลงทุนดั้นด้นตามหาอิซาเบลล่าที่ฉันรัก Woman on Top (2000)
I'm impressed you took the initiative to go get it.ผมประทับใจที่\คุณดั้นด้นหามาจนได้ Legally Blonde (2001)
That's the thanks I get for going halfway around the world to stop Fogg for you, yay?คุณตอบแทนผมยังงี้เหรอ ผมดั้นด้นไปครึ่งโลก เพื่อขัดขวางฟ็อกก์ให้คุณ Around the World in 80 Days (2004)
Come a long way to see you.ผมดั้นด้นมาหาคุณ Shooter (2007)
That's why you came all this way to see little ol' me?แกเลยดั้นด้นมาซะไกล เพื่อทักทายฉัน? In the Beginning (2008)
We didn't just go through everything we went through for no reason at all.การที่ราดั้นด้นฝ่าฟันทุกอย่าง จนมาถึงที่นี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You want to go all the way to Santa Fe for a museum?เธออยากขับรถดั้นด้นไปซานตาเฟ่ เพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์งั้นเหรอ 4 Days Out (2009)
All the way there?อุตสาห์ดั้นด้นไปถึงที่นั่นทำไม The Fugitive: Plan B (2010)
I have been searching a very long time.ฉันดั้นด้นตามหา นานแสนนานเหลือเกิน The Sorcerer's Apprentice (2010)
These days they got a name for just about everything.นายดั้นด้นมาหาอะไรที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เห็นหรือยัง นายไม่ใช่ประเด็น Rango (2011)
All the way to Boston?ดั้นด้นเดินทางไกลไปบอสตันเลย Home Invasion (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top