ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แทง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทง-, *แทง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทง(v) stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai Definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
แทง(v) bet, See also: gamble, wager, stake, Example: งวดนี้คนนิยมแทงเลข 13 เพื่อให้ตรงกับ 13 เมษายน, Thai Definition: เล่นการพนันบางชนิด
แทง(v) write down instructions or comments (to a subordinate), Syn. แทงเรื่อง, Thai Definition: ลงบันทึก, ลงหมายเหตุ
แทงใจ(adv) on the same wave length, See also: read another's thought, have the same thought, Syn. ตรงใจ, Example: เธอพูดแทงใจเขาเหมือนมานั่งอยู่กลางใจ
แทงทวย(n) Mallotus philippensis Muell. Arg., Syn. กระทุ่ม, คำแสด, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Mallotus philippensis (Lamk.) Muell. Arg. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลมีขน สีแดง ใช้ทำยาได้
แทงหวย(v) buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai Definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
แทงตะไบ(v) use a file to rub something smooth or sharp, Syn. ฝนตะไบ, Thai Definition: เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น
แทงหยวก(v) carve beautifully the banana plant, See also: carve a pith of a banana stalk, Syn. สลักหยวก, Thai Definition: สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพเป็นต้น
แทงใจดำ(v) hit the nail on the head, See also: hit one's weak spot, Syn. จี้ใจดำ, Example: คำพูดของเธอแทงใจดำผม ทำให้ผมรู้สึกเจ็บไปอีกนาน, Thai Definition: พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
แทงบัญชี(v) record, See also: make a note of, enter, strike off

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทงก. เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระแสนํ้าแทงตลิ่ง นักมวยแทงศอกคู่ต่อสู้
แทงลงบันทึก, ลงหมายเหตุ, เช่น แทงคำสั่ง แทงหนังสือ
แทงเล่นการพนันบางชนิด เช่น แทงหวย แทงลอตเตอรี่ แทงโป.
แทงตะไบก. เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น.
แทงทวยน. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg. ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลมีขน สีแดง ใช้ทำยาได้, คำแสด ก็เรียก.
แทงบิลเลียดก. กิริยาที่ใช้ไม้คิวกระแทกลูกบิลเลียดให้กลิ้งไป.
แทงวิสัยน. ชื่อเพลงไทย
แทงวิสัยชื่อการละเล่นของหลวงอย่างหนึ่งใน ๕ ชนิด ได้แก่ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ กระอั้วแทงควาย และแทงวิสัย ผู้เล่นแทงวิสัยแต่งตัวเป็นเซี่ยวกาง แล้วรำทวนสู้กัน.
แทงหยวกก. สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพเป็นต้น.
แทงใจก. เก็งใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transfixแทงทะลุตลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แทงหยวกก. สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพ เป็นต้น [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก 12 Angry Men (1957)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ใครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง? 12 Angry Men (1957)
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง 12 Angry Men (1957)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง 12 Angry Men (1957)
Now, this is the way I'd stab a man who was... taller than I was.ตอนนี้เป็นวิธีที่ผมแทงคนที่เป็น ... สูงกว่าผม 12 Angry Men (1957)
Just stab her once nice and deep in the heart.เพียงแค่ แทง เธออีกครั้ง ที่ดีและ ลึกลงไปใน หัวใจ I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทง[thaēng] (v) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate  FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แทง[thaēng] (v) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet  FR: parier ; miser
แทงข้างหลัง[thaēng khānglang] (v, exp) EN: betray  FR: trahir
แทงตะไบ[thaēng tabai] (v, exp) EN: use a file to rub something smooth/sharp
แทงทวย[thaēngthūay] (n) EN: Mallotus philippensis Muell. Arg.
แทงทะลุ[thaēngthalu] (v) FR: transpercer
แทงบัญชี[thaēng banchī] (v, exp) EN: record
แทงบัญชีสูญ[thaēng banchī sūn] (v, exp) EN: write off
แทงปลา[thaēng plā] (v, exp) EN: spear fish  FR: harponner un poisson
แทงพนัน[thaēng phanan] (v, exp) FR: faites vos jeux !

English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig in(phrv) แทง, See also: เสียบ, จิ้ม, ทิ่ม
dirk(vt) แทงด้วยดาบยาวและตรง
dub(vt) ตี, See also: แทง, ทิ่ม
gore to death(phrv) แทงด้วยเขา, See also: ฆ่าด้วยเขา
gig(vt) แทงด้วยฉมวก, See also: แทงด้วยฉมวกหรือตะขอ
gore(vt) แทง, See also: ขวิด, Syn. cut, slit, slash, incise
horn(vt) แทง (ด้วยเขา), See also: ขวิด ด้วยเขา
impale(vt) แทง (มักใช้รูป passive voice), See also: เสียบ, เสียบทะลุ, Syn. piece, transfix, transpiece
lunge at(phrv) ทิ่มแทง, See also: แทง
jab(vt) แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
bayonet(เบ'อะนิท) { bayoneted.bayoneting, bayonets } n. ดาบปลายปืน, มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ, ปวดแสบ, เผ็ดร้อน, เสียดแทง, เหน็บแนม
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
bookmakern. คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่, คนที่ชอบตีรันฟันแทง
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome, Ant. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน, ชอบสงคราม, กระหายสงคราม, ชอบตีรันฟันแทง
bookie(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
bookmaker(n) คนทำหนังสือ, เจ้ามือรับแทงม้า
bunt(vt) แทง, ขวิด, ชน
cue(n) สัญญาณ, ไม้แทงบิลเลียด, คำบอกบท, บท, แถว, หางเปีย
dig(vt) ขุด, คุ้ย, จิก, แทง, ขุดค้น
dirk(vt) แทงด้วยกริช
fray(n) การทะเลาะวิวาท, การชกต่อย, การต่อสู้, การตีรันฟันแทง
gaff(n) ฉมวก, หลาวแทงปลา, ตะขอเกี่ยวปลา
gore(vt) ขวิด, แทง, ทิ่ม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] TH: แทง  EN: to pierce
突く[つく, tsuku] TH: แทง  EN: to thrust

German-Thai: Longdo Dictionary
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top