ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break through-, *break through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break through(phrv) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น, Syn. come through
break through(phrv) ฝ่าเข้าไป
break through(phrv) ค้นพบ, See also: พบ
break through(phrv) ทำทางผ่านเข้าไป
break through(phrv) เอาชนะให้ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด. How I Won the War (1967)
They can't break through the door, but they can get through the glass.มันพังประตูเข้ามาไม่ได้ แต่มันพังกระจกเข้ามาได้ Night of the Living Dead (1990)
They may be able to break through the door.พวกมันอาจพังประตูเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
We do have to break through this barrier where they do tell us or they say they don't like it when their kids nag.เราต้องหาทางทะลวงผ่านอุปสรรคอันนี้ พวกพ่อแม่บอกเราว่า ไม่ชอบเวลาถูกลูกเซ้าซี้ The Corporation (2003)
Coming from a background like hers, not everyone can break through it.ฉันนี้แย่จริงๆ นายเข้าไปในห้องเขาทำไม Something About 1% (2003)
We can break through that wall but we need some time.เราจะพังกำแพงแล้วเข้าไปทางนั้น / แต่เราต้องใช้เวลาสักหน่อย นายทำมันได้มั้ย? Ladder 49 (2004)
Break through what?ทะลุอะไร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
With this rocket that goes beyond 11 kilometers per second, we will break through the phenomena within the gate, and reach the other side.คำนวนแล้ว ด้วยความเร็วมากกว่า11กิโลเมตรต่อนาที เราจะแหวกผ่านคลื่นอากาศนี้เข้าสู่ประตู และไปถึงอีกฝั่งนึงได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We'll be able to break through the part of the wall that covers the pip opening.คือเราสามารถทะลวงผ่านกำแพงที่ขวางท่อนี้อยู่ได้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We 'll break through this wayเราแยกกันไปทางนี้ War (2007)
What happens when one of those things decides to break through this window?แล้วจะทำยังไงถ้ามันบุกเข้ามาได้ล่ะ The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break throughBreak through the ice.
break throughIt is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.
break throughThey attempted to break through the enemy line.
break throughThough the enemy's defenses were strong, we tried to break through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดส่อง(v) break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai Definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
ตีฝ่า(v) break through, See also: breach, Syn. ตีแตก, Example: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ, Thai Definition: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
ทะลวง(v) break through, Syn. บุก, โจมตี, Example: กองทัพพม่าได้ทะลวงแนวรบของข้าศึกได้เรียบร้อยแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
พัง[phang] (v) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach  FR: détruire ; défoncer ; enfoncer

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲みを破る[かこみをやぶる, kakomiwoyaburu] (exp, v5r) (See 囲み・2) to break through a siege [Add to Longdo]
押し破る[おしやぶる, oshiyaburu] (v5r, vt) to break through [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1, vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r, vt) to break through; to penetrate; to pierce [Add to Longdo]
突き抜ける(P);突抜ける[つきぬける, tsukinukeru] (v1, vi) to pierce through; to break through; (P) [Add to Longdo]
突崩す;突き崩す[つきくずす, tsukikuzusu] (v5s, vt) to crush; to break through; to flatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break through
   v 1: pass through (a barrier); "Registrations cracked through
      the 30,000 mark in the county" [syn: {break through},
      {crack}]
   2: penetrate; "The sun broke through the clouds"; "The rescue
     team broke through the wall in the mine shaft" [syn: {break
     through}, {come through}]
   3: break out; "The tooth erupted and had to be extracted" [syn:
     {erupt}, {come out}, {break through}, {push through}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top