Search result for

ทะลุ

   
67 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะลุ-, *ทะลุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลุ[V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ทะลุเป้า[V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
ทะลุดทะลาด[V] be hurried, See also: be in haste, be thoughtless, be heedless, Syn. พรวดพราด, ถลำถลาก
ทะลุปรุโปร่ง[ADV] clearly, See also: completely, transparently, Example: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง, Thai definition: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
ทะลุกลางปล้อง[V] cut in, See also: interrupt, be saucy, Syn. ทะลึ่ง, ทะลึ่งบ้อง, พูดโพล่ง, พูดสอด, Example: เจ้าของบ้านทะลุกลางปล้องขึ้นมาขัดจังหวะ, Thai definition: พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะลุก. เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง.
ทะลุว. ที่เป็นรู เช่น หม้อทะลุ.
ทะลุกลางปล้องก. พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่.
ทะลุดทะลาดว. ถลำถลาก, พลั้ง ๆ พลาด ๆ, ไม่ระมัดระวัง.
ทะลุปรุโปร่งว. อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด.
ปรุทะลุ, ตลอด, เช่น เที่ยวเสียปรุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perforans; perforatingทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating; perforansทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย Rebecca (1940)
its walls protected against ricocheting bullets.ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป Night and Fog (1956)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
It's a moray eel. It bit right through my wet suit.ปลาไหลมอเร่ย์ กัดทะลุชุดดํานํ้าผมเลย Jaws (1975)
Get this little needle through his skin?เเทงเข็มเล็กๆ นี่ให้ทะลุผิวมันเนี่ยนะ Jaws (1975)
It went right through it.โดนเสียบทะลุเลย Phantasm (1979)
We'll lay that sucker out flat and drive a stake through his goddamn heart!เสร็จแล้วก็จัดการตอกอกให้ทะลุหัวใจแม่งซะเลย Phantasm (1979)
- Through that wall.- ทะลุกำแพงไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Copper's the only one who's got any business with it.- ไม่ - งั้นฉันก็ยิงผ่านทะลุหัวแกซะตอนนี้เลย The Thing (1982)
Get out of the way, bitch, or I'll go right through you with this.หลบไปนะ ไม่งั้นฉันจะยิงทะลุเธอไป Day of the Dead (1985)
And although many thoughts raced through our minds, we barely spoke.เรามุ่งหน้ากลับบ้าน แม้จะมีหลายๆ เรื่อง วิ่งทะลุหัวจิตหัวใจของเรา แต่เราก็ไม่ได้พูดกันเลย Stand by Me (1986)
Prince and Company is going through the roof!ขณะที่ห้างปริ๊นท์ คอมพานี กำลังพุ่งทะลุเพดาน! Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalūang) EN: pierce ; penetrate   
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprōng) EN: clearly ; completely ; transparently   
ทะลุเป้า[v. exp.] (thalu pao) EN: top ; break ; surpass   

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore[VT] ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
penetrate[VT] แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate through[PHRV] ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน
penetrate to[PHRV] เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
thread[VT] ทะลุผ่าน
thru[PREP] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru[ADV] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru[ADJ] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
crossheading(ครอสเฮด'ดิง) n. หัวข้อย่อย,ซอยหรือตรอกที่ทะลุกันได้
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
fistula(ฟิส'ชุละ) n. แผลชอนทะลุ,ท่อ, See also: fistular adj. -pl. fistulas,fistulae, Syn. duct
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., Syn. empale., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetrative(adj) ทะลุผ่าน,แทรกซึม,ซึม,ฝ่าเข้าไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貫通[かんつう, kantsuu] (vt) ทะลุผ่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top