ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpenetrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpenetrate-, *interpenetrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpenetrate(vt) ซึมเข้าไป, See also: แผ่ซ่านเข้าไป, Syn. permeate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
völlig durchdringen | völlig durchdringend | dringt völlig durch | drang völlig durchto interpenetrate | interpenetrating | interpenetrates | interpenetrated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpenetrate \In`ter*pen"e*trate\, v. i.
   To penetrate each the other; to penetrate between bodies or
   their parts.
   [1913 Webster]
 
   {Interpenetrating molding} (Arch.), in late Gothic
    architecture, a decoration by means of moldings which seem
    to pass through solid uprights, transoms, or other
    members; often, two sets of architectural members
    penetrating one another, in appearance, as if both had
    been plastic when they were put together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpenetrate \In`ter*pen"e*trate\, v. t.
   To penetrate between or within; to penetrate mutually.
   [1913 Webster]
 
      It interpenetrates my granite mass.   --Shelley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpenetrate
   v 1: penetrate mutually or be interlocked; "The territories of
      two married people interpenetrate a lot" [syn:
      {interpenetrate}, {permeate}]
   2: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
     permeated this administration"; "music penetrated the entire
     building"; "His campaign was riddled with accusations and
     personal attacks" [syn: {permeate}, {pervade}, {penetrate},
     {interpenetrate}, {diffuse}, {imbue}, {riddle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top