ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*工*

   
347 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -工-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ] processing plant

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
基礎[きそこうじ] (n ) Basic Construction

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[经, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 62
[工, gōng, ㄍㄨㄥ] labor, work; laborer, worker
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丄 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictographic] A spade or other workman's tool,  Rank: 118
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 272
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工,  Rank: 303
[功, gōng, ㄍㄨㄥ] achievement, good work; merit; service
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Results produced by capable 力 labor 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 452
[轻, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 460
[红, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 502
[项, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 571
[江, jiāng, ㄐㄧㄤ] large river; the Yangtze; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 577
[攻, gōng, ㄍㄨㄥ] to accuse; to assault; to criticize
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] rap,  Rank: 588
[差, chà, ㄔㄚˋ] difference, gap; almost, nearly; in error; an officer
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Work 工 done by a sheep 羊; incompetence,  Rank: 732
[左, zuǒ, ㄗㄨㄛˇ] left; unorthodox, improper
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictographic] A left hand; compare 又,  Rank: 782
[毁, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike 工 a clay vessel 臼,  Rank: 1,160
[巧, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] skillful, ingenious, clever
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] work,  Rank: 1,219
[径, jìng, ㄐㄧㄥˋ] path, diameter; straight, direct
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 1,307
[贡, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,548
[虹, hóng, ㄏㄨㄥˊ] rainbow
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,176
[巫, wū, ] wizard, sorcerer, witch, shaman
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] A cross-shaped divining rod,  Rank: 2,189
[巩, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to bind, to guard, to strengthen; firm, secure, strong
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  凡 (fán ㄈㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] all,  Rank: 2,384
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 2,637
[缸, gāng, ㄍㄤ] earthen jug, crock, cistern
Radical: Decomposition: 缶 (fǒu ㄈㄡˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] pottery,  Rank: 2,817
[扛, káng, ㄎㄤˊ] to lift; to carry on one's shoulders
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Labor 工 done by hand 扌; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 2,989
[杠, gāng, ㄍㄤ] pole, bar; lever, crowbar
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A wooden 木 lever 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 3,066
[肛, gāng, ㄍㄤ] anus
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 3,394
[汞, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] mercury (element)
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,772
[邛, qióng, ㄑㄩㄥˊ] mound; in distress
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 4,885
[讧, hòng, ㄏㄨㄥˋ] confusion; internal strife
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Dissent 讠 among workers 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 5,205
[紅, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 5,728
[貢, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,125
[豇, jiāng, ㄐㄧㄤ] kidney bean; black-eyed pea
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] beans,  Rank: 6,173
[巯, qiú, ㄑㄧㄡˊ] an atom group
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 6,242
[項, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 6,386
[仝, tóng, ㄊㄨㄥˊ] together, same; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 6,887
[舡, chuán, ㄔㄨㄢˊ] boat, ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 7,071
[訌, hòng, ㄏㄨㄥˋ] confusion; internal strife
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Dissent 言 among workers 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 7,879
[㥯, yǐn, ㄧㄣˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[壽, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  乛 (ya ㄧㄚ˙)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  一 (yī )  吋 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] Ancient form of 老
[尋, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 彐 looking 工 for an item 口; 寸 provides the pronunciation
[巠, jīng, ㄐㄧㄥ] underground river; flowing water
Radical: Decomposition: 一 (yī )  巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] river
[檃, yǐn, ㄧㄣˇ] a tool used to sharpen wood
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[湼, niè, ㄋㄧㄝˋ] mud, slime
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic]
[隉, niè, ㄋㄧㄝˋ] chaos, disorder
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] city

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor, #1,419 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay, #1,561 [Add to Longdo]
[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery), #1,879 [Add to Longdo]
[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] tool; instrument; utensil; means, #2,270 [Add to Longdo]
[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts, #2,615 [Add to Longdo]
[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce, #2,820 [Add to Longdo]
[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
农民[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] migrant workers, #4,032 [Add to Longdo]
[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work, #4,133 [Add to Longdo]
[dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ, ] to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight, #4,210 [Add to Longdo]
[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] labor union; trade union, #4,240 [Add to Longdo]
[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ, / ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job, #4,481 [Add to Longdo]
[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry, #4,703 [Add to Longdo]
[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, ] construction site, #4,737 [Add to Longdo]
程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer, #5,704 [Add to Longdo]
[mín gōng, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] workers (esp. on public project), #6,191 [Add to Longdo]
业化[gōng yè huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to industrialize; industrialization, #6,474 [Add to Longdo]
[shǒu gōng, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ, ] handwork; manual, #6,618 [Add to Longdo]
[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, ] divide the work; division of labor, #6,686 [Add to Longdo]
人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class, #8,495 [Add to Longdo]
[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] strike; go on strike, #9,185 [Add to Longdo]
[zuò gōng, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ, ] to work with one's hands; manual work; workmanship, #9,855 [Add to Longdo]
作组[gōng zuò zǔ, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ, / ] a work team; a working group; a task force, #10,074 [Add to Longdo]
[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] miner, #10,133 [Add to Longdo]
作室[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] industrial injury, #11,443 [Add to Longdo]
[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor, #11,744 [Add to Longdo]
[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] time; spare time; skill; labor; effort, #11,744 [Add to Longdo]
[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, ] working procedure; process, #11,803 [Add to Longdo]
[dòng gōng, ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] to start (a building project), #11,968 [Add to Longdo]
[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor, #12,031 [Add to Longdo]
[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, ] secret service; special service, #12,600 [Add to Longdo]
[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework, #12,873 [Add to Longdo]
作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, ] workload; volume of work, #13,067 [Add to Longdo]
[gōng nóng, ㄍㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] workers and peasants, #14,024 [Add to Longdo]
[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]
[gōng wěi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ, ] working committee, #14,764 [Add to Longdo]
艺品[gōng yì pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] handicraft article; handiwork, #15,052 [Add to Longdo]
[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] worker's party; labor party, #15,523 [Add to Longdo]
商业[gōng shāng yè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business, #15,702 [Add to Longdo]
[gōng qī, ㄍㄨㄥ ㄑㄧ, ] time allocated for a project; completion date, #16,560 [Add to Longdo]
[shǒu gōng yè, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] handicraft, #16,689 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じんこう, jinkou] (n) สร้างขึ้นโดยมนุษย์
知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์
衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
作員[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
[こうじょう, koujou] (n) โรงงาน
場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ
[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
業地帯[こうぎょうちたい, kougyouchitai] (n) เขตอุตสาหกรรม, See also: S. 業地域,
日本業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
[しょくこう, shokukou] (n) กี่กระตุก หูกทอผ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด
降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
業省[こうぎょうしょう, kougyoushou] (n) กระทรวงอุตสาหกรรม
[くどう, kudou] (name) ชื่อคน อ่านว่า คุโด
学士[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
学科[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
[せこう, sekou] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง
業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม
溶接[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น,เป็นผู้สร้าง
情報[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
知識[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n ) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
通信[つうしんこうがく, tsuushinkougaku] (n ) วิศวกรรมสื่อสาร
電気[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電子学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
土木[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n ) วิศวกรรมโยธา
土木学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
無線[むせんこうがく, musenkougaku] (n ) วิศวกรรมวิทยุไร้สาย
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] (n ) วิศวกรรมหุ่นยนต์
遺伝子[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n ) วิศวกรรมพันธุศาสตร์
宇宙[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n ) วิศวกรรมอวกาศ
化学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n ) วิศวกรรมเคมี
機械[きかいこうがく, kikaikougaku] (n ) วิศวกรรมเครื่องกล
経営[けいえいこうがく, keieikougaku] (n ) วิศวกรรมการบริหาร
[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม
基礎[きそこうじ, kisokouji] (n ) พื้นฐานงานก่อสร้าง
基礎[きそこうじ, kisokouji] (n ) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering
会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] Thai: หอการค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加;皺加[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
アセンブリー[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
エンボス加[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
ガス化学[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
ガラス[ガラスこうげい, garasu kougei] (n) glasswork [Add to Longdo]
ガラス細;硝子細[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork [Add to Longdo]
ケーソン[ケーソンこうほう, ke-son kouhou] (n) caisson method; (P) [Add to Longdo]
ケーブルの再[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] (n) {comp} recabling [Add to Longdo]
シールド[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method [Add to Longdo]
ソーダ[ソーダこうぎょう, so-da kougyou] (n) alkali industry [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering [Add to Longdo]
ツーバイフォー[ツーバイフォーこうほう, tsu-baifo-kouhou] (n) wood frame construction [Add to Longdo]
トレンチ[トレンチこうほう, torenchi kouhou] (n) trench cut method [Add to Longdo]
ドイツ業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
プレス加[プレスかこう, puresu kakou] (n) press working [Add to Longdo]
レーザー加[レーザーかこう, re-za-kakou] (n) laser processing; laser machining [Add to Longdo]
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] (n) robotics [Add to Longdo]
圧延[あつえんこうじょう, atsuenkoujou] (n) rolling mill [Add to Longdo]
飴細[あめざいく, amezaiku] (n) candy fashioned in human and animal forms [Add to Longdo]
遺伝子[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering [Add to Longdo]
医用生体[いようせいたいこうがく, iyouseitaikougaku] (n) medical biotechnology [Add to Longdo]
医用電子[いようでんしこうがく, iyoudenshikougaku] (n) medical electronics [Add to Longdo]
[ひとくふう, hitokufuu] (n,vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
印刷[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer [Add to Longdo]
隠蔽[いんぺいこうさく, inpeikousaku] (n,vs) (create) a cover-up [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうこうがく, uchuukougaku] (n) space engineering [Add to Longdo]
衛生[えいせいこうがく, eiseikougaku] (n) sanitary engineering [Add to Longdo]
液体ジェット加[えきたいジェットかこう, ekitai jietto kakou] (n) liquid jet processing [Add to Longdo]
艶出し加[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]
欧州電子計算機業会[おうしゅうでんしけいさんきこうぎょうかい, oushuudenshikeisankikougyoukai] (n) {comp} European Computer Manufactures Association; ECMA [Add to Longdo]
下水[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works [Add to Longdo]
下請け[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
化学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化) chemical engineering [Add to Longdo]
化学[かがくこうぎょう, kagakukougyou] (n) chemical industry [Add to Longdo]
化学[かがくこうじょう, kagakukoujou] (n) chemical plant; chemical factory; chemical works [Add to Longdo]
[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学学) chemical engineering [Add to Longdo]
化成[かせいこうぎょう, kaseikougyou] (n) chemical industry [Add to Longdo]
仮想[かそうこうじょう, kasoukoujou] (n) {comp} virtual factory [Add to Longdo]
[かこう, kakou] (n,vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P) [Add to Longdo]
データ[かこうデータ, kakou de-ta] (n) {comp} processed data; raw data [Add to Longdo]
技術[かこうぎじゅつ, kakougijutsu] (n) processing technology; processing technique [Add to Longdo]
[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
産業[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry [Add to Longdo]
[かこうし, kakoushi] (n) processed paper; coated paper [Add to Longdo]
[かこうし, kakoushi] (n) dental bridge [Add to Longdo]
[かこうぜい, kakouzei] (n) processing tax [Add to Longdo]
設備[かこうせつび, kakousetsubi] (n) processing plant; processing facility; processing equipment [Add to Longdo]
[かこうちん, kakouchin] (n) processing fees [Add to Longdo]
[かこうにゅう, kakounyuu] (n) processed milk; manufactured milk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。業国に何が起こるだろうか。
Industrial production in July rose sharply.7月の業生産は急増した。
AI stands for artificial intelligence.AIは人知能の略です。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加の服を買う。
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの場で働く女性の担当になります。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの場の女子職員の管理をしていただくことになるでしょう。
They make used food oil into soap at that factory.あの場では古い食用油で石鹸をつくっている。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンの父の職業は大だった。
Jack of all trades is master of none.あらゆる職業に手を出す者は何の熟練にもなれない。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの修理たちは時給一万円ももらっている。
Strawberries are made into jam.イチゴは加されてジャムになる。
Our car is being repaired at the auto shop.うちの車は自動車場で修理中だ。
Clive wants to be an electronic engineer.クライブは電子学の技術者になりたい。
This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.ここの場は、部品から製品までを一貫生産している。
This is how he has succeeded in running the factory.このようにして、彼は場の経営に成功したのです。
They are manufacturing TV sets in this factory.この場ではテレビ受像機を製造しています。
Robots have taken the place of men in this factory.この場ではロボットが従業員に取って代わった。
This factory manufactures automobile parts.この場では自動車の部品を制作している。
The output of this factory has increased by 20%.この場の生産高は20%増加している。
This factory produces CD players.この場はCDプレーヤーを生産している。
The factory turns out eight hundred motorcycles a month.この場はバイクを月に800台生産する。
This factory can turn out 200 cars a day.この場は一日に200台の車を生産できる。
This factory produces 500 automobiles a day.この場は一日に500台の自動車を生産する。
This factory's productive capacity is 250 cars a week.この場は週に250台の車の生産能力がある。
This new model of car is so popular that they have had to open a new factory to meet the demand.この新型の車はとても人気があるので需要に応じるために新しい場を作らねばならなかった。
This river is polluted with factory waste.この川は場の廃棄物で汚染されている。
There is no factory in this village.この村には場は一つもない。
Factory jobs are drying up in the local economy.この地域では、場労働者がどんどんいなくなっていますね。
This beautiful garden owes more to art than to nature.この庭の美しさは自然より人のおかげだ。
You can't go along this road. It is under repair.この道を行ってもダメですよ。事中ですから。
This road is closed to traffic for construction work.この道路は事中のため通行止めだ。
This book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.この本によれば、最初の人橋梁は新石器時代にさかのぼるという。
These prices are ex-works.これは場渡しの価格です。
This is a plan of my own devising.これは私が夫した計画です。
I suggest that we should build a new factory there.そこに新しい場を作ったらどうでしょうか。
The pipe conveys water from the lake to the factory.そのパイプは湖から場まで水を運んでいる。
The construction of the building will be started next year.そのビルの建設は来年着されます。
The hosiery factory produces 600,000 pairs of socks a day.その靴下場では一日60万足の靴下が製造されている。
The lake is made not by nature but by art.その湖は自然のものではなく人によって造られたものである。
They carried on with the construction in the face of strong opposition from the residents.その事は住民からの強い反対にもかかわらず、続けられた。
They had to fire 300 men at the factory.その場では300人を解雇しなければならなかった。
The factory is producing a new type of car.その場では新型の機械を製造しています。
The factory is producing a new type of car.その場では新型車を製造しています。
The factory is trying to get rid of water pollution.その場では水の汚染を取り除く事を試みている。
Many workers were laid off at that plant.その場では多くの労働者が解雇された。
The factory waste gave rise to serious environmental pollution.その場の廃棄物は深刻な環境汚染を引き起こした。
The workers in the factory were forced to work hard to improve the products.その場の労働者は製品を向上させるために熱心に働かされた。
The factory has dismissed some three hundred workers.その場はおよそ300人の労働者を一時解雇した。
The factory was constructed out of concrete.その場はコンクリートで建造された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow's the great day. I inaugurate my new plant.[CN] 明天是個吉日,我要為新廠剪綵 À Nous la Liberté (1931)
Any kind of a trick you might want to try, my friend,[JA] 小細は通用せんよ... Hollow Triumph (1948)
I go to a technical school.[JA] 学校は 業学校です The Mirror (1975)
"How about our back pay?"[CN] 欠我们的资怎么办 The Circus (1928)
It's okay with me like I told ya, providing that kid of yours is put to work.[CN] 像我曾跟你說的,我都沒問題 只要你保證你的孩子去 Applause (1929)
In the course of these, he killed a man.[JA] 壊滅作に 従事していたのですが The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Miraculous Work Of Surgeon Astounds Medical Profession[CN] 外科医生奇迹般的作使医学界震惊 City Lights (1931)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
I'm an operator, Control, just an operator.[JA] 僕は作員です 管理官 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Builders![CN] 匠来这边 You Win or You Die (2011)
Kerensky's and Bolshevik agents are hindering the movement of our troop trains.[JA] 列車が先に進めないよう 妨害作をしている 我々は総司令官殿から 命令を受けた Tikhiy Don (1957)
Every morning, they send it from the factory.[JA] 毎朝これは場から店長宛に送られて来るんだ The Wing or The Thigh? (1976)
There's a factory somewhere. Everything comes from there.[JA] どこかに場があるはずだ すべてはそこから送られてくる The Wing or The Thigh? (1976)
Look, I don't care why you're doing it, I'm only interested in the money.[JA] 下手な小細はしないで 警察に話すわよ Four Flies on Grey Velvet (1971)
Dad, we're landing in the middle of the factory.[JA] パパ、今から場の中心部へ降りる The Wing or The Thigh? (1976)
9 o'clock, leave for the Polinari Automotive Works, to be presented with a small car.[JA] 9時 自動車場を見学 小型車が贈られます Roman Holiday (1953)
- What factory?[JA] ー 場だ ー 場? The Wing or The Thigh? (1976)
So some contractor wants to build a dam, and he makes a few payoffs.[JA] ダム事の業者の手先だろう 告訴しても無駄だ Chinatown (1974)
While I break the head to gather some capital to you you are presented this.[JA] 金の面に 悩んでた俺に... 棚から牡丹餅さ Scarlet Street (1945)
Together with the rebelling workers from all of Russia[CN] 和全俄罗斯的造反人们一起 Battleship Potemkin (1925)
For he was the latest result in machine intelligence.[JA] 科学が生み出した 最新の人知能 2001: A Space Odyssey (1968)
Show business.[CN] -秀場的作啊。 Applause (1929)
Waiting at the foot of her bed was another Salvation Army sister who had once worked alongside the sick girl.[CN] 在床脚下,站着一位传道者 她和这位患病的女人一起作过 The Phantom Carriage (1921)
The colleagues of the shop of cars they would accept me as partner if takes the pasta.[JA] 整備場の奴らがさ... 俺が金をだせば 一枚かませてくれる Scarlet Street (1945)
One of your momma's best pals.[CN] -merry"作,是你媽媽最好的夥伴之一 Applause (1929)
Labour![CN] 人! The Cloud-Capped Star (1960)
Work?[CN] 打? The Place Promised in Our Early Days (2004)
We will give you a job of worth[CN] 我們將給你們一份有用的 À Nous la Liberté (1931)
We will give you a job of worth[CN] 我們會給你們一份有用的 À Nous la Liberté (1931)
I'm a little sick I guess.[CN] 这样你能去作啊 你这个铁人也会生病 Episode #1.5 (2004)
Are the girls in Phoenix that bad?[JA] フェニックスの女って こんなに不細 Detour (1945)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与作人员晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)
Where you're going get it?[JA] どう面する? The Intruder (1962)
You're an industrial engineer, aren't you?[JA] 君は業エンジニアだそうだな? Kansas City Confidential (1952)
- My job.[CN] - I've Got a Crush on You (1993)
Working.[CN]  Control Alt Delete (2008)
" Your own industrialist and landowner."[JA] 自国の場主達や 地主達なのだ」 Tikhiy Don II (1958)
You might get nominated for an academic award. When did you come?[CN] 不要混水摸鱼认真 Episode #1.2 (2004)
Some profession you chose.[CN] -您的作可真不容易 The Blue Angel (1930)
We, the sailors of Potemkin, must support the workers, our brothers... and stand among the front lines of the revolution![CN] 我们,波坦金号的水手 必须支持我们的人兄弟... 站到革命的最前线! Battleship Potemkin (1925)
Wrap![CN] 收 Hot Summer Days (2010)
Because work means liberty.[CN] 因為作意謂著獲得自由 À Nous la Liberté (1931)
Can you deduce the nationality of Control's agent?[JA] 管理官の作員の 国籍はどこだと思う? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Thus spoke Mime, the artful blacksmith: "Siegfried, son of King Siegmund, ride home to Xanten.[CN] 老匠米梅說回故鄉去吧! 齊格蒙德王的兒子齊格弗裏德! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Guys, guys, someone's choking. Let's do mouth to mouth r esuscitation.[JA] 物を詰まらせた 誰か人呼吸してやれ Turkish Delight (1973)
Nevertheless, I want a 24-hour tail put on Reeves... and I want a watch on his home and his factory.[JA] リーブズを 24時間尾行し... 彼の自宅と場を監視しろ He Walked by Night (1948)
My car hasn't arrived from the factory.[JA] 僕の車が場から まだ届いてないんだ Grand Prix (1966)
Make her go to work.[CN] 對,讓她作。 Applause (1929)
Kerensky's and Bolshevik agents are hindering the movement of our troop trains.[JA] 列車が先に進めないよう 妨害作をしている 我々は総司令官殿から 命令を受けた Tikhiy Don II (1958)
Whereas Morbius, with his artificially expanded intellect...[JA] ところが、モービュース 人的に拡張された知性で・・ Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの再[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
ロボット[ロボットこうがく, robotto kougaku] robotics [Add to Longdo]
データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
金属被膜加[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] (a) process [Add to Longdo]
試験[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
情報[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science [Add to Longdo]
針金細表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
人間[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
知識[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
電子業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
日本業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
放送用人衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
[じんこうしば, jinkoushiba] kuenstlicher_Rasen [Add to Longdo]
[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
基礎[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
[だいく, daiku] Zimmermann [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こう, kou] -Bau, Bauen [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] -Bau, Bauarbeit [Add to Longdo]
[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Fabrik [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]
[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] Arbeitsprozess, Verlauf_der_Arbeit [Add to Longdo]
皮細[かわざいく, kawazaiku] Lederarbeit [Add to Longdo]
紡績[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] Spinnerei [Add to Longdo]
[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
繊維[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
製缶[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]
[けいこうぎょう, keikougyou] Leichtindustrie [Add to Longdo]
鉄骨[てっこつこうじ, tekkotsukouji] Stahlbau [Add to Longdo]
[たんこう, tankou] Schmied [Add to Longdo]
[とうこう, toukou] Toepfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top