ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仝-, *仝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仝, tóng, ㄊㄨㄥˊ] together, same; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 6,887

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] together; same, #104,484 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mah-jon Trade Union shall hold the funeral ceremony tomorrow[CN] 麻雀館業人將於明日舉行公祭儀式 Huan chang (1985)
Well, yes, but seven![CN] 岆腔ㄛ筍跺... The Sound of Music (1965)
Seven children? ![CN] 跺滯赽ˋ The Sound of Music (1965)
We'd like to show you our support.[CN] 兄弟跟金楼人封厅来祝贺你 The Grandmaster (2013)
"the men and women of the US Army, and the citizens of a grateful nation"[CN] "军队人和满怀感激的国民..." Saving Private Ryan (1998)
-For seven children.[CN] -桽蹋跺滯赽 The Sound of Music (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top